De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in provincie Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "in provincie Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 in provincie Antwerpen
Weidevogelbeheer in provincie Antwerpen

2 Weidevogelbeheer Beweiden Maaien Nestbescherming
Omzetten van akker naar meerjarig grasland, optie maaien Omzetten van akker naar meerjarig grasland, optie beweiden Vluchtstroken

3 Weidevogels Kievit Grutto Scholekster Wulp

4 Weidevogels Zomertaling Tureluur Slobeend

5 Weidevogels Graspieper Veldleeuwerik Gele kwikstaart

6 Weidevogelbeheer maatregelen
Broedperiode gedurende het voorjaar : 1 april - 15 juni Geen landbouwkundige werkzaamheden in de broedperiode Perceel mag uitsluitend als meerjarig grasland gebruikt worden Perceel mag niet gescheurd of gefreesd worden Nivelleren en draineren niet toegestaan

7 Weidevogelbeheer maatregelen
Voor 1 april van 1ste jaar overeenkomst omzetten akkerland naar grasland, tijdens verdere looptijd uitsluitend als meerjarig grasland gebruiken Beweiden tussen 1 april en 15 juni : maximum 2 GVE per ha Maaien vanaf 16 juni en het maaisel binnen de 15 dagen afvoeren. Na 1 ste maaibeurt naar keuze maaien of beweiden Perceel van binnen naar buiten maaien

8 Nestbescherming Alle percelen binnen weidevogelgebied
Alle 10 soorten beschermen De deskundige (vrijwilliger) bepaald het aantal nesten (broedparen) op een perceel Onderling overleg en vertrouwen tussen landbouwer en vrijwilliger (en VLM) is zeer belangrijk. Arbeidsintensief!

9 Vluchtstroken Vluchtstroken van min 4 m breed
Vluchtstroken laten liggen tot 15 juni Opp vluchtstroken bedraagt 10% opp van perceel Vluchtstroken kunnen jaarlijks roteren over percelen en binnen percelen Bedrijfsplanner bepaalt samen met landbouwer de oppervlakte en ligging

10 Vergoedingen Beweiden: 389 Euro Maaien: 517 Euro
Plaatsen van nestbeschermers en –markeerders 40 Euro per nest Omzetten van akkerland in meerjarig grasland en beweiden: 421 Euro Omzetten van akkerland in meerjarig grasland en maaien: 549 Euro Vluchtstroken: 280 Euro per ha vluchtstrook

11 Solabio 3 jarig Europees project (tot 2011)
Binnen VLM gekozen om bestaande pakketten te optimaliseren of nieuwe te ontwikkelen in praktijk In prov Antwerpen 3 type randen van weidevogelbeheer Combinatie van perceelsgebonden weidevogelbeheer en perceelsranden natuur

12 Beheergebieden Weidevogelbeheer
De Hees Brechtse heide

13 Brechtse Heide Beschermd Landschap vanaf 1977
Goedgekeurd landschapsbeheerplan eind 2009, met actieve commissie vanaf 2008 om alles in goede banen te leiden HAG Bevindt zich op een heuvelrug (32 m), scheiding tussen maas en schelde bekken, met ondiepe kleilaag Hierdoor veel natuurlijke vennen en reliëf

14 Brechtse heide

15 Brechtse Heide

16 Brechtse heide Oppervlakte nestbescherming: 18,6 ha
Oppervlakte uitstellen beweidingdatum: 1,89 ha Oppervlakte uitstellen maaidatum : 8,35 ha Oppervlakte omzetten akker en maaien: 4,69 ha Solabio randen: m² Totaal oppervlakte weidevogelbeheer: 43 ha

17 Brechtse Heide Resultaat? Te vroeg? Grote predatiedruk
Graspieper en kievit nog enigste broedvogels Grutto en wulp broedt in omgeving Wel soorten als blauwborst, kneu, roodborsttapuit, grasmus, spotvogel, bergeend

18 De Hees Ruilverkaveling 1993 25 ha MLI
Idem als Brechtse Heide, ligt hoger met ondiepe kleilaag, waardoor dus ook veel vennen liggen Kleine deel HAG

19 De Hees

20 De Hees Oppervlakte nestbescherming: 28,96 ha
Oppervlakte uitstellen beweidingdatum: 2,94 ha Oppervlakte uitstellen maaidatum : 7,30 ha Solabio randen: m² MLI: 25 ha Totaal oppervlakte weidevogelbeheer: 66,5 ha

21 De Hees Resultaat 2010: Grutto: 19 bp Wulp: 1 bp Kievit: niet geteld
Scholekster: niet geteld Graspieper: 4-5 bp Gele kwikstaart: 2 bp Veldleeuwerik: 2 bp Verder nog kleine plevier (1), roodborsttapuit (1), bergeend (1), kneu


Download ppt "in provincie Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google