De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triage: sorteren kun je leren! Rita Nieuwenhuis Pieter Jochems

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triage: sorteren kun je leren! Rita Nieuwenhuis Pieter Jochems"— Transcript van de presentatie:

1 Triage: sorteren kun je leren! Rita Nieuwenhuis Pieter Jochems
Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

2 Wie maakt gebruik van de NHG-Triagewijzer in de huisartsenpraktijk?
Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

3 Jkjk NHG- Ledenraadpleging 2013 (n = 1946)
54,5% gebruikt NHG-Triagewijzer 44,7% ieder contact 35,3% mogelijk spoedeisend 10,7% beperkte agendaruimte 33,6% zelfzorgadviezen opzoeken Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

4 Wie doet diensten op de huisartsenpost?
Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

5 Wie verbaast zich wel eens over de uitkomst van de triage?
Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

6 Urgentiegerichte telefonische triage en NTS
“Door NTS wordt het drukker op de post” Urgentiegerichte telefonische triage en NTS “We laten tegenwoordig vaker een ambulance rijden” “Ik rijd vaker voor niets een visite” “NTS is niet bruikbaar in de praktijk” “De triagist volgt blind een lijstje en niet haar eigen gevoel en deskundigheid” “Samenwerking arts-triagist is veranderd sinds NTS” “Door NTS krijg je hogere urgenties”

7 Workshop Een gesprek van de huisartsenpost/NTS Achtergronden NTS
Denken in toestandsbeelden en urgenties Triage wil je leren! Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

8 Gesprek/NTS Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose

9 Nederlandse Triage Standaard (NTS)
Voordelen Betrouwbare methodiek (EBM): ABCD-methodiek Gemeenschappelijke ‘taal’ voor professionals in acute zorg ‘Triagist-onafhankelijk’ Systematisch en reproduceerbaar Focus op relevante informatie Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

10 Nederlandse Triage Standaard (NTS)
Voordelen huisartsenpraktijk Veiligheid voor de patiënt en medewerker/huisarts Agendabeheersing en patiënten logistiek - werklastverlichting huisarts Doktersassistente professioneler en zelfstandiger Het vraagt de afweging: wel of niet triage? Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

11 Kwaliteit telefonische triage
Verhoging urgentie - afname kwaliteit TT Ruimte voor verbetering veiligheid hoog urgente contacten Lage incidentie maakt identificatie hoog urgente contacten lastig Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

12 Huisartsenpost Huisartsenpraktijk Urgentiegerichte telefonische triage
Consulten: % Telefonisch: % Visites: % Huisartsenpost 4 miljoen contacten per jaar U4-U5: % U3: % U1-U2: % Huisartsenpraktijk vele miljoenen contacten acute zorgvragen? Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

13 Medische hulpvraag in relatie tot gedrag beller
Urgentiegerichte telefonische triage Medische hulpvraag in relatie tot gedrag beller Toename urgentie Categorie 1 Hoog urgent en bescheiden Categorie 2 Hoog urgent en sterk aandringend Categorie 3 Laag urgent en bescheiden Categorie 4 Laag urgent en sterk aandringend Context/omgeving (kwalitatief): De manier waarop de vragen tot ons komen Categorie 4 nuanceren: mensen met slechte ervaringen, mensen die terecht aandringen, mensen die extra bezorgd zijn. Mensen die door de triagist in die categorie worden ‘geplaatst’….. Maar: we beseffen ons niet altijd dat er gemakkelijk zaken misgaan als hulpvragen in categorie 1 over het hoofd gezien worden in de veelheid van vragen in de andere categorieen. Toename assertiviteit/dwingendheid

14 Urgentiegerichte telefonische triage
Triage is ‘sorteren’ en vak apart ABCD en toestandsbeeld (geen diagnose) Vitale functies eerst Bedreiging orgaan of ledematen Urgentie en toestandsbeeld bepalend voor vervolg

15 Urgentiegerichte telefonische triage
ABCD A = airway B = breathing C = circulation D = disabilities E = environment Toestandsbeeld beperkt aantal klachten en symptomen

16 Toestandsbeeld Mevrouw Meijer belt over haar man (32 jaar). Hij is 2 dagen geleden van het paard gevallen, is toen in het ziekenhuis geweest, op de röntgenfoto's was niets te zien. Is de laatste uren kortademig. Wat wil je weten? Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

17 Toestandsbeeld

18 Toestandsbeeld

19 Oriëntatie op toestandsbeeld
Mate van acuutheid/beloop klacht Hoofdklacht en bijkomende klachten ‘Event’: trauma / non-trauma en oorzaak van het trauma Trauma en het ongevalsmechanisme Andere klachten? Aandacht voor medicatie en voorgeschiedenis Beleving en hulpvraag Ingangsklacht mei 2012 19

20 Urgentiegerichte telefonische triage
Toestand beller en urgentie klacht/vraag “Hoe is deze persoon er op dit moment aan toe?” Achterhalen hulpvraag- vraag achter de vraag (motief) “Wat maakt dat deze persoon op dit moment met deze klacht de huisartsenpost belt?” Met als uitgangspunt de ABCD-stabiliteit van de patiënt!

21 Als arts triagist ondersteunen
Triagist is geneigd: in diagnostische patronen te denken te snel ingangsklacht te kiezen - aannames 1 antwoord triagecriteria ‘scoren’ onjuiste vraagstelling in relatie tot de criteria te weinig verdiepen op ‘de mate van’ en te verbeelden Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

22 Als arts triagist ondersteunen
Conclusie Omslag in benadering Systematiek is duidelijker, veiliger maar niet eenvoudiger Niet alleen een nieuw instrument Focus op toestand & urgentie houden Triagist en doktersassistente hebben de dokter nodig! Context/omgeving (kwantitatief) - Substantiële vraag die tenminste constant blijft en groeit Veel hulpvragen in de lagere urgentie categorieën

23 Urgentiegerichte telefonische triage en NTS
“Door NTS wordt het drukker op de post” Urgentiegerichte telefonische triage en NTS “We laten tegenwoordig vaker een ambulance rijden” “Ik rijd vaker voor niets een visite” “NTS is niet bruikbaar in de praktijk” “De triagist volgt blind een lijstje en niet haar eigen gevoel en deskundigheid” “Samenwerking arts-triagist is veranderd sinds NTS” “Door NTS krijg je hogere urgenties”

24 Geluidsfragment Buikpijn, direct aan het begin of bij eerste slide onderscheid urgentie-diagnose


Download ppt "Triage: sorteren kun je leren! Rita Nieuwenhuis Pieter Jochems"

Verwante presentaties


Ads door Google