De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie en Sociale Media Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer, Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Danielle Fictorie BA Center for Public Innovation Prof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie en Sociale Media Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer, Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Danielle Fictorie BA Center for Public Innovation Prof."— Transcript van de presentatie:

1 Politie en Sociale Media Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer, Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Danielle Fictorie BA Center for Public Innovation Prof. dr. Marcel Thaens & drs. Peter Siep

2 Opbouw (1/1) •Introductie •Twitter •YouTube •Dilemma’s

3 Introductie (1/3) •Betrekken van burgers bij opsporing al lang succesvol •Veelheid aan experimenten •Nieuwe ervaringen roepen vragen op: •Wat levert het op? •Hoe kun je dit het beste aanpakken? •Accenten: opsporing en community policing •Afbakening: •Focus op Twitter en YouTube •NIET: monitoren van Internet communicatie

4 Introductie (2/3) •Doelen van het onderzoek: •Directe aanbevelingen over sociale media •Ontwikkelen van methodiek •Werkwijze in het project: •Veel interactie met gemeenschap •Insteek: collectief leerproces

5 Introductie (2/3) •Doel van de workshop: •Hoe kan de politie sociale media zo inzetten dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten? •Inputs: •Onderzoeksresultaten •Veelheid aan perspectieven van de deelnemers

6 Twitter (1/6) • Opzet van het onderzoek • In kaart brengen van alle accounts • Diepte-onderzoek in vier regio’s • Haaglanden, Brabant ZO, NO Gelderland, Utrecht • Interviews (algemeen en onder agenten) • Survey (onder agenten en burgers) • Analyse van berichten, observaties Onderzoeken praktijken en effecten (effectiviteit en legitimiteit).

7 Twitter (2/6) • Overzicht van ruim 750 accounts • Elk korps nu actief op Twitter • Meeste volgers: @Politie_HGL (18.500) • Gote aantallen tweets Gebruik is wijdverbreid en neemt snel toe

8 Twitter (3/6) • Verschillende niveaus • Korps, Bureau, Agent • Verschil in inhoud en stijl berichten • Meer interactie op agentniveau • Wijkagenten: informatieprofiel of interactieprofiel Grote diversiteit aan twitterpraktijken!

9 Twitter (4/6) Wat weten we over de gebruikers? •Gemêleerd publiek volgt politie op Twitter •Altruïstisch motief is van groot belang •Informatie die aansluit bij motieven om te volgen wordt meest interessant gevonden •Groot deel van de politie Twitter ‘community’ deelt actief informatie: online én offline Veel burgers zijn zeer actief: grote participatiebereidheid!

10 Twitter (5/6) Postieve effecten op legitimiteit Mensen die meer accounts volgen en frequenter politietweets lezen… …vinden de politie meer legitiem (vertrouwen, respect en steun) …zijn meer tevreden met het algehele functioneren van de politie …voelen zich niet onveiliger (maar ook niet veiliger) …ervaren niet meer of minder cohesie in de wijk

11 Twitter (6/6) Beperkte maar positieve effecten op effectiviteit • Elk onderzocht korps heeft succesverhalen • Eerder kleine dan grote verhalen •Aanwijzingen voor beperkte bijdrage aan de opsporing •Kleine tips voor agenten •Relevante informatie voor korpsen •Voor agenten cruciaal: netwerkopbouw •Uitbreiding van relevante contacten •Overlap maar ook uitbreiding van offline netwerken

12 YouTube (1/5)  Twee volledige metingen uitgevoerd op alle korpskanalen in mei en november 2011 •aantal filmpjes/aantal views per filmpje/bezoek aan kanaal/aantal reacties/soort materiaal/startdatum etc.  Nader onderzocht: • Korps Amsterdam-Amstelland • Korps Haaglanden • Korps Utrecht • Korps Brabant-Zuidoost (bijna) alle korpsen hebben een eigen YouTube kanaal

13 YouTube (2/5)  Materiaal op deze kanalen wordt goed bekeken (totaal aantal views op het kanaal) •Laagste aantal views: 17.948 (Kennemerland) •Hoogste aantal views: 828.395 (Utrecht) (*nu > 1 miljoen)  Aantal views en upload (content) neemt snel toe  Aantal abonnees en aantal reacties is relatief laag •3506 voor alle korpsen samen •1606 reacties Diversiteit aan content is groot. ‘Actie en sensatie’ scoren hoog

14 YouTube (3/5)  Ieder korps blijkt op eigen manier te starten • Vaak binnen de communicatie afdeling • Vaak herleidbaar tot individuele mensen (pioniers)  Aantal abonnees en aantal reacties is relatief laag • veel sprake van ‘learning by doing’ • Men heeft geen idee wie de kijkers op de YouTube kanalen zijn  YouTube vooral gebruikt als kanaal om te ‘zenden’ Korpsen gebruiken YouTube maar er is grote variatie in de wijze waarop

15 YouTube (4/5) Analyse  Ieder korps kent zijn eigen aansprekende succesverhalen  YouTube wordt vooral gezien als extra en goedkoop communicatiekanaal (maar kosten nemen vaak toe);  YouTube is makkelijk inpasbaar als onderdeel van brede multimediale communicatiestrategie en (daardoor) lastig als separaat middel te beoordelen;  YouTube wordt gebruikt voor de ondersteuning van uiteenlopende functies, zoals communicatie, versterking legitimatie, opsporing en werving.  Problemen in de praktijk:  Kwaliteit van de beschikbare beelden vaak te laag  Gebruik beelden zit niet in het ‘DNA’ van rechercheurs

16 YouTube (5/5) Conclusies  Bepalen directe succes van YouTube bij opsporing is erg lastig: er vindt geen registratie plaats van opgeloste zaken als gevolg van het gebruik van YouTube.  Sterk geloof dat het gebruik van YouTube goed is en dat het altijd wel iets oplevert voor de organisatie  Ieder korps heeft zijn eigen lokale succesverhalen: •Het blijkt dat criminelen zich af en toe melden omdat ze steeds vaker overal beelden van zichzelf tegenkomen •Ook indirecte effecten: sommige korpsen merken op dat de video’s op YouTube door politiemensen van het eigen korps worden bekeken die soms ook verdachten herkennen Inzet lijkt middelgestuurd, ipv. doelgestuurd

17 Dilemma’s 1.Boeven vangen versus privacy beschermen 2.Meer contact met burgers versus selectieve netwerken; 3.Efficiency versus afhankelijkheid van commerciële partijen 4.Reputatie verbeteren versus feiten presenteren 5.Feiten presenteren versus burgers een veilig gevoel geven. 6.Sensatie zoeken versus een genuanceerd verhaal vertellen. 7.Politieagent als ‘beste vriend’ versus politie als ‘sterke arm der wet’. 8.Signalen uit de samenleving oppikken maar ook eigen lijn volgen.

18 VRAAG Hoe kan de politie sociale media zo inzetten dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten?


Download ppt "Politie en Sociale Media Universiteit Utrecht Dr. Albert Meijer, Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Danielle Fictorie BA Center for Public Innovation Prof."

Verwante presentaties


Ads door Google