De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne controle Hoe komen tot een realistische aanpak die werkt in de praktijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne controle Hoe komen tot een realistische aanpak die werkt in de praktijk?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Interne controle Hoe komen tot een realistische aanpak die werkt in de praktijk?

3 BDO Atrio Adviseurs Openbare Sector Johan De Cooman Patrick Delanoeye

4 Durft u nog opstaan ‘s morgens?

5 operationele risico’s financiële risico’s interne controle controledoelstellingen potentiële fouten fraude constante wetswijzigingen vergissingen bestuur neemt onduidelijke beslissingen

6 Is ons patrimonium wel verzekerd?

7 Worden onderhoudscontracten correct uitgevoerd?

8 Is onze IT-infrastructuur en onze software goed beveiligd?

9 Wordt de wet op de overheidsopdrachten nageleefd?

10 Worden aankopen niet ten onrechte gesplitst?

11 Krijg ik alle borgstellingen wel terug?

12 Worden de loondossiers correct ingevoerd zodat we alle subsidies krijgen waarop we recht hebben?

13 Heeft iedereen die doorstroomt naar de volgende weddeschaal voldoende vorming en een gunstige evaluatie?

14 Zijn de overuren onder controle?

15 personeelsverloop kennisconcentratie

16 Verschijnen alle verkochte huisvuilzakken wel in de boekhouding?

17 Hoeveel vorderingen moet ik opvolgen en moet ik aan alles evenveel tijd besteden?

18 Het gemeentedecreet

19 de artikelen 99 en 100 inzake interne controle

20 ZIJN OVERBODIG

21 het inbouwen van interne controle is de evidentie zelf is in elke organisatie / proces / … in te bouwen MAAR met het ‘gezond boerenverstand’ en in functie van het ‘risico’

22 Is interne controle de oplossing? misverstanden: interne controle is toch… puur financieel? nodig om 100 % zeker te zijn? iets wat gebeurt door de ontvanger of op de financiële dienst? alleen maar controle achteraf? niet nodig want we vertrouwen elkaar tijdverlies vervat in een aantal aparte procedures?

23 Interne controle is een kwestie van -het ‘waarborgen’ van de ‘doelstellingen’ - het ‘beheren’ van ‘risico’s’

24 administratieve organisatie financiële organisatie beleidsinfo jaarrekening jaarverslag BSC doelstellingen risico’s

25

26 enkele “verkeerde” voorbeelden van interne controle -een positieve kascontrole wil niet zeggen dat de boekhouding juist is -een prikklok is geen garantie voor een juiste loonberekening -…

27 enkele “goede” voorbeelden van interne controle redelijke zekerheid omtrent volledigheid van de opbrengsten van thuisdiensten / sportactiviteiten / … toepassing wet overheidsopdrachten uniforme behandeling “ziekteverzuim” bij personeel …

28 Het COSO-model IS EEN FRAMEWORK / EEN MODEL

29 Het COSO-model WAT HOE WAAROM EN DAN WAT DOE IK ERMEE

30 Doelstelling is “het beheren van risico’s in functie van de doelstellingen”

31 Op basis hiervan: “aangepaste" interne controle inbouwen Doelstelling is: “het beheren van risico’s in functie van de doelstellingen”

32 audit interne controle administratieve organisatie financiële organisatie

33 Voorbeeld - jeugddienst FINANCIEEL –maximalisatie van de subsidie –maximalisatie van de andere opbrengsten – … KLANT –het uitbouwen van een feestzaal –eerlijke toekenning van subsidies –financiële drempel van de activiteiten zo laag mogelijk houden – … INTERN –efficiënt gebruik maken van de middelen –het uitbouwen van de betreffende dienst –meer structuur en planmatige aanpak binnen de dienst –…

34 Ingezoomd Doelstelling: –maximalisatie van de subsidies (D1) actie = ontwikkelen van de interne expertise inzake bekomen van subsidies en sponsoring –eerlijke toekenning van subsidies (D2) actie = opstellen inventaris van gewenste effecten + huidige problemen bij het toekennen van de subsidies actie = permanent overleg met interne en externe partners

35 Risico’s: – wetswijzigingen (R1) actie = regelmatig de laatste stand van zaken mbt de subsidieregeling nagaan –onvolledige en onjuiste gegevens mbt de georganiseerde activiteiten (R2) actie : controles op volledigheid en juistheid van de bekomen gegevens

36 administratieve organisatie / financiële organisatie 1)nagaan stand van zaken subsidieregeling (D1, R1) = beheersen + sturen 2)vraag aan verenigingen plannen volgend jaar + indienen subsidiedossiers (D2) = sturen 3)verzamelen en beoordelen ontvangen voorstellen en subsidiedossiers (D1, D2, R2) = controle

37 financiële organisatie / administratieve organisatie 1)nagaan stand van zaken subsidieregeling (D1, R1) = beheersen + sturen 2)verzamelen, controleren en voorbereiding opmaak dossier (D1, R2) = controle 3)finaliseren dossier, opmaak opbrengstverdeling subsidies over diensten (D1) …

38

39

40 misverstanden mbt interne controle Interne controle –is geen punt of aparte procedures maar een geheel –is niet alleen financieel, maar ook operationeel –is niet alleen repressief maar vooral preventief –is geen taak van één persoon, maar van heel de organisatie –interne controle is geen modeverschijnsel maar een essentieel onderdeel van elke veranderende organisatie –verschaft geen absolute, maar een redelijke zekerheid

41 Interne controle: meer dan controle –is niet om te controleren om te controleren, maar controle om vergissingen te