De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Panel Survey of Organizations Lessen uit drie jaar PASO Luc Sels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Panel Survey of Organizations Lessen uit drie jaar PASO Luc Sels."— Transcript van de presentatie:

1 Panel Survey of Organizations Lessen uit drie jaar PASO Luc Sels

2 Exclusiecriteria : aantal werknemers Minimum 1 wkn. Minimum 5 wkn. Minimum 10 wkn. 20 – 50 – 100 - … PASO IAB WES NOS OSAWERS NES COI PRO - Panelopbouw - Inzicht in ‘small business management’ - Werkgelegenheidsdynamiek (survivors) - Aanvulling met START (exit en entry) CONTRA - Input/output-ratio - Complexiteit vragenlijst - Specifieke bevragingswijze

3 Exclusiecriteria : sector Hele economie Cross-sectorieel Enkel privésector Sectorspecifiek PASO IAB NOS OSA WES WERS NES COI PRO - Werkgelegenheidsdynamiek - Benchmarking PRO - Werkgelegenheidsdynamiek - Benchmarking CONTRA - Operationalisering - Sectorspecifieke thema’s - Werkgelegenheid - STOOI

4 Onderzoekseenheid BedrijfVestiging NOS PASO IAB OSA WERS PRO - Regionale inbedding - Trends naar divisionalisering - Minder gevoelig aan M&A’s PRO - Regionale inbedding - Trends naar divisionalisering - Minder gevoelig aan M&A’s CONTRA - Gebrek aan degelijk steekproefkader - Vestigingsgevens zonder hoofdzeteldata - Trends naar shared services - Probleem ‘Brussel’ WES NES COI

5 Steekproefplan Geen stratificatie Tweetraps WN → Vestiging / PRO - Afspiegeling populatie - Representativiteit per grootteklasse - Sectorspecifieke ‘over-sampling’ CONTRA - Aanzuiveringsprobleem grote organisaties - Geen data over werknemers NOS Stratificatie PASO OSA IAB Tweetraps Vestiging → WN WERS WES

6 Respondent PRO - Eenvoud CONTRA - Single respondent - Rotatie respondent - Gebrek aan controle - Valorisatieproblemen

7 Bevragingswijze + respons

8 Bevragingswijze + respons: enkel grote organisaties

9 Bevragingswijze + respons Face-to-face Face-to-face + schriftelijk IAB WERS PRO - Partiële respons - T.a.v. face-to-face: kostprijs + doorlooptijd - T.a.v. telefonisch: inhoud CONTRA - Respons - Panel attrition - Controle respondent OSA WES Schriftelijk, Web, … PASO COI Telefonisch NES NOS

10 Panelkarakter (Opeenvolgend) cross-sectioneel Partieel panel COI NOS PRO - Verhoging respons - Tijdreeksen - Evaluatie beleidseffecten CONTRA - Grote aanzuivering gezien respons - Veroudering bestand - Bevragingsmoeheid WERS NES Panel PASO IAB OSA WES

11 Inhoud: output Publicaties -Methoden en technieken organisatiepanels (2003) -Organisatie in bedrijf (2003) -Rapporten Kamers van Koophandel (2003) -Knelpunten op de arbeidsmarkt (2003) -Dynamiek Vlaamse arbeidsmarkt (2004) -Organisatie in de quartaire sector (2004) -Combinatiemodel (2004) -Strategisch omgaan met flexibiliteit (2004) -Teamwork in Vlaanderen (2004) -Laaggekwalificeerde arbeid (2004) -HRM, dekt de vlag de lading? (2004) -Evaluatie opleidingscheques (2004) -Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2004) -De stand van het sociaal overleg (2004)

12 Inhoud Onderscheid -A-vragen -B-vragen -C-vragen Rotatie -HRM + arbeidsmarkt -Corporate entrepreneurship + economie -HRM + arbeidsmarkt -Corporate entrepreneurship + economie Scope -Kengetallen -Beleidskader -Wetenschappelijk kader

13 Overbevraging reduceren Samenwerkingen -Administratie Werkgelegenheid -APS -Administratie Economie -Kamers van Koophandel -CBGS -Universiteit Antwerpen -Universiteit Gent -Vlerick Leuven Gent M.S. -Steunpunt WAV -Quintessence -HIVA -… Lessen -Probleem = commerciële markt -Te scherpe ambities -Eerst consolideren, dan integreren -Reductie overbevraging als doel houden -Meer samenwerking op niveau van data-analyse -Minder samenwerking op niveau van vragenlijstconstructie -Meer actieve ‘promotie’ (cfr. PASO flitsen) -Vlotte organisatie (cfr. databeheerder, samenwerkings-protocol, …)


Download ppt "Panel Survey of Organizations Lessen uit drie jaar PASO Luc Sels."

Verwante presentaties


Ads door Google