De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De civil society in kleine dorpen: ‘Zorgen voor elkaar’ Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De civil society in kleine dorpen: ‘Zorgen voor elkaar’ Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 De civil society in kleine dorpen: ‘Zorgen voor elkaar’ Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Das Dorf ist eine Welt: Jindrich Streit 2008

3 Thema’s De civil society Maatschappelijke veranderingen in dorpen  Van een oude naar een nieuwe verscheidenheid  Van autonome dorpen naar woondorpen Veranderingen in Sociale cohesie en Verenigingsleven Leefbaarheid, Sociale cohesie en Community care  Veranderende onderbouwing van leefbaarheid  Veranderend karakter van de sociale cohesie  De veranderende relaties tussen leefbaarheid, sociale cohesie en community care De sociale draagkracht van dorpen

4 Leefbaarheid, sociale cohesie en community care Betrekkelijk alledaagse zaken  Leefbaarheid: Wat vinden bewoners over hun dorp?  Sociale cohesie: Erbij horen, samen iets organiseren  Community care: ‘Zorgen voor elkaar’ Lastige begrippen voor onderzoekers  Normatief  Betrekking op groot aantal kenmerken  Moeilijk te meten kenmerken  Vaak verbonden met cultuurpessimisme

5 Civil society: de discussies over bedreigingen STAAT civil society MARKT PRIVÉ-SFEER verenigingsleven Informele verbanden van zorg, buurt, werk Primaire verbanden Nationale overheid Lokale overheden kerken Sociale en politieke bewegingen Grote ondernemingen Sociaal-economische belangenorganisaties Lokaal bedrijfsleven Politieke partijen Non- profitinstellingen Bron: SCP, 1996

6 Maatschappelijke veranderingen in dorpen Autonome dorp (oude verscheidenheid):  Bloei van het autochtone dorp tijdens de Wederopbouw: 1950-1970  Nieuwe welvaart bleef in het dorp  Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Woondorp (nieuwe verscheidenheid):  Verplaatste consumptie (mobiliteit)  Algemene schaalvergroting van het leven (sociale en economische domein)  Schaalverkleining (culturele en politieke domein)

7 Van een oude naar een nieuwe verscheidenheid Autonome dorpen In dorp geboren en getogen bewoners (leefpaden) Activiteiten in het eigen dorp (dagpaden) Woondorpen Bewoners die zich ooit in dorp hebben gevestigd (leefpaden) Activiteiten buiten het dorp waar men woont (dagpaden)

8 Van een oude naar een nieuwe verscheidenheid Autonome dorpen In dorp geboren en getogen bewoners (leefpaden) Activiteiten in het eigen dorp (dagpaden) Traditioneel referentiekader: Uitgedragen door bepaalde bewoners en bestuurders Somber perspectief op leefbaarheid en sociale cohesie Woondorpen Bewoners die zich ooit in dorp hebben gevestigd (leefpaden) Activiteiten buiten het dorp waar men woont (dagpaden) Opkomend referentiekader: Uitgedragen door bepaalde bewoners Beter en reëler perspectief op leefbaarheid en sociale cohesie

9 Sociale cohesie en Verenigingsleven – Aa en Hunze 1955: John & Dorothy Keur, ‘The deeply rooted’ (Anderen) Ontwikkeling in Anderen 1955- 1998 1998: Sociale cohesie in typen dorpen / buurten: Autonome dorpen: community Bemiddelde woondorpen Minder bemiddelde woondorpen

10 Sociale cohesie en Verenigingsleven – Aa en Hunze Sociale cohesie in typen dorpen / buurten: Communities (autonoom)  Sociale netwerken: lokaal en hecht  Verenigingen: Lokale recrutering  Vanzelfsprekende dorpsbinding Bemiddelde woondorpen  Sociale netwerken: hechte netwerken, niet meer exclusief lokaal  Verenigingen: rekrutering op basis van leefstijl  Dorpstrots of lokaal bewustzijn op basis van kwaliteit wonen en identiteit Minder bemiddelde woondorpen  Nieuwe vormen van sociale cohesie ontwikkelen zich minder gemakkelijk, afhankelijk van de kwaliteit van de woonfunctie en identiteit

