De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stroomgebiedafstemming Rijn West Vismigratie op de kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stroomgebiedafstemming Rijn West Vismigratie op de kaart"— Transcript van de presentatie:

1 Stroomgebiedafstemming Rijn West Vismigratie op de kaart
Stroomgebiedafstemming Rijn West Vismigratie op de kaart! Peter Philipsen (NAW) / Wanda Zevenboom: RWS ism WS Fase 1 Vismigratie kaart Rijn-West 2011 Van knelpunten samen naar successen Fase 2: Eind Update; van verkennen naar samen doen Snel-, Provinciale-,lokale ‘wegen’, synergie EU fondsen benutten, kosten effectief RBO RW 21 november 2013, Nature at Work

2 Urgentie Vismigratie gezamenlijke aanpak RW
Rijn-West, kier toegangspoort vis in gehele Rijn-SGB Vissen sleutelrol, indicator van goede waterkwaliteit RWS & WS visexperts, samen doorgaan, in SGB context Hierdoor ook inzicht in samenhang en effectiviteit maatregelen in Stroomgebied, internationale context Kosteneffectief, inzet EU fondsen, inzet Sportvisserij Momentum: kierbesluit, SGBP 2, visie RWS en WS samen, enthousiasme samenwerking vasthouden Internationaal etaleren: Brussel, Vismigratiedag 25 mei RBO RW 21 november 2013, Nature at Work

3 Wat gebeurde er met vismigratie tot nu toe?
Samenwerking RWS en WS alleen op projectbasis Lokaal op overgang Rijks- en Regionale wateren, zoals bijvoorbeeld het Noordzeekanaal Vismigratie per waterlichaam ipv Stroomgebied context Waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) werkten binnen Rijn-West veelal lokaal op projectbasis samen aan de uitvoering van KRW-maatregelen voor vismigratie en met succes. Het ging om enkele projecten op de overgang van Rijkswateren naar regionale wateren, zoals het Noordzeekanaal. Op het niveau van een (deel)stroomgebied is nog nooit een analyse gemaakt ten aanzien van vismigratie. Juist de afstemming binnen het stroomgebied levert een strategisch beeld op welke maatregelen nodig zijn om optimaal vismigratie te bevorderen. RBO RW 21 november 2013, Nature at Work

4 CONCEPT RW fase 1

5

6 WATERSCHAP RIVIERENLAND
VRIJE VISMIGRATIE TOT IN DE KLEINSTE HAARVATEN VAN HET SYSTEEM lokaal <-> provinciaal <-> snelweg Nederrijn (snelweg) Pannerdens Kanaal Korne (lokaal) Linge (provinciaal) Gorinchem Waal (snelweg) Maas (snelweg)

7 Resultaten verkenning vismigratie Rijn-West (1)
Workshop actualisatie door visexperts: Succes stories en analyse knelpuntenkaart vismigratie Nu 120 opgelost, 220 te gaan -> Rijn-West ligt op schema Individuele presentaties aanpak/ visie vismigratie -> Uitgangspunten in workshop geformuleerd, o.a.: Integrale visie vismigratie Rijn-West (KRW maatregelen) Ontwikkeling populaire tekst en ‘Routekaart Vismigratie RW’ Communicatie nationaal/internationaal: RWS ism WS RBO RW 21 november 2013, Nature at Work 7

8 Vismigratie RBO Rijn-West 2014 (2)
Uitwerken RBO Rijn-West visie op vismigratie tbv prioriteren maatregelen op basis van effectiviteit Adviesnota Schoon Water 2014 en regionale waterplannen Actualisatie integrale vismigratiekaart, flyer (NL, Engels) Gezamenlijke monitoring en onderzoeksagenda Aggregeren, integreren bestaande monitoring & kennisvragen Synergie, samen kostenbesparing, via EU-fondsen, sportvisserij Andere RBO punten: visserij-vrije zones, visbeheerplannen,.. RBO RW 21 november 2013, Nature at Work


Download ppt "Stroomgebiedafstemming Rijn West Vismigratie op de kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google