De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie en Sociale Media

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie en Sociale Media"— Transcript van de presentatie:

1 Politie en Sociale Media
Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer, Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Danielle Fictorie BA Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens & drs. Peter Siep ALBERT

2 Opbouw (1/1) Introductie Twitter YouTube Dilemma’s ALBERT

3 Introductie (1/3) Betrekken van burgers bij opsporing al lang succesvol Veelheid aan experimenten Nieuwe ervaringen roepen vragen op: Wat levert het op? Hoe kun je dit het beste aanpakken? Accenten: opsporing en community policing Afbakening: Focus op Twitter en YouTube NIET: monitoren van Internet communicatie ALBERT

4 Introductie (2/3) Doelen van het onderzoek:
Directe aanbevelingen over sociale media Ontwikkelen van methodiek Werkwijze in het project: Veel interactie met gemeenschap Insteek: collectief leerproces ALBERT 4

5 Introductie (2/3) Doel van de workshop:
Hoe kan de politie sociale media zo inzetten dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten? Inputs: Onderzoeksresultaten Veelheid aan perspectieven van de deelnemers ALBERT 5

6 Twitter (1/6) Opzet van het onderzoek
In kaart brengen van alle accounts Diepte-onderzoek in vier regio’s Haaglanden, Brabant ZO, NO Gelderland, Utrecht Interviews (algemeen en onder agenten) Survey (onder agenten en burgers) Analyse van berichten, observaties Onderzoeken praktijken en effecten (effectiviteit en legitimiteit). DANIELLE 6

7 Twitter (2/6) Overzicht van ruim 750 accounts
Elk korps nu actief op Twitter Meeste (18.500) Gote aantallen tweets Gebruik is wijdverbreid en neemt snel toe DANIELLE

8 Twitter (3/6) Verschillende niveaus
Korps, Bureau, Agent Verschil in inhoud en stijl berichten Meer interactie op agentniveau Wijkagenten: informatieprofiel of interactieprofiel Grote diversiteit aan twitterpraktijken! DANIELLE

9 Twitter (4/6) Wat weten we over de gebruikers?
Gemêleerd publiek volgt politie op Twitter Altruïstisch motief is van groot belang Informatie die aansluit bij motieven om te volgen wordt meest interessant gevonden Groot deel van de politie Twitter ‘community’ deelt actief informatie: online én offline Veel burgers zijn zeer actief: grote participatiebereidheid! Wie volgen de politie? 831 volledig ingevulde enquetes 53,7 % man, 46,3% vrouw 43% HBO of WO opgeleid Gemiddeld 36 jaar, maar veel spreiding van jong (13) tot oud (68) Dus: gemêleerd publiek volgt politie op Twitter Waarom volgen mensen de politie? Politie helpen in opsporing (47.1%) Gevoel van grip op veiligheid (38.5%) Veiligheid een belangrijk thema (33.0%) Werk politie is interessant (32,4%) Spannend om berichten te volgen (13.4%) Wat vindt men interessant? Informatie over de wijk en opsporing het meest interessant Minder interesse in ‘persoonlijke tweets’ Geven van algemene misdaadinformatie en terugkoppeling zit er tussen in Informatie die aansluit bij motieven om te volgen wordt meest interessant gevonden Reageren mensen op tweets? Bijna 60 procent retweet politieberichten 63,7 procent praat met andere mensen over politietweets Direct messages sturen komt minder frequent voor (éénderde van de respondenten) Groot deel van de politie Twitter ‘community’ deelt actief informatie: online én offline

10 Twitter (5/6) Postieve effecten op legitimiteit
Mensen die meer accounts volgen en frequenter politietweets lezen… …vinden de politie meer legitiem (vertrouwen, respect en steun) …zijn meer tevreden met het algehele functioneren van de politie …voelen zich niet onveiliger (maar ook niet veiliger) …ervaren niet meer of minder cohesie in de wijk STEPHAN

11 Twitter (6/6) Beperkte maar positieve effecten op effectiviteit
Elk onderzocht korps heeft succesverhalen Eerder kleine dan grote verhalen Aanwijzingen voor beperkte bijdrage aan de opsporing Kleine tips voor agenten Relevante informatie voor korpsen Voor agenten cruciaal: netwerkopbouw Uitbreiding van relevante contacten Overlap maar ook uitbreiding van offline netwerken ALBERT 11

