De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep INTRO vzw ' Wie zijn we? Wat doen we ? Wat drijft ons ? WAAR of niet WAAR ? 1. Groep INTRO is actief in elke Vlaamse provincie. 2. Groep INTRO richt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep INTRO vzw ' Wie zijn we? Wat doen we ? Wat drijft ons ? WAAR of niet WAAR ? 1. Groep INTRO is actief in elke Vlaamse provincie. 2. Groep INTRO richt."— Transcript van de presentatie:

1 Groep INTRO vzw ' Wie zijn we? Wat doen we ? Wat drijft ons ? WAAR of niet WAAR ? 1. Groep INTRO is actief in elke Vlaamse provincie. 2. Groep INTRO richt zich uitsluitend tot werkzoekenden. 3. Groep INTRO is ook actief in de sociale economie. 4. Groep INTRO werkt hoofdzakelijk met jongeren ( tot 30 jaar). 5. Onze 3 pijlers uit onze missie zijn empowerment, groepsdynamisch werken en ervaringsleren.

2 Een professionele organisatie voor vorming, opleiding, leerplichtonderwijs, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie Groep INTRO vzw

3 GROEP INTRO VZW REGIONAAL OOST-VLAANDEREN COÖRDINATIETEAM SOCIALE ECONOMIEVORMINGOPL - BEG CURSISTEN - DEELNEMERS WERKERVARING DEELNEMERS - WERKNEMERS DE WISSEL BOJ GENTBOJ WAAS-DENDER DEELNEMERS KIDZ WAASKIDZ DAMPOORTKIDZ MEETJESLANDKIDZ AALST-DENDERMONDE GROENZAAL TOONSTRIJKEN OPSET FIETSPUNTENKLUSSENTEAM OVERLEG PROJECTVERANTWOORDELIJKEN INTRO DEELNEMERS – WERKNEMERS CATERING OVERLEG TEAMVERANTWOORDELIJKEN SCHARNIER SERVIES

4 Contactpersonen: Joke Dirckx, Coördinator opleiding en begeleiding OVL Liezelot Vandergucht, teamverantwoordelijke Regio Gent- Eeklo - ZOVL + WIJ Cis Vandael, teamverantwoordelijke Regio Wade en competentieversterking GROEP INTRO VZW REGIONAAL OOST-VLAANDEREN BOJ Sector Sector opleiding en begeleiding Antwerpsesteenweg 235 9040 Gent – Sint Amandsberg T 09 210 77 77 projecten voor werkzoekenden en werknemers uit kansengroepen. Bij alle projecten krijgt het volgende bijzondere aandacht: noden van de arbeidsmarkt werkplekleren in een reële situatie motivatie en zelfinzicht bij de deelnemers optie jobcoaching empowerment van de deelnemers OPLEIDING BEGELEIDING [begeleiding en opleiding naar een job] > Competentieversterking > Opleidingen op vraag van OCMW > Werk@telier( vroeger) / WIJ ( heden) > Kortlopende werknemersopleidingen > Job en taalcoaching > Trajectbegeleiding

5 Tender Competentieversterking gunningsperiode 2012 – 2013 '

6 Opleiding schilderen Oudenaarde 13 weken opleiding + 4 weken stage 1 terugkomweek 3 maanden nazorg 24 u technische opleiding per week 7 u sociale vaardigheden per week 10 -12 cursisten per groep '

7 Opleiding hovenier Ronse 15 weken opleiding + 6 weken stage 1 terugkomweek 3 maanden nazorg 24 u technische opleiding per week 7 u sociale vaardigheden per week 10 - 12 cursisten per groep '

8 Hulpmonteur Stellingbouw in samenwerking met 6 weken opleiding + 3 weken stage 1 terugkomweek 3 maanden nazorg 24 u technische opleiding per week 7 u sociale vaardigheden per week 10 -12 cursisten per groep '

