De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…! Onderzoek ICLON

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…! Onderzoek ICLON"— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…! Onderzoek ICLON
<TITEL> <WEEKDAG DAG MAAND JAAR> Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…! Onderzoek ICLON Nolly Toenders <DOMEIN>

2 Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…!?’
ICT integreren binnen competentie gericht leren en opleiden (cgo) als ELO implementeren Afbeelding: 13 mei 2011

3 Project 3 jaar projectleiderschap Rijn IJssel breed (extern)
Strategielijn Onderwijs -> stuurgroep 1 Sectordirecteur voert de regie over strategielijn (mijn opdrachtgever) 5 sectoren (15 locaties/afdelingen) gebruikers

4 Projectgroep Rijn IJssel breed ->Projectleider
Rijn IJsselbreed (FAB 3 pers.) Per sector projectmanager ->projectgroep Per afdeling projectteam (organisatieprofielbeheerders en key-users) Implementatie CGO en daarmee implementatie per opleiding in verschillende fase (niet voor de muziek uitlopen!)

5 Functionaliteiten N@Tschool
Beheer: functiegroepen om gebruikersrechten te regelen Gebruikersbeheer: Koppeling (tool in filemaker) Peoplesoft en Communicatie -> mail, nieuws, informatiebronnen Studiematerialen -> integrale opdrachten met inleveropdrachten (metadatering) Auteurssysteem Silverpoint Koppelingen: Teleblik, Surfmedia, Deviant (taalmodule) Portfolio -> incl POP en backpack Toetsen (metadatering) Competentieprofielen Plagiaatcontrole met Copy Check SPBS -> activiteitenplannen, beoordelingen registreren Upgrade versie 11 van HRM ->Persoonlijk competentiemanagement voor medewerkers incl 360 graden feedback

6 Support en trainingen Afdeling Rijn IJssel breed
Gebruikerstrainingen per team Support 1ste lijn Rijn IJssel breed Trainingen voor functionaliteiten/didactische vertaling Beheerders trainingen voor functionaliteiten Expertgroepjes (werk/leermiddagen) Ontwikkeling en verdieping Trainingen en materiaal ontwikkelen en uitvoeren Kennisdeling middagen met workshops

7 Onderzoek Onderwijs en leertechnologie
Representativiteit Uitgevoerd door ICLON, universiteit Leiden Vrijwillig in te vullen Vragenlijst online invullen Niet meer dan een indicatie, resultaten herkenbaar Vragenlijst studenten – 539 respons Vragenlijst docenten – 89 docenten respons Bron: Wiersma, H., Onderzoek naar gebruik van en waardering voor leertechnologie in het onderwijs, ICLON, Universiteit Leiden, maart-april 2010

8 Onderzoek Docenten Bron: 13 mei 2011

9 Waardering nut leertechnologie
Docenten vinden…..

10 Waardering gemak leertechnologie
Docenten vinden…..

11 Huidig gebruik leertechnologie (fasen)
Docenten vinden…..

12 Gewenst gebruik leertechnologie over 2 jaar (fasen)
Docenten vinden…..

13 Beeld van de werkomgeving
Teamcohesie Zelfbeeld Managementsupport Docenten vinden…..

14 Teamcohesie Docenten vinden…..
Docenten vinden dat het docententeam veel invloed heeft op het gebruik van leertechnologie. Docenten vinden…..

15 Teamcohesie naar onderwerp
Docenten vinden…..

16 Zelfbeeld Docenten vinden…..
Docenten vinden dat zij veel inzicht in de mogelijkheden van leertechnologie hebben. Docenten vinden…..

17 Zelfbeeld componenten
Docenten vinden…..

18 Managementsupport Docenten vinden….. Docenten:
het opleidings-management heeft weinig invloed op het gebruik van leertechnologie Docenten vinden…..

19 Managementsupport naar onderwerp
Docenten vinden…..

20 Kwalificeren huidig gebruik van leertechnologie als substitutie, als ondersteunend
Spreken ambitie uit via transitie (belangrijk onderdeel van het onderwijs) naar transformatie (onmisbaar voor mijn onderwijs) Docenten Conclusies Docenten vinden…..

21 Docent waardeert nut als hoog 74%
59% waardeert het gebruikersgemak als hoog -> winst te behalen Gezamenlijke visie ontwikkelen om met z’n allen de juiste richting in te gaan -> richting onderwijs Men kiest voor functionaliteiten om huidige werkprocessen te ondersteunen Docenten Conclusies Docenten vinden…..

22 Managementsupport verhogen om teamcohesie te bevorderen (6% ervaart deze als hoog, 68% als gemiddeld) >creëren randvoorwaarden >communiceren van visie >geven van leiding aan gewenste verandering (training didactische ondersteuning) Docenten Conclusies Docenten vinden…..

23 Welke acties gaan we ondernemen in 2011
Deze uitkomsten bespreken binnen de organisatie Kritisch analyseren en beschrijven waar problemen liggen (visie, functionaliteiten en werkprocessen) Op microniveau onderzoeken welke interventies kunnen worden georganiseerd om de inzet van leertechnologie te bevorderen en ondersteunen Welke acties gaan we ondernemen in 2011

24 Informatie Nolly Toenders n.toenders@rijnijssel.nl of n.toenders@ioi.nl


Download ppt "Project ‘Rijn IJssel gaat digitaal…! Onderzoek ICLON"

Verwante presentaties


Ads door Google