De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Piet Dietvorst Clustermanager vmbo beroeps Cito

Verwante presentaties


Presentatie over: "Piet Dietvorst Clustermanager vmbo beroeps Cito"— Transcript van de presentatie:

1 Piet Dietvorst Clustermanager vmbo beroeps Cito
Pilotexamens LBB 2009 Piet Dietvorst Clustermanager vmbo beroeps Cito

2 Voornaamste verschil met reguliere examens
Regulier: professionele vaardigheden Pilot: SHL-competenties

3 Productie examens Examenprogramma (syllabus) Cevo: constructieopdracht
Cito: productie examens ism docenten Screening conceptexamens (oa inhoudelijk, toetstechnisch, correctievoorschrift, Nederlands, ICT) Cevo: vaststelling examens Afname Normering en uitslag

4 Toetsmatrijs nu Algemene beroepsvaardigheden…%
Specifieke beroepsvaardigheden….% Kennis…...%

5 Toetsmatrijs nu Efficiënt werken/plannen 7%
Communicatieve vaardigheden 4% Rekenvaardigheden 3% ICT-vaardigheden 3% Veilig/Hygiënisch/Milieubewust werken 6% Reflectievaardigheden 2% TOTAAL %

6 Beoordelingsmiddelen
Descriptieve schalen: duidelijk omschreven prestatieniveaus zo mogelijk in termen van duidelijk waarneembare handelingen of productkenmerken Checklist: ja/nee of aanwezig/afwezig Correctievoorschrift (zoals bij een open vraag)

7 Verschillen leerwegen
BB: vUt KB:VUT GL:VuT V=voorbereiden U=uitvoeren T=terugkijken/evalueren/reflecteren

8 SHL competenties 1 Beslissen en activiteiten initiëren CE
2 Samenwerken en overleggen SE 3 Ethisch en integer handelen SE 4 Relaties opbouwen en netwerken SE 5 Presenteren CE 6 Formuleren en rapporteren CE 7 Vakdeskundigheid toepassen SE 8 Materialen en middelen inzetten SE 9 Analyseren CE

9 SHL competenties 10 Onderzoeken CE 11 Leren SE
12 Plannen en organiseren CE 13 Op behoeften van de klant richten CE 14 Kwaliteit leveren CE 15 Instructies en procedures opvolgen CE 16 Omgaan met verandering SE 17 Met druk en tegenslag omgaan SE 18 Bedrijfsmatig handelen CE

10 Mogelijke clustering competenties
7 Vakdeskundigheid toepassen 8 Materialen en middelen inzetten 14 Kwaliteit leveren 15 Instructies en procedures volgen

11 Pilot examen 2009 Competentiegericht Ook CSPE GL
Beoordeling 10 SHL competenties: expliciet of impliciet? In toetsmatrijs competenties …%? Verschillen tussen leerwegen? VUT model? Beoordelingsmiddelen ?

12 Impliciet beoordelen Opdrachten construeren waarbij een beroep wordt gedaan op bepaalde competenties Beoordeling van het product bijvoorbeeld met een checklist

13 Expliciet beoordelen Opdrachten construeren waarbij een beroep wordt gedaan op bepaalde competenties Beoordelen van het proces bijvoorbeeld door beschrijvende schalen (rubrieken) waarbij beheersingsniveau’s van bepaalde competenties worden gebruikt

14 CG-pilot Taak: ombouwen regulier examen naar pilot-examen
Periode: januari – juni 2008 Tijdsbesteding: 4 uur/week 1 keer per 3 weken vergaderen in Arnhem Ervaring: docent examenklassen LBB Vergoeding: detachering of persoonlijk contract

15 Aanmelden Piet Dietvorst Tel


Download ppt "Piet Dietvorst Clustermanager vmbo beroeps Cito"

Verwante presentaties


Ads door Google