De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven"— Transcript van de presentatie:

1 Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven
Jezus is het ware manna Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven Hij is gekomen om leven te geven, Geestelijk leven hebben wij niet uit onszelf, wel kunnen we iets produceren Wat erop lijkt, maar ECHTHEID van de heilige Geest kan je niet faken Principes aanreiken Mijn uitdaging Je zet jezelf vaak Geestelijk op rantsoen Jezus had- en heeft ons heel veel te geven, en we doen Hem er geen groter plezier mee, dan het dan ook te ontvangen.

2 Hebr. 12 2b…Hij die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, Jezus zag ernaar uit het laatste avondmaal met zijn dicipelen te vieren ( vurig begeerd ) Hij vroeg Zijn Vader of het niets kan, kunt U die beker niet wegnemen ? Jezus was zich bewust dat Hij de hele mensheid redding ging verschaffen Redding – Sozo – in de breedste zin van het woord alles gekocht en betaald , Jesaja 53 vrijgekocht van de vloek Een leven waar wij niet meer afgescheiden zijn van God, Hij zal ons nooit begeven of verlaten. Wij zijn vervvuld en vergezeld van Zijn Heilige Geest

3 JOH 6 51.Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. 10:10 …. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Zoals Mozes het volk Israel het manna gaf, gaf Jezus zichzelf, Om ONS te voeden en te vullen.

4 ZOE(Gr) Absolute volheid van het leven
real life, true life,active, fresh powerful,blessed, endless in the kingdom of God. living water, having vital power in itself and exerting the same upon the soul …. Hoe komt het in ons leven ? Geloven dat het zo is, is dat genoeg ? Dit zijn de beloften, hoe wordt de theorie realiteit ? Ik wil daar vanmorgen 2 sleutels voor aanreiken

5 Marcus 11 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Lambano= nemen, in ontvangst nemen je toe-eigenen wat je rechtens toekomt ( tienden heffen hebr.8) * EIGENLIJK STAAT HIER, GELOOF – WORDT BEWUST DAT HET JE TOEKOMT EN DAT JE JE HET MAG TOE-EIGENEN EEN IEDER HEEFT EEN MATE VAN GELOOF TOEBEDEELD GEKREGEN HOEVEEL GELOOF HEBBEN WIJ NODIG OM EEN BERG TE VERZETTEN? GELOOF VOEDEN WOORD VAN GOD GELOOF GAAN GEBRUIKEN, ACTIVEREN – UITSPREKEN WAT WE GELOVEN ( WAAR ONZ EHOOP OP GEVESTIGD IS) IN SITUATIES HIJ WIL ONS MET ALLES HELPEN, VAN DE AUTO SLEUTEL DIE WE KWIJT ZIJN, DE LOSGEBROKEN CAVIA, TOT HELE MOEILIJKE,PIJNLIJKE DINGEN ALS ZIEKTE PIJN,LEIDEN, MOEITE ER IS BIJ HEM GEEN ENKEL VERWIJT OF VEROORDELING NAAR ONS TGOE ALS DINGEN NOG NIET MANIFEST ZIJN IN ONS LEVEN. GAAT ONS WEL HELPEN ALS WIJ STEEDS MEER GAAN ZIEN ZOALS HIJ IS, EN GAAN BEGRIJPEN HOE GIGANTISCHE GERED WIJ ZIJN. HIJ HEEFT ONS BOVENAL LIEF, EN WIL VOOR ONS ZORGEN ALS DE GOEDE HERDER. HIJ ONS AAN ELKAAR GEGEVEN, OM ELKAAR OP TE BOUWEN, HELPEN,ONDERSTEUNEN

6 Lukas 10 38 Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. 40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen.. Het Goede gekozen : aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde

7 Lukas 41 Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Like Martha, we always reverse the roles. We somehow think that God needs our service, but He actually wants to fill us first. Mary’s ears and heart were more precious to Jesus than Martha’s hands and feet. We use our ears and hearts to draw from Jesus. We use our hands and feet to serve Him, and there is a place for that. But our sense and appreciation of God’s divine fullness is more precious to Him than all the service we can render Him. And when you draw from Him, you cannot help but become a great giver and server. VOLGORDE : GOD WIL ONS VULLEN MET ZIJN LEVEN, HET WOORD, DE GEEST, EN ZI BLOED = HET BESELF DAT WIJ SCHOONGEASSEN ZIJN, VRIJ VAN IEDERE VEROORDELING, AANKLACHT, WIJ GEBRUIKEN ONS OREN EN ONS HART OM VAN HEM TE ONTVANGEN GODS PRIORITEIT IS DAT WIJ ZIJN VOLHEID ONTVANGEN, ONS VANUITY ZIJN LIEFDE VULLEN EN ALLES GEVEN WAT WE NODIG HEBBEN * HET GEVOLG ECHTER, IS DAT WIJ VANUIT DIE VOLHEID VEEL MEER KUNNEN BETEKENEN.

8 2 KOR 9 8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

9 Ef. 3 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.


Download ppt "Het is beter eerst te ontvangen, en dan te geven"

Verwante presentaties


Ads door Google