De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus is het ware manna Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus is het ware manna Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven."— Transcript van de presentatie:

1 Jezus is het ware manna Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven

2 Hebr. 12 2b…Hij die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende,

3 JOH 6 51.Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. 10:10 …. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

4 ZOE(Gr) Absolute volheid van het leven real life, true life,active, fresh powerful,blessed, endless in the kingdom of God. living water, having vital power in itself and exerting the same upon the soul

5 Marcus 11 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Lambano= nemen, in ontvangst nemen je toe-eigenen wat je rechtens toekomt ( tienden heffen hebr.8)

6 Lukas 10 38 Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. 40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen..

7 Lukas 41 Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.

8 2 KOR 9 8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

9 Ef. 3 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.


Download ppt "Jezus is het ware manna Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven."

Verwante presentaties


Ads door Google