9 Screening ' Criteria: - 80 procent behorende tot kansengroepen - intrinsieke motivatie - minimumcompetenties ifv van doorstroming naar werk - minimum arbeidsattitudes ifv van doorstroming naar werk - taalvaardigheden en mogelijkheid tot taalcoaching

10 Screening ' Hoe ? Rekrutering: iedereen wordt uitgenodigd op infosessie We organiseren meerdere infosessies : - beroepenfilm + uitleg vereisten opleiding - praktische proef: fysieke mogelijkheden, tempo, handigheid, collegialiteit, … - taaltest, Pc test, rekentest, begrijpend lezen Uitgebreide intake van 1 u : motivatie, stagemogelijkheden, randvoorwaarden Nabespreking op teamoverleg

11 Aanleren van vaktechnische competenties ' Er vinden 3 competentiemetingen plaats : - tijdens eerste week opleiding - tussentijds - op het einde van de opleiding Concreet: er wordt een werkvloer gezocht, waarop alle deelnemers( DN) zelfstandig verschillende taken kunnen uitvoeren. 2 tot 3 observatoren meten de door VDAB vereiste competenties Evoluties worden bijgehouden in een technisch pedagogisch rapport ( TPR) ( zie voorbeeld)

12 De opleiders ' Technische opleider voor schilderen en hovenier: begeleider - instructeur GI - werkervaring Voor stellingbouw : medewerker Altrad-Balliauw Sociale opleider: medewerker Groep INTRO - 7 u per week sociale vaardigheden - VCA, ergonomie, attitudes, motivatie sociale vaardigheden, kwaliteit, samenwerking, … - Individuele begeleiding - Stagebegeleiding - Nazorg

13 Doorstroming naar werk ' - Tijdens de opleiding: weinig theorie, veel praktijkervaring Bv. sociale woning Stad Ronse - De uren van de technische opleiding aangepast aan de realiteit: 8 u per dag - Menselijke, maar strikte opvolging huishoudelijk reglement - Regelmatig bedrijfsbezoeken op basis van noden groep - Uitgebreid netwerk aan stageplaatsen ( elke DN op stage) : vacaturegericht, via persoonlijk netwerk opleiders - Samenwerking met verschillende partners: bedrijven, Jobkanaal, OCMW, gemeentebesturen, VDAB, … - Terugkomweek, sollicitatietraining en nazorg - Cijfers 2012: stellingbouw 7 werkenden op 11 hovenier 7 werkenden op 10 schilders 2 werkenden op 11 ( nazorg nog bezig)

14 Knelpunten ' - Alhoewel het knelpuntberoepen zijn, toch weinig vacatures - Niet evident om voldoende sterke kandidaten te vinden - Veel doorstroming naar stad of sociale economie - Taalcoaching : soms onvoldoende ifv slagen voor VCA - Timing opleidingen

15 Werkinleving 2013 -2014 WIJ - GENT ' Doelgroep: ongekwalificeerde schoolverlaters met grote afstand tot arbeidsmarkt Aanbod: ( 6 - 18 maanden) - Intake met opmaak activiteitenplan - Oriënterende vorming (18 u in groep en 3 u individueel) - Stages - Projectwerk - Zelfstandig werk ( individueel) - Arbeidsmarktgerichte themadagen - Jobatelier - Nazorg - Mogelijkheid tot externe opleiding

16 Verkleining kloof arbeidsmarkt ' -Engagement van 24 u per week -Stage : beroepsverkennend vacaturegericht meerdere stages mogelijk ook IBO, instapstages, vrijwilligerswerk - Partnership met - Samenwerking met VZW Jong en Job & Co ( expertise) - Arbeidsmarktgerichte themadagen : kennis arbeidsmarkt, zelfvertrouwen, motivatie, sociale vaardigheden … - Attitudes via projectdagen ( koken, moestuin, sport, …)


Download ppt "Groep INTRO vzw ' Wie zijn we? Wat doen we ? Wat drijft ons ? WAAR of niet WAAR ? 1. Groep INTRO is actief in elke Vlaamse provincie. 2. Groep INTRO richt."

Verwante presentaties


Ads door Google