De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische dienstverlening in de lift Jan Moelker november 2005 Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische dienstverlening in de lift Jan Moelker november 2005 Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische dienstverlening in de lift Jan Moelker november 2005 Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid

2 3 - 2 E-overheid: kernboodschap burgers en bedrijven centraal

3 3 - 3 E-overheid: doelen en context verbetering dienstverlening éénmalige gegevensverstrekking verbetering handhaving / fraudebestrijding vermindering administratieve lasten innoverende overheid efficiency vergroten effectiviteit

4 3 - 4

5 3 - 5 Fraude bestrijding Verzuim Registratie MobielCRM Eenmalige Vastlegging Multi Channeling (De)centra- lisatie Authentieke Registraties Shared Services Regionale Samenwerking NAV DIGID Wet WOZ Wet werk en Bijstand Betalings Mogelijkheden Smart Migration Keten Samenwerking Modernisering GBA Terrorisme Bestrijding Call centra De brede School Ruimtelijke Inrichting Burger Participatie Procurement ZIN Bedrijfsproces Optimalisatie Dienstverlening aan de burger Model Risicokaart OTV Deregulering Onderwijs nummer Wet Puber Onderwijs nummer Reductie TCO Rampen bestrijding Digitale Duurzaamheid Open standaards en open source PKI Veiligheids regio’s Kiezen op Afstand WOB Burgerservice Nummer Uitbesteding IT beheer Architectuur Beveiliging Hergebruik Software Identificatie en Authenticatie Administratieve Lastenverlichting Schaalvergroting Leefbaarheid Veiligheid WMO Register gevaarlijke Stoffen AWB ENIK Stel: je bent een gemeente

6 3 - 6 E-overheid: Planning

7 3 - 7 E-overheid: bouwstenen Basisvoorzieningen: -E-toegang : e-dossier, e-formulierenmachine, bedrijvenloket, www.overheid.nl -E-Authenticatie : DigiD, eNIK -E-nummers : BSN en BIN -Basisregisters -E-informatie-uitwisseling : OTP, standaardisatie, standaardisatiecollege

8 3 - 8 Basisregisters Stroomlijning Basisgegevens (BZK) Personen (BZK) Bedrijven (EZ) Percelen (VROM) Adressen (VROM) Gebouwen (VROM) Geografie (VROM)

9 3 - 9 Basisregisters: toekomst Inkomen en vermogen (belastingdienst) Kentekens (RDW) Niet-ingezeten (BZK) Polisadministratie (UWV) GBKN (VROM) Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (TNO-NITG)

10 3 - 10 STELSEL: Het geheel van voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken benodigde overheidsregistraties, die op een dusdanige wijze met elkaar samenhangen, dat gegevens eenmalig worden verzameld en daarna zonder nader onderzoek geschikt zijn voor gemeenschappelijk of gezamenlijk gebruik. Een overheid die Niet naar de bekende weg vraagt Klantgericht is Zich niet voor de gek laat houden Weet waar ze het over heeft Haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Waarom Wat adresgebouw in- gezetene perceelbedrijfgeo niet in- gezetene polisinkomen Voor wie Gemeentelijke instellingen Andere overheden Belasting- dienst Sociale zekerheid BurgersBedrijven Hoe wetten verantwoordelijkheden procesketens diensten, berichten techniek verplicht gebruik gegevenskwaliteit synchronisatie klantgerichte cultuur standaardisatie Door wie KadasterKamers v. K.Gemeenten

11 3 - 11 E-overheid: waar gaat het om het gaat om diensten iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk

12 3 - 12 digitale dienstverlening in de lift Meten: - 65% monitor; * e-dienstverlening -EGV monitor; * gebruik basisvoorzieningen * vermindering adm. lasten -Lijst van 150 producten -Zie www.overheid.nl Monitorwww.overheid.nl

13 3 - 13 digitale dienstverlening in de lift Herinrichting van werkzaamheden -bestuurlijke en organisatorische vormgeving -architectuur Verwachte aandachtspunten

14 3 - 14 E-overheid: de brandweer Project Brand-in Informatie-uitwisseling “Informatiebestemmingsplan” Standaarden Gebruik van Basisregistraties (bijv. geografische informatie, bedrijfsgegevens, gebouwen, GBKN)

15 3 - 15 Dank voor uw aandacht… Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector jan.moelker@minbzk.nl


Download ppt "Elektronische dienstverlening in de lift Jan Moelker november 2005 Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google