De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT in het Onderwijs bij TBM

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT in het Onderwijs bij TBM"— Transcript van de presentatie:

1 ICT in het Onderwijs bij TBM
ICTO TBM project team

2 Inhoud Wie zijn wij? Wat is onze missie?
Wat is onze visie op ICT in het Onderwijs? Voor wie doen we het? Wat is er zoal mogelijk? Hoe gaan wij te werk?

3 Het TBM-ICTO team stelt zich voor
Jolien Ubacht (projectleider, UD sectie ICT) Linda Verbeek (Onderwijsadviseur O&S) Gwen Kolfschoten (UD, sectie Systeemkunde) Janine Drevijn (Bestuurlijke Ondersteuning) Sofia Dopper (Onderwijsadviseur E-learning OC Focus) Joost Groot Kormelink (projectleider strategische innovatie)

4 Het TBM-ICTO team stelt zich voor
Onze opdrachtgever is de directeur Onderwijs: Els van Daalen Looptijd: januari 2010 – januari 2011 (eerste fase) Wij zijn een spin in het ICTO-web: doeners, informatiemakelaars, meedenkers, inspirators, …..

5 Onze missie Doelstellingen:
Formuleren van een visie op ICT in het onderwijs op de faculteit Het stimuleren en verbeteren van het gebruik van ICT in het primaire leerproces van studenten Het oplossen van knelpunten in onderwijsprogramma’s Stimuleren van het gebruik van gaming in het onderwijs Bijdragen aan het TU Delft Learning Centre Benutten van externe financiële middelen voor ICTO-projecten Contactpersoon voor het TUD centrale ICTO team Stimuleren van awareness bij docenten/staf langs div. kanalen

6 Onze visie ICT in het onderwijs stimuleren middels betere uitnutting van reeds aanwezige tools, ervaringen, onderwijskundige kennis & technische ondersteuning & het scheppen van randvoorwaarden voor het gebruik van ICT in het onderwijs Afstemming tussen leerdoelen, middelen (incl. ICT & support) en onderwijskundig concept staat voorop ICT is een middel, geen doel, we werken bij voorkeur vraag gestuurd

7 Onze doelgroepen (1/2) De onderwijsdirecteur en het OMT: meedenken aan de bijdrage die ICT kan leveren ter verbetering van het onderwijs of bij het bedenken van nieuwe onderwijsconcepten De opleidingsdirecteuren: meewerken aan het gebruik van ICT om knelpunten in het onderwijs op te lossen

8 Onze doelgroepen (2/2) De docenten: meedenken over hoe ICT kan bijdragen aan knelpunten in onderwijsmodules of het (her)ontwerpen van modules met een ICT-component en ook ondersteunen bij de uitvoering daarvan De studenten: meedenken over gewenste aanpassingen in het onderwijs waarbij ICT een rol kan spelen

9 Maar ook: Bevorderen van kennis disseminatie over het gebruik van ICT in het onderwijs overzicht van conferenties en publikatiemogelijkheden voor innovatieve onderwijstoepassingen langs diverse communicatie kanalen voorbeelden laten zien, o.a. ICTO Roadshow, ICTO-lunches, op verzoek korte presentaties van mogelijkheden

10 Wat is er mogelijk: korte indruk ICT
Multimediale onderwijsinhoud Blackboard (functies) Online colleges (bv Collegerama) Digitaal schoolbord Digitaal toetsen Elektronisch portfolio E-voting /student response systeem (clickers) Peer Review Plagiaat scanner Pod/Vodcasting Social Software (weblog, wiki) en nog veel meer…… See

11 Wat is er mogelijk: onderwijskundig
O&S advies via onderwijsadviseurs OC Focus: Snel Onderwijs Consult (SOC) Masterclasses ICTO Binnen BKO/MKO/SKO: ICTO modules Best practices (bv ICTO roadshow, korte lunch presentaties, individuele sessies)

12 Wat is er mogelijk: ondersteuning
E-learning support (ELS) Grassroots projecten TU breed Aansluiten bij TU brede projecten vanuit O&S centraal, bv: digitaal toetsen (project Meta Keijzer, O&C centraal) Project binnen TBM ICTO-verband Financiële ondersteuning: subsidies, SURF-projecten, etc.

13 Hoe gaan wij als ICTO-team TBM te werk?
Als u een idee heeft om “iets met ICT” in uw onderwijs te doen, dan horen we dat graag! In ons team bespreken we de bijdrage die wij kunnen leveren om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van uw plan Die ondersteuning kan de vorm hebben van: Verwijzing naar beschikbare resources/kennis Advisering over de inrichting van uw project Ondersteuning door teamleden of student assistenten


Download ppt "ICT in het Onderwijs bij TBM"

Verwante presentaties


Ads door Google