De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische dienstverlening in de lift

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische dienstverlening in de lift"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische dienstverlening in de lift
Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid Jan Moelker november 2005

2 E-overheid: kernboodschap
burgers en bedrijven centraal

3 E-overheid: doelen en context
verbetering dienstverlening éénmalige gegevensverstrekking verbetering handhaving / fraudebestrijding vermindering administratieve lasten innoverende overheid efficiency vergroten effectiviteit

4

5 Stel: je bent een gemeente
Fraude bestrijding Eenmalige Vastlegging Multi Channeling Verzuim Registratie Mobiel CRM Wet WOZ Betalings Mogelijkheden Regionale Samenwerking Wet werk en Bijstand Shared Services NAV DIGID Authentieke Registraties (De)centra- lisatie Smart Migration Call centra Modernisering GBA De brede School Keten Samenwerking Burger Participatie Ruimtelijke Inrichting Terrorisme Bestrijding ZIN Procurement Deregulering Model Risicokaart OTV Onderwijs nummer Onderwijs nummer Dienstverlening aan de burger Wet Puber Reductie TCO Bedrijfsproces Optimalisatie Digitale Duurzaamheid PKI Burgerservice Nummer Uitbesteding IT beheer Rampen bestrijding Kiezen op Afstand Architectuur Open standaards en open source WOB Veiligheids regio’s Beveiliging Schaalvergroting Administratieve Lastenverlichting Hergebruik Software Identificatie en Authenticatie Sheet is bedoeld om te laten zien op welke wijze wij inventief zijn voor de publieke sector en ook hoe we onze ontwikkeltrajecten in lijn brengen met onze visie en de vraagontwikkeling in de sector. Na verloop van tijd zullen we een portfolio van developmenttrajecten moeten hebben die past bij het tempo van de vraagontwikkeling van onze klanten. AWB Leefbaarheid Veiligheid Register gevaarlijke Stoffen ENIK WMO

6 E-overheid: Planning

7 E-overheid: bouwstenen
Basisvoorzieningen: E-toegang: e-dossier, e-formulierenmachine, bedrijvenloket, E-Authenticatie: DigiD, eNIK E-nummers: BSN en BIN Basisregisters E-informatie-uitwisseling: OTP, standaardisatie, standaardisatiecollege

8 Basisregisters Stroomlijning Basisgegevens (BZK) Personen (BZK)
Bedrijven (EZ) Percelen (VROM) Adressen (VROM) Gebouwen (VROM) Geografie (VROM)

9 Basisregisters: toekomst
Inkomen en vermogen (belastingdienst) Kentekens (RDW) Niet-ingezeten (BZK) Polisadministratie (UWV) GBKN (VROM) Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (TNO-NITG)

10 Waarom Wat Door wie Voor wie Hoe Een overheid die
Niet naar de bekende weg vraagt Klantgericht is Zich niet voor de gek laat houden Weet waar ze het over heeft Haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Waarom STELSEL: Het geheel van voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken benodigde overheidsregistraties, die op een dusdanige wijze met elkaar samenhangen, dat gegevens eenmalig worden verzameld en daarna zonder nader onderzoek geschikt zijn voor gemeenschappelijk of gezamenlijk gebruik. Wat adres gebouw in- gezetene perceel bedrijf geo niet in- gezetene polis inkomen Door wie Gemeenten Kadaster Kamers v. K. Voor wie Gemeentelijke instellingen Andere overheden Belasting- dienst Sociale zekerheid Burgers Bedrijven wetten verantwoordelijkheden procesketens diensten, berichten techniek verplicht gebruik gegevenskwaliteit synchronisatie klantgerichte cultuur standaardisatie Hoe

11 E-overheid: waar gaat het om
het gaat om diensten iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk

12 digitale dienstverlening in de lift
Meten: - 65% monitor; * e-dienstverlening EGV monitor; * gebruik basisvoorzieningen * vermindering adm. lasten Lijst van 150 producten Zie Monitor

13 digitale dienstverlening in de lift
Herinrichting van werkzaamheden bestuurlijke en organisatorische vormgeving architectuur Verwachte aandachtspunten

14 E-overheid: de brandweer
Project Brand-in Informatie-uitwisseling “Informatiebestemmingsplan” Standaarden Gebruik van Basisregistraties (bijv. geografische informatie, bedrijfsgegevens, gebouwen, GBKN)

15 Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector
Dank voor uw aandacht… Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector


Download ppt "Elektronische dienstverlening in de lift"

Verwante presentaties


Ads door Google