De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atrikel: 05/03/2012 Mega-proces tegen sociale fraude.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atrikel: 05/03/2012 Mega-proces tegen sociale fraude."— Transcript van de presentatie:

1 Atrikel: 05/03/2012 Mega-proces tegen sociale fraude

2 Sociale fraude? Zwartwerk; Onrechtmatig genieten van uitkeringen; Niet-naleving v/d reglementering inzake tewerkstelling van “vreemde” arbeidskrachten.

3 Sociale fraude = risico voor de samenleving! Concurrentievervalsing; Inkomstenderving voor de Staat; Arbeidsvoorwaarden die te wensen overlaten; Inkomsten voor de sociale zekerheid aantasten.

4 Risico’s voor de werkgever De sancties kunnen van strafrechtelijke aard zijn; Opleggen van een geldboete; Burgerlijke sancties; Beslag leggen op materiaal, een stopzetting ondernemingsactiviteit voorstellen, …

5 Risico’s voor de werkgever Toepasselijk bij het artikel Indien de werkgever een clandestiene buitenlandse werknemer heeft tewerkgesteld en deze laatste wordt gerepatrieerd, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de kosten verbonden aan deze repatriëring terugvorderen van de werkgever.

6 Risico’s voor de werknemer De persoon die een inkomen cumuleert met een sociale uitkering zonder hiervoor de toelating verkregen te hebben, riskeert de onterecht uitbetaalde geldsommen terug te moeten betalen, alsook een opschorting van betaling van een uitkering gedurende een bepaalde periode.

7 Strijd tegen sociale fraude Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude; College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude; De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD); Federale sociale inspectiediensten; Inspectiediensten van het RIZIV; Inspectiediensten van de gewesten en de gemeenschappen; Arrondissementscel; Het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties.


Download ppt "Atrikel: 05/03/2012 Mega-proces tegen sociale fraude."

Verwante presentaties


Ads door Google