De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consumentengedrag Hoofdstuk 4 par. 4.4 en 4.5 MK01 HEO-CE1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consumentengedrag Hoofdstuk 4 par. 4.4 en 4.5 MK01 HEO-CE1."— Transcript van de presentatie:

1 Consumentengedrag Hoofdstuk 4 par. 4.4 en 4.5 MK01 HEO-CE1

2 Agenda Doelstelling Vragen Theorie Voor vrijdag MK01 HEO-CE1

3 Doelstelling Inleiding in de marketing Na dit college weet je:
hoe koopbeslissing en besluitvorming beïnvloed worden door: psychologische factoren sociale factoren MK01 HEO-CE1

4 Vragen? MK01 HEO-CE1

5 Evalueren alternatieven
Koopbeslissing Probleemherkenning Informatie zoeken Evalueren alternatieven Aankoopbeslissing Evaluatie na de koop MK01 HEO-CE1

6 Koopbeslissing Probleemherkenning Persoonlijke omstandigheden
Informatie zoeken Evalueren alternatieven Aankoopbeslissing Evaluatie na de koop MK01 HEO-CE1

7 Persoonlijke omstandigheden
Demografische factoren Levenstijl Situationele factoren MK01 HEO-CE1

8 Koopbeslissing Probleemherkenning Informatie zoeken
Psychologische factoren Evalueren alternatieven Aankoopbeslissing Evaluatie na de koop MK01 HEO-CE1

9 Koopbeslissing Probleemherkenning Informatie zoeken
Psychologische factoren Evalueren alternatieven Aankoopbeslissing Sociale factoren Evaluatie na de koop MK01 HEO-CE1

10 Psychologische factoren
Behoeften en motieven Perceptie Leerprocessen Persoonlijkheid Attitudes MK01 HEO-CE1

11 Psychologische factoren
Behoeften en motieven latente behoefte basisbehoefte behoeftenhiërarchie (Maslov) positioneren psychoanalystische benadering verschil tussen denken en handelen MK01 HEO-CE1

12 Behoefte aan erkenning Behoefte aan veiligheid en zekerheid
zelfontplooiing Bereiken wat men kan Groeimotieven Behoefte aan erkenning en respect Succes, prestige, status Sociale behoeften Vriendschap, erbij horen, liefde Sociale motieven Behoefte aan veiligheid en zekerheid Veiligheid, stabiliteit, economische zekerheid Overlevingsmotieven Fysiologische behoeften Honger, dorst, slaap, seks Figuur 4.5 Maslows hiërarchie van behoeften MK01 HEO-CE1 1

13 Psychologische factoren
Perceptie afgeleid van communicatie filters over boodschap selectieve blootstelling selectieve aandacht selectieve interpretatie selectieve herinnering MK01 HEO-CE1

14 Psychologische factoren
Leerprocessen stimulus - responsmodel drive/stimulus respons reinforcement (positief/negatief) cognitief leren denken/informatie verwerken oplossen van problemen MK01 HEO-CE1

15 Psychologische factoren
Persoonlijkheid persoonlijkheidskenmerk consistente reactie totaal aan kenmerken is persoonlijkheid MK01 HEO-CE1

16 Psychologische factoren
Attitudes aangeleerde geneigdheid/te vormen componenten cognitieve component (kennis) affectieve component (gevoel) conatieve component (gedrag) MK01 HEO-CE1

17 Psychologische factoren
Attitude cognitie affectie gedrag MK01 HEO-CE1

18 Psychologische factoren
Attitude cognitie affectie gedrag MK01 HEO-CE1

19 Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden
Sociale factoren Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden MK01 HEO-CE1

20 Cultuur Sociale factoren kennis, waarden, normen en symbolen
aangeleerd/overgedragen socialisatie (aanleren cultuur) subculturen MK01 HEO-CE1

21 Sociale klasse Sociale factoren welstandsklassen sociale status
multidimensionaal begrip (nieuwe/oude rijken) vijf welstandsklassen (A, B1, B2, C, D) door ontzuiling steeds minder belangrijk MK01 HEO-CE1

22 Referentiegroepen Sociale factoren automatische referentiegroepen
aspiratiegroepen anticiperende socialisatie referentiepersoon dissociatiegroep MK01 HEO-CE1

23 Gezinsinvloeden Sociale factoren gezinscyclus rollen in besluitvorming
initiator beïnvloeder/gatekeeper beslisser koper gebruiker MK01 HEO-CE1

24 Samenvatting Probleemherkenning Persoonlijke omstandigheden
Informatie zoeken Psychologische factoren Evalueren alternatieven Aankoopbeslissing Sociale factoren Evaluatie na de koop MK01 HEO-CE1

25 Psychologische factoren
Behoeften en motieven Perceptie Leerprocessen Persoonlijkheid Attitudes MK01 HEO-CE1

26 Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden
Sociale factoren Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden MK01 HEO-CE1

27 Vragen? MK01 HEO-CE1

28 Voor vrijdag Paragraaf 4.4 en 4.5 Alle ‘groene termen’ kennen
Vragen formuleren MK01 Hoorcollege week 3

29 Einde MK01 HEO-CE1

30 Einde MK01 HEO-CE1


Download ppt "Consumentengedrag Hoofdstuk 4 par. 4.4 en 4.5 MK01 HEO-CE1."

Verwante presentaties


Ads door Google