De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

● HUIDIGE ACCREDITATIE (STATUS) ● ACCREDITATIE TWEEDE GENERATIE ● OPVOLGING VISITATIES KWALITEITSZORG 1 Dirk Van Landeghem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "● HUIDIGE ACCREDITATIE (STATUS) ● ACCREDITATIE TWEEDE GENERATIE ● OPVOLGING VISITATIES KWALITEITSZORG 1 Dirk Van Landeghem."— Transcript van de presentatie:

1 ● HUIDIGE ACCREDITATIE (STATUS) ● ACCREDITATIE TWEEDE GENERATIE ● OPVOLGING VISITATIES KWALITEITSZORG 1 Dirk Van Landeghem

2 VISITATIE-ACCREDITATIE PROCES 2 ZER proces Visitatie Proces (2 e gen) Accreditatie Proces 1 e gen ZER Visitatie rapport ZER proces Opleidings- visitatie (3 e gen) Opleidings- accreditatie 2 e gen ZER 25 blz. Visitatie rapport 6 onderwerpen 3 standaarden Instellingsreview (1 e gen) 4 vragen ↓ standaarden Jaarverslag Dirk Van Landeghem

3 ACCREDITATIESTATUS OPLEIDINGEN 3 Opleidingstatus Accreditatie van Accreditatie tot Opmerking Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTAccreditatie1/09/201130/09/2017 Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanicaAccreditatie1/09/201130/09/2017 Master of Science in de industriële wetenschappen: energieAccreditatie1/09/201130/09/2017 Vroegere benaming "elektrotechniek" Master of Science in de industriële wetenschappen: chemieOvergangsaccreditatie1/09/200430/09/2013 Accreditatie aangevraagd op 17 mei 2011 Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemieOvergangsaccreditatie1/09/200430/09/2013 Accreditatie aangevraagd op 17 mei 2011 Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkundeOvergangsaccreditatie1/09/200430/09/2013 eerste terugmeldingsrapport Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTAccreditatie1/09/201130/09/2017 Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanicaAccreditatie1/09/201130/09/2017 Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: chemieOvergangsaccreditatie1/09/200430/09/2013 Accreditatie aangevraagd op 17 mei 2011 Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: bouwkundeOvergangsaccreditatie1/09/200430/09/2013 eerste terugmeldingsrapport MnM Welding engineering: Visitatie op 17 en 18 nov. 2011 Dirk Van Landeghem

4 De eerste opleidingen: ZER 12-2012 Onze opleidingen industriële wetenschappen: START NIEUWE VISITATIE RONDE 4 accreditatie 30.09.20XX studiegebied type opleiding SPbama benaming opleiding # visi i/d cluster # hogescholen ZER 07 2014 2017IWTABA180industriële wetenschappen: elektronica – ICT 12 2017IWTMA60industriële wetenschappen: elektronica – ICT 12 ZER 12 2014 2017IWTABA180industriële wetenschappen: elektromechanica 12 2017IWTMA60industriële wetenschappen: elektromechanica 12 2017IWTMA60industriële wetenschappen: elektrotechniek 7 ZER 12 2015 2018IWTMNM60welding engineering 11 ZER 07 2016 2019IWTABA180industriële wetenschappen: chemie 8 8 2019IWTMA60industriële wetenschappen: chemie 8 2019IWTMA60industriële wetenschappen: biochemie 7 ZER 12 2016 2019IWTABA180industriële wetenschappen: bouwkunde 6 6 6 2019IWTMA60industriële wetenschappen: bouwkunde 2019IWTMA60industriële wetenschappen: landmeten 3 Dirk Van Landeghem

5 1. Welke beleidsdoelstellingen wil de instelling bereiken? Missie, visie, doelstellingen, hoe ziet de instelling zichzelf: regionaal, nationaal, Europees, internationaal. 2. Hoe wil de instelling die beleidsdoelstellingen bereiken? Beleidsprocessen, procedures, beleidspraktijken en instrumenten en een analyse van hun effectiviteit. 3. Hoe weet de instelling dat de beleidsacties effectief zijn? Feedback- en opvolgingssysteem en in het bijzonder de interne systemen van kwaliteitsbewaking. 4. Wat doet de instelling om te veranderen en te verbeteren? Vermogen en bereidheid om te veranderen en te innoveren met het oog op het verbeteren van de beleidsprocessen en het realiseren van de beleidsdoelstellingen. INSTELLINGSREVIEW 5 Deze vier vragen waarop de instellingsreview een antwoord moet geven zullen vertaald worden in een Vlaams ‘beoordelingskader instellingsreview’. Het kader beschrijft de standaarden en de beslisregels die de commissie moet hanteren om tot haar oordeel te komen. ! Dirk Van Landeghem

6 Standaard 1: De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde leerresultaten worden gerealiseerd. OPLEIDINGSBEOORDELING 6 Dirk Van Landeghem

7 VISITATIE-ACCREDITATIE PROCES 7 ZER proces Visitatie Proces (2 e gen) Accreditatie Proces 1 e gen ZER Visitatie rapport ZER proces Opleidings- visitatie (3 e gen) Opleidings- accreditatie 2 e gen ZER 25 blz. Visitatie rapport 6 onderwerpen 3 standaarden Opvolging Instellingsreview (1 e gen) 4 vragen ↓ standaarden Jaarverslag Dirk Van Landeghem

8 OPVOLGING VISITATIERAPPORT 8 Departementaal initiatief: “Externe evaluatiedag” / opleiding om de 4jaar. De externe commissie is samengesteld uit — (2) vertegenwoordigers van het werkveld en — (2) vertegenwoordigers van de academische wereld — en dit telkens per vakgroep Het beoordelingskader is gebaseerd op: — de aanbevelingen van de visitatierapporten — de 3 standaarden van de nieuwe opleidingsaccreditatie — Doelstellingen van de opleiding — Opleidingsprogramma — Voorzieningen Dirk Van Landeghem


Download ppt "● HUIDIGE ACCREDITATIE (STATUS) ● ACCREDITATIE TWEEDE GENERATIE ● OPVOLGING VISITATIES KWALITEITSZORG 1 Dirk Van Landeghem."

Verwante presentaties


Ads door Google