11 De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele Leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen

12 Leefbaarheid in het autonome dorp Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid

13 Leefbaarheid in het woondorp Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps- initiatieven (voorzieningen) Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid Autonome dorp:

14 Sociale samenhang in dorpen Autonome gerichtheid  Hoofdactiviteit hebben binnen het dorp  Gebruik van dorpsvoorzieningen  Familie in het dorp hebben  Zich vooral dorpsbewoner voelen Lokale betrokkenheid  Organiseren en bezoeken dorpsactiviteiten  Dorpsraad bezoeken  Trots zijn op het dorp  Actief zijn in dorpsverenigingen  Bereid actie te voeren voor het dorp

15 De ontwikkeling van sociale cohesie Autonoom dorp Sterke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is vanzelfsprekend Woondorp Zwakke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is niet meer vanzelfsprekend

16 De ontwikkeling van sociale cohesie Autonoom dorp Sterke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is vanzelfsprekend Autonoom gericht en sterke lokale betrokkenheid Woondorp Zwakke autonome gerichtheid Lokale betrokkenheid is niet meer vanzelfsprekend Dorpen met sterke lokale betrokkenheid Dorpen met een relatief zwakke lokale betrokkenheid

17 Community care en de Wmo in door Community care: zorg wordt gegeven in de gemeenschap, maar ook door de gemeenschap Hoe groter de lokale betrokkenheid, des te groter de bereidheid hulp te bieden en des te groter de daadwerkelijke hulpverlening Kwetsbare groepen wat betreft lokale betrokkenheid / zorg:  Oudste ouderen: zij trekken zich langzaam terug  Bewoners zonder auto: zijn minder in sociale netwerken opgenomen Begrensde hulp: bewoners geven aan dat de voorwaarden voor het geven van frequente en structurele hulp vaak niet meer aanwezig zijn. Het belang van sociale netwerken: voor het uitwisselen van hulp en het signaleren van kwetsbaarheid.

18 Hulp: het belang van sociale netwerken

19 Leefbaarheid – sociale cohesie – community care Twee relaties spelen een rol: 1. Directe relatie: Leefbaarheid bevordert de zelfredzaamheid van bewoners (waardoor minder hulp nodig is) 2. Indirecte relatie: Lokale informele hulp is gebaseerd op lokale betrokkenheid, welke weer is gebaseerd op positief oordeel over leefbaarheid

20 Ontwikkeling van zelfredzaamheid en lokale informele hulp

21 Sociale draagkracht Individu: balans tussen draaglast en draagkracht  Zelfredzaamheid op individueel niveau Huishouden: draagkracht van partner, gezinsleden en hulpbronnen  Zelfredzaamheid op niveau van het huishouden Dorp / buurt:  Eisen die dorp / buurt stelt  Steun die dorp / buurt geeft: sociale draagkracht  Zelfredzaamheid op het niveau van het dorp / buurt Sociale draagkracht: De sociale kwaliteiten van het dorp die bijdragen aan de sociale cohesie en de door de lokale gemeenschap gegeven informele zorg

22 Conclusies Dorpen en hun bewoners hebben te maken met een overgang van het ‘autonome dorp’ naar het ‘woondorp’ Dorpen kenmerken zich door een sterke sociale samenhang, maar lokale betrokkenheid is steeds minder vanzelfsprekend; oudste ouderen en bewoners zonder auto zijn kwetsbaar Dorpen waar nieuwe vormen van lokale betrokkenheid zich met moeite ontwikkelen zijn kwetsbaarder Oordeel over leefbaarheid van belang voor lokale betrokkenheid. Lokale betrokkenheid van belang voor het geven van informele hulp Informele hulp wordt vooral op basis van wederkerigheid uitgewisseld in netwerken. Mogelijkheden voor informele hulp zijn begrensd. Leefbaarheid is van direct belang voor de zelfredzaamheid van bewoners en indirect via lokale betrokkenheid voor de steun die bewoners krijgen uit informele hulp.

23 De civil society in kleine dorpen: ‘Zorgen voor elkaar’ Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "De civil society in kleine dorpen: ‘Zorgen voor elkaar’ Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google