De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie en Sociale Media W at kan en moet de politie ermee? Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie en Sociale Media W at kan en moet de politie ermee? Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens,"— Transcript van de presentatie:

1 Politie en Sociale Media W at kan en moet de politie ermee? Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens, dr. Dennis de Kool & drs. Peter Siep

2 Twitter Ontdekken van wietplantage en terugvinden van verwarde man

3 YouTube Overval op Brinks (inclusief reconstructie)

4 ‘Politie deelt klappen uit ‘ Bijdehand ventje krijgt klappen van oom agent Reageren op sociale media

5 Opbouw 1. Praktijkervaringen Algemeen Twitter YouTube Reageren op sociale media 2. Aanbevelingen Algemeen Twitter YouTube Reageren op sociale media 3. Organisatieontwerp Inbouwen van routines en toch innovatief blijven

6 1a. Algemene praktijkervaringen NL in de wereldwijde kopgroep Enorm enthousiasme en veel gebruik Meest gebruikt: Twitter & YouTube. Facebook komt eraan. Bottom-up innovatie: vaak geen sociale media strategie Weinig bekend over juridische aspecten Beperkte registratie van effecten

7 1b. Ervaringen met Twitter Grootschalig gebruik (politie, burgers) Divers gebruik (tussen en binnen korpsen) Positief effect op vertrouwen in/beeld van politie Beperkte maar positieve effecten op effectiviteit Betekenis: fragmentatie van de externe communicatie Kanttekeningen en vragen: Autonomie van agenten Grens tussen werk en privé Maatschappelijke of eigen prioriteiten Selectieve netwerken

8 1c. Ervaringen met YouTube Alle korpsen eigen kanaal: goed bekeken, aantal views/uploads stijgt snel Aantal reacties en aantal abonnees laag Ingezet voor diverse functies (van opsporing tot werving) Ieder korps start op zijn eigen manier. Drie strategieën komen voor: Inventing, Following of Innovating Sterk geloof in YouTube en lokale succesverhalen Wel indirect effect maar feitelijke effect niet vast te stellen Diverse kanttekeningen te maken, o.a. gebruik beelden nog niet in DNA van rechercheurs

9 1d. Ervaringen met reageren op sociale media Burgers plaatsen zelf relatief veel beeldmateriaal over politieoptreden (imago/legitimiteit), minder over politiewerk (opsporing); Filmpjes op individuele burgerkanalen trekken weinig kijkers; Duidelijk katalyserende rol van (klassieke én moderne) media; Discussieverloop/impact is niet op voorhand te aan te geven; wel sprake van ‘zelfcorrigerend vermogen’ van online-community; Politie reageert (incidenteel) via YouTube: inzicht geven in werkwijze politie (legitimiteit en imago); maar benadert ook individuen bijv. bij eigen filmpjes van vuurwerkbommen, straatraces e.d. (handhaven en opsporen/gepersonaliseerd maatwerk) Oproepen aan burgers om GSM-beelden aan te leveren (Koninginnedag 2009 & Hoek van Holland, SunsetGrooves ‘09)

10 2a. Algemene aanbevelingen Uitgangspunten: Geen technische maar sociale innovatie De wereld staat niet stil Aanbevelingen: Gebruik lokale variatie en basisvoorzieningen Ga uit van een multimedia strategie Manage de relatie met massamedia Benut het medium maar laat je niet gek maken

11 2b. Aanbevelingen voor Twitter 1.Rust agenten goed toe 2.Varieer naar (tenminste) drie niveau’s 3.Stem de communicatie af op situatie en context 4.Geef Twitter een standaardrol in de operationele procedures 5.Geef op basis van vertrouwen ruimte aan agenten 6.Manage de verwachtingen ten aanzien van feedback 7.Pas interne communicatie aan aan externe netwerken 8.Zorg voor betrouwbare communicatie (wie is wie)

12 2c. Aanbevelingen voor YouTube 1.Werk aan de vindbaarheid van de YouTube kanalen 2.Zoek oplossing voor registratie van meldingen n.a.v. YouTube 3.Schenk meer aandacht aan verantwoording van de inzet 4.Zorg dat rechercheurs meer doordrongen raken van het gebruik van beelden in de opsporing 5.Werk aan kennisoverdracht richting huidige generatie rechercheurs (die social media niet in de opleiding hebben gehad) 6.Stimuleer verhoging kwaliteit van camerabeelden in de praktijk 7.Verkort de doorlooptijd van plaatsing beelden op YouTube nadat incident heeft plaatsgevonden 8.Denk aan geschiktheid van beelden voor meerdere platfora

13 2d. Aanbevelingen voor reacties op sociale media 1.Nuchter en rationeel benaderen: beredeneerd reageren kan ook betekenen niet reageren; 2.Organiseer systematische en structurele webmonitoring (altijd); 3.Webcare: soms wel, soms niet. Bepaal criteria; aantal views, relatie naar MSM, heftigheid van beelden en teneur van discussie; 4.Leer van andere organisaties: Rijksbreed Kennisnetwerk Webcare met oa. uitvoeringsorganisaties, UWV, Belastingdienst, AgentschapNL en VWA. 5.Dynamische wisselwerking tussen offline-online wereld; besef dat handelen/optreden op YouTube gezet kan worden: professionaliteit verandert niet maar krijgt extra dimensie

14 3. Organisatieontwerp Spanning in organisatieontwerp: Institutionaliseren: goede ervaringen inbedden Experimenteren: nieuwe ervaringen opbouwen Uitdaging: vinden van de juiste balans Ruimte voor innovativiteit inbouwen Werkvloer blijven stimuleren te experimenteren Uitkijken met teveel regels. Werken met handreikingen. Blijf reflecteren op eigen en andere praktijken Successen vieren en vastleggen Blijven zoeken naar verbeteringen van de huidige praktijk

15 Sociale media: Niet alleen instrumentele verandering Niet alleen organisatorische verandering Maar: institutionele verandering Herdefinieren van ‘contract’ tussen politie en samenleving! Uitsmijter


Download ppt "Politie en Sociale Media W at kan en moet de politie ermee? Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens,"

Verwante presentaties


Ads door Google