12 YouTube (1/5) Twee volledige metingen uitgevoerd op alle korpskanalen in mei en november 2011 aantal filmpjes/aantal views per filmpje/bezoek aan kanaal/aantal reacties/soort materiaal/startdatum etc. Nader onderzocht: Korps Amsterdam-Amstelland Korps Haaglanden Korps Utrecht Korps Brabant-Zuidoost (bijna) alle korpsen hebben een eigen YouTube kanaal Herkenbaarheid en vindbaarheid is lastig

13 YouTube (2/5) Materiaal op deze kanalen wordt goed bekeken (totaal aantal views op het kanaal) Laagste aantal views: (Kennemerland) Hoogste aantal views: (Utrecht) (*nu > 1 miljoen) Aantal views en upload (content) neemt snel toe Aantal abonnees en aantal reacties is relatief laag 3506 voor alle korpsen samen 1606 reacties Diversiteit aan content is groot. ‘Actie en sensatie’ scoren hoog als indicator kijken we naar het aantal views aanklikken zegt niet of iets is bekeken tot het einde teller van YouTube veroorzaakt ruis: controleberekeningen uitgevoerd op T1 laten echter geen hele grote afwijkingen zien. invloed van populaire filmpjes straalt uit naar omliggende filmpjes op de playlist (spin-off effect)

14 YouTube (3/5) Ieder korps blijkt op eigen manier te starten
Vaak binnen de communicatie afdeling Vaak herleidbaar tot individuele mensen (pioniers) Aantal abonnees en aantal reacties is relatief laag veel sprake van ‘learning by doing’ Men heeft geen idee wie de kijkers op de YouTube kanalen zijn YouTube vooral gebruikt als kanaal om te ‘zenden’ Korpsen gebruiken YouTube maar er is grote variatie in de wijze waarop tevens: herkenbaarheid en vindbaarheid als issue afhankelijkheid van klassieke en nieuwe media om content onder de aandacht te brengen (Kanaal zelf trekt op eigen kracht zeer weinig bezoekers) contentverversing in m.n. oost-nederland is zeer laag (kanaal bestaat weliswaar maar lijkt geen actief middel tbv. opsporing) Politie reageert nauwelijke via het forum op YouTube (onder filmpjes)

15 YouTube (4/5) Analyse Ieder korps kent zijn eigen aansprekende succesverhalen YouTube wordt vooral gezien als extra en goedkoop communicatiekanaal (maar kosten nemen vaak toe); YouTube is makkelijk inpasbaar als onderdeel van brede multimediale communicatiestrategie en (daardoor) lastig als separaat middel te beoordelen; YouTube wordt gebruikt voor de ondersteuning van uiteenlopende functies, zoals communicatie, versterking legitimatie, opsporing en werving. Problemen in de praktijk: Kwaliteit van de beschikbare beelden vaak te laag Gebruik beelden zit niet in het ‘DNA’ van rechercheurs YouTube inzet is niet seperaat in beleidsdocumentatie en/of Pva’s verwoord (generiek). Van doelgestuurde inzet is daarom nauwelijks sprake, maar inzet gebeurt op (verwachte) potentie van het middel. 15

16 YouTube (5/5) Conclusies
Bepalen directe succes van YouTube bij opsporing is erg lastig: er vindt geen registratie plaats van opgeloste zaken als gevolg van het gebruik van YouTube. Sterk geloof dat het gebruik van YouTube goed is en dat het altijd wel iets oplevert voor de organisatie Ieder korps heeft zijn eigen lokale succesverhalen: Het blijkt dat criminelen zich af en toe melden omdat ze steeds vaker overal beelden van zichzelf tegenkomen Ook indirecte effecten: sommige korpsen merken op dat de video’s op YouTube door politiemensen van het eigen korps worden bekeken die soms ook verdachten herkennen Inzet lijkt middelgestuurd, ipv. doelgestuurd mbt, verantwoording, budget is dit opmerkelijk sense of urgency om mee te gaan met innovaties ‘concurrentie’ door particulieren en weblogs (Geenstijl) 16

17 Dilemma’s Boeven vangen versus privacy beschermen
Meer contact met burgers versus selectieve netwerken; Efficiency versus afhankelijkheid van commerciële partijen Reputatie verbeteren versus feiten presenteren Feiten presenteren versus burgers een veilig gevoel geven. Sensatie zoeken versus een genuanceerd verhaal vertellen. Politieagent als ‘beste vriend’ versus politie als ‘sterke arm der wet’. Signalen uit de samenleving oppikken maar ook eigen lijn volgen. ALBERT

18 VRAAG Hoe kan de politie sociale media zo inzetten dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten? ALBERT


Download ppt "Politie en Sociale Media"

Verwante presentaties


Ads door Google