De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW’s van ECOOM-UGent Karen Vandevelde ECOOM Universiteit Gent Met input van: Aukje te Kaat Annik Leyman Anniek Toye Wie Wat Waar Wanneer Waarom Waarvoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW’s van ECOOM-UGent Karen Vandevelde ECOOM Universiteit Gent Met input van: Aukje te Kaat Annik Leyman Anniek Toye Wie Wat Waar Wanneer Waarom Waarvoor."— Transcript van de presentatie:

1 WWW’s van ECOOM-UGent Karen Vandevelde ECOOM Universiteit Gent Met input van: Aukje te Kaat Annik Leyman Anniek Toye Wie Wat Waar Wanneer Waarom Waarvoor

2

3 stakeholders voor ECOOM-UGent Vlaamse overheid Universi- teiten WerkgeversDoctorandi Doctoraat- houders

4 Vlaamse overheid Universiteiten WerkgeversDoctorandi Doctoraat- houders HRRF databank: doctoreren & academisch carrière- traject

5 HRRF-databank: MONITORING EFFECTIVITEIT: Wie behaalt een doctoraat? Wie niet? EFFICIËNTIE: Hoe snel behaalt iemand een doctoraat? PROCES: Welke stappen doorloopt een onderzoeker tot het behalen van een doctoraat, tot een postdoc, tot professor?  Effectmeting input & incentives?  Benchmark voor rendement (binnen en buiten Vlaanderen)?

6 HRRF-databank: MONITORING Impact?  Databank te gebruiken door elke ECOOM-partner  Basisindicatoren voor elke universiteit  Publicaties  Ad-hoc vragen: Evaluatie doctoraatsscholen in Vlaanderen, succesgraden, tijd-tot-doctoreren,…

7 Vlaamse overheid Universiteiten Werkgevers Doctorandi Doctoraat houders Waarom doctoreren? Waarom een academische carrière?

8 SSR – SJR – CDH – buitenlandse onderzoekers Waarom doctoreren? Wat is de rol van een promotor? Hoe (vlot) verloopt een academische carrière in Vlaanderen? Hoe aantrekkelijk zijn de Vlaamse universiteiten als werkgever? Wat verandert er? - gender(on)evenwicht - internationale mobiliteit

9 SSR – SJR – CDH – buitenlandse onderzoekers Impact? -Presentaties (UA, UHasselt, UGent, EUA, QAA Schotland, Rathenau, Lille, VIB, Leuven Ph.D. society,…) -Lid van werkgroepen (Vlaamse Overheid, EC, OESO, EUA,…) -Publicaties & input website Euraxxess Vlaanderen

10 Vlaamse overheid Universiteiten Werkgevers Doctorandi Doctoraat houders Onderzoekers in de kenniseconomie:

11 Kennistalent: CDH – R&D Kennistransfer van de universiteit naar de bredere arbeidsmarkt: -Wat voor kennistalent heeft Vlaanderen? -Wat voor kennistalent heeft Vlaanderen nodig? Competent? Bemind? Voorbereid? - Hoe geven ‘percepties’ over competenties vorm aan beslissingen, aan het beleid en aan carrières?

12 Kennistalent: CDH – R&D Impact? -Rapport voor OESO over competenties van onderzoekers -Presentaties voor CRB, OESO, … -Studie over “mismatch”: perceptie werkgevers vs. jonge onderzoekers -Nieuwe reeks over “competenties” in de maak…

13 Samenwerking met andere partners R&D survey Publicatie- patronen SHW Analyse CDH enquête Skills & competen -ties Respondenten voor interviews Afstemming surveys & HRRF Indicatorenboek

14

15 KULeuven Aandacht voor bibliometrie: -Incentive voor eigen institutionele bibliografie Toegang tot WoS databank: -Bibliometrische analyses van eigen onderzoeksgroepen -Groot voordeel: gevalideerde data + eigen queries

16 Universiteit Antwerpen VABB: -Gevalideerd instrument voor SHW-publicaties -Incentive voor eigen institutionele bibliografie -Onderzoek naar verschuivingen in publicatiegedrag: inspiratie voor eigen beleidsvoering

17 Vrije Universiteit Brussel Onderzoek in de kunsten: -Status questionis van performantiecriteria: voeding voor interne discussies Impact vitality: -test-indicator voor eigen toptalent

18 Universiteit Hasselt Onderzoeksverslaggeving: -Ja, data-aanlevering en rapportering kan eenvoudiger!

19 Feedback welcome! Mail: Karen.Vandevelde@UGent.be


Download ppt "WWW’s van ECOOM-UGent Karen Vandevelde ECOOM Universiteit Gent Met input van: Aukje te Kaat Annik Leyman Anniek Toye Wie Wat Waar Wanneer Waarom Waarvoor."

Verwante presentaties


Ads door Google