De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholenbijeenkomst Wiskunde D 14 maart 2006 Dirk Siersma Paul Drijvers www.ctwo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholenbijeenkomst Wiskunde D 14 maart 2006 Dirk Siersma Paul Drijvers www.ctwo.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Scholenbijeenkomst Wiskunde D 14 maart 2006 Dirk Siersma Paul Drijvers www.ctwo.nl

2 Doel van deze bijeenkomst Uitwisseling van informatie Mogelijkheden onderzoeken voor participatie van scholen –om meningen en ideeën te inventariseren; –om gebruik te maken van de expertise van docenten; –om experimenten uit te voeren.

3 Agenda 1.Opening en welkom 2.Stand van zaken rond wiskunde D 3.De rol van docenten en scholen 4.Praktische randvoorwaarden 5.Afspraken en tijdpad

4 2. Stand van zaken rond wiskunde D

5 Taakstelling commissie 1.Examenprogramma's voorstellen voor wiskunde A, B, C en D van havo en vwo per 2010; 2.Voorbereidende ontwikkelingen in gang zetten voor wiskunde C van vwo en wiskunde D voor havo en vwo per 2007; 3.Adviseren over doorlopende leerlijnen wiskunde; 4.Advisering over didactische ontwikkelingen.

6 Feiten rond wiskunde D Profielkeuzevak NT voor havo en vwo (verplicht een uit vier: wiskunde D, biologie, informatica en NLT) Omvang 320 slu (havo) en 440 slu (vwo) Dubbelkeuze wiskunde B en wiskunde D mogelijk Afronding middels schoolexamen, geen CE Inhoud adhv globale programmabeschrijving Ingangsjaar 2007 (havo-4 / vwo-4) Vermoedelijk geen toelatingseis vervolgopleidingen

7 Praktijkvragen van wiskunde D Gaan scholen het aanbieden? Concurrentie in de profielkeuzeruimte? Gedeeltelijk combineren met wiskunde A? Leerlingen veel individueel laten doen? Modulair aanbieden? Regionale samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs?

8 Mogelijkheden voor wiskunde D? Verbreding –toepassingen, raakvlakken met exacte vakken, beroepspraktijk, actualiteit Verdieping –uitdaging, zicht op ‘echte’ wiskunde Voorbereiding –op vervolgonderwijs Voorkeur –ruimte voor eigen keuzes, in samenwerking met hoger onderwijs

9 Wiskunde D havo (concept!) Statistiek en kansrekening: –Omvat het A-programma –Mogelijk verdiepingsdeel Toegepaste analyse 2 –Delen van het huidige B12 –Groei, periodiciteit, evenredigheden Samenwerkingsmodel HO en schoolmodel: –Wiskunde in Technolgie –of Ruimtemeetkunde2 Keuzeonderwerp –Ruimtemeetkunde –Optimaliseren –…

10 Havo samenwerkingsmodel

11 Havo schoolmodel

12 Wiskunde D vwo (concept!) Statistiek en kansrekening: –Omvat het A-programma –Mogelijke verdieping (wachttijden)? Meetkunde –Delen van het huidige B12 –Analytische meetkunde Dynamische modellen –Continue dynamische modellen –Differentiaalvergelijkingen Samenwerkingsmodel HO en schoolmodel: –Wiskunde in Wetenschap –Complexe getallen – vervolg DynMod Keuzeonderwerp

13 VWO samenwerkingsmodel

14 VWO schoolmodel

15 3. De rol van docenten en scholen

16 Programma’s voor wiskunde D… … hebben een voorlopig karakter; … moeten per 2010 (klas 4) definitief worden; … worden in samenwerking met scholen en instellingen voor hoger onderwijs ontwikkeld en uitgetest.

17 Leermiddelen en experimenten Materiaal voor 2007 tijdig gereed –spoorboekje (syllabus) grotendeels uit bestaand materiaal –exemplarisch alternatief materiaal Ontwikkeltraject naar 2010 –vanaf 1 september 2006 ontwikkel/experimenteerscholen –financiering via UP (via oormerking cTWO) –ontwikkeld materiaal vrij beschikbaar via website Contacten met uitgevers en andere producenten van lesmateriaal

18

19

20 Concrete opties voor pilots in 2006-2007 Havo: Toegepaste Analyse 2 in h4 (B12)of h5 (B12): –Evenredigheden en machten (? 20 slu, 12 lesuren?) Vwo: Dynamische modellen in v4 (B) of v5 (B12) –Dynamische systemen (v4, 20 slu, 12 lesuren) –Discrete dynamische modellen (v5, 30 slu, 18 lesuren) –Continue dynamische modellen (v5, 30 slu, 18 lesuren) Vwo: Analytische meetkunde in v5 (B12) of v6 (B12) – Eigen initiatieven

21 Waar halen we de tijd vandaan? –Uit het reguliere programma –Uit tijd voor zebra –Extra contacttijd?

22 3. Praktische randvoorwaarden

23 Praktische randvoorwaarden Medewerking bestaat uit meedenken, becommentariëren, experimenteren, rapporteren Vooraf contract tussen school en cTWO Bij voorkeur twee docenten per school Facilitering via docenturen

24 4. Afspraken en tijdpad

25 Afspraken en tijdpad Maart: Overleg op school 13 april: Reactie naar cTWO (p.drijvers@fi.uu.nl) metp.drijvers@fi.uu.nl –concreet inhoudelijk voorstel –aantal docenturen –producten (verslag experimenten, commentaar materiaal,..) Mei: Opstellen contract (zie model) 12 juni: Planningsbijeenkomst


Download ppt "Scholenbijeenkomst Wiskunde D 14 maart 2006 Dirk Siersma Paul Drijvers www.ctwo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google