De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg ● Huidige accreditatie (status)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg ● Huidige accreditatie (status)"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg ● Huidige accreditatie (status)
● Accreditatie tweede generatie ● Opvolging visitaties Dirk Van Landeghem

2 Visitatie-accreditatie proces
ZER Visitatie rapport 6 onderwerpen Visitatie Proces (2e gen) Accreditatie Proces 1e gen ZER proces ZER 25 blz. Visitatie rapport Opleidings- visitatie (3e gen) Opleidings- accreditatie 2e gen ZER proces 3 standaarden 4 vragen standaarden Instellingsreview (1e gen) Jaarverslag Dirk Van Landeghem

3 Accreditatiestatus opleidingen
Het Hogeronderwijsregister Opleiding status Accreditatie van tot Opmerking Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT 1/09/2011 30/09/2017 Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master of Science in de industriële wetenschappen: energie Vroegere benaming "elektrotechniek" Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie Overgangsaccreditatie 1/09/2004 30/09/2013 Accreditatie aangevraagd op 17 mei 2011 Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde  eerste terugmeldingsrapport Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde MnM Welding engineering: Visitatie op 17 en 18 nov. 2011 Dirk Van Landeghem

4 Start nieuwe visitatie ronde
De eerste opleidingen: ZER Onze opleidingen industriële wetenschappen: accreditatie XX studiegebied type opleiding SP bama benaming opleiding # visi i/d cluster # hogescholen ZER 2017 IWT ABA 180 industriële wetenschappen: elektronica – ICT 12 MA 60 ZER industriële wetenschappen: elektromechanica industriële wetenschappen: elektrotechniek 7 ZER 2018 MNM welding engineering 1 ZER 2019 industriële wetenschappen: chemie 8 industriële wetenschappen: biochemie ZER industriële wetenschappen: bouwkunde 6 industriële wetenschappen: landmeten 3 Dirk Van Landeghem

5 Instellingsreview Welke beleidsdoelstellingen wil de instelling bereiken? Missie, visie, doelstellingen, hoe ziet de instelling zichzelf: regionaal, nationaal, Europees, internationaal. Hoe wil de instelling die beleidsdoelstellingen bereiken? Beleidsprocessen, procedures, beleidspraktijken en instrumenten en een analyse van hun effectiviteit. Hoe weet de instelling dat de beleidsacties effectief zijn? Feedback- en opvolgingssysteem en in het bijzonder de interne systemen van kwaliteitsbewaking. Wat doet de instelling om te veranderen en te verbeteren? Vermogen en bereidheid om te veranderen en te innoveren met het oog op het verbeteren van de beleidsprocessen en het realiseren van de beleidsdoelstellingen. ! Deze vier vragen waarop de instellingsreview een antwoord moet geven zullen vertaald worden in een Vlaams ‘beoordelingskader instellingsreview’. Het kader beschrijft de standaarden en de beslisregels die de commissie moet hanteren om tot haar oordeel te komen. Dirk Van Landeghem

6 opleidingsbeoordeling
Standaard 1: De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde leerresultaten worden gerealiseerd. Dirk Van Landeghem

7 Visitatie-accreditatie proces
ZER Visitatie rapport 6 onderwerpen Visitatie Proces (2e gen) Accreditatie Proces 1e gen ZER proces Opvolging ZER 25 blz. Visitatie rapport Opleidings- visitatie (3e gen) Opleidings- accreditatie 2e gen ZER proces 3 standaarden 4 vragen standaarden Instellingsreview (1e gen) Jaarverslag Dirk Van Landeghem

8 Opvolging visitatierapport
Departementaal initiatief: “Externe evaluatiedag” / opleiding om de 4jaar. De externe commissie is samengesteld uit (2) vertegenwoordigers van het werkveld en (2) vertegenwoordigers van de academische wereld en dit telkens per vakgroep Het beoordelingskader is gebaseerd op: de aanbevelingen van de visitatierapporten de 3 standaarden van de nieuwe opleidingsaccreditatie Doelstellingen van de opleiding Opleidingsprogramma Voorzieningen Dirk Van Landeghem


Download ppt "Kwaliteitszorg ● Huidige accreditatie (status)"

Verwante presentaties


Ads door Google