De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Terugblik en Vooruitblik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Terugblik en Vooruitblik"— Transcript van de presentatie:

1 Een Terugblik en Vooruitblik
Kees Vonk voorzitter begeleidingscommissie professionalisering vergunningverlening

2 Projectgeschiedenis 1999: 2001: 2002: 2003: 2004:
Waterschappen hebben vragen over regionale keringen Beleid boezemkaden t.a.v. ecologie en bouw 2001: Groene handreiking: Toetsing bij 3 waterschappen 2002: Handreiking regionale keringen & gebruiksfuncties Implementatie handreiking bij 4 waterschappen 2003: Verbreding Wvo & waterkwantiteit Tournee door het land: Management toelichtingen 2004: Start Professionalisering Vergunningverlening

3 Projectgeschiedenis 2004: 2005:
Professionalisering Vergunningverlening bij 8 waterschappen Individuele startbijeenkomsten en 4 gezamenlijke bijeenkomsten Nulmeting / benchmark vergunningverlening 2004 2005: Presentatie resultaten (Managementrapportage) Vooruitblik Platform- en werkgroepstructuur

4 Projectgeschiedenis samengevat
Verbreding van : Inhoudelijke aspecten beheer regionale keringen Naar proces en organisatie daarvan Naar professionalisering vergunningverlening in brede zin Naar professionalisering waterschappen ‘Van keringen naar context’

5 Opzet en doelstellingen project professionalisering vergunningverlening

6 Deelnemers door de tijd heen
Handreiking regionale keringen en gebruiksfuncties Noorderzijlvest West Brabant Schieland 1e ronde Prof.verg.verlening Rijn en Ijssel Groot Salland Prof.verg.verlening 2010 Noorderzijlvest HH Delfland HH Schieland Vallei en Eem Groot Salland Velt en Vecht HH Hollands Noorderkwartier Reest en Wieden Zeeuwse eilanden HH Rijnland Wetterskip Fryslan Roer en Overmaas Rivierenland Aa en Maas Hollandse Delta Veluwe Brabantse Delta Stichtse Rijnlanden

7

8 Geslaagd! Wat is bereikt ?
Draagvlak voor harmonisatie en verdergaande samenwerking tussen LOVH en UvW Grote instrumentenmix voor professionele vergunningverlening handreiking regionale keringen en gebruiksfuncties geharmoniseerde beleids- en algemene regels Nulmeting staat van professionalisering in waterschappen Werkmethode (CoP) ontwikkeld van platform met werkgroepen met waterschapsmedewerkers en korte opdrachten 6 netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling Geslaagd!

9

10 Toekomstige ontwikkelingen
Overdracht CoP prof. Vergunningverlening aan LOVH Vermindering van regelgeving, maar ook nieuwe taken waterschappen Klantgerichte organisatie van waterschappen Grotere waterschappen Regionale Uitvoeringsdiensten


Download ppt "Een Terugblik en Vooruitblik"

Verwante presentaties


Ads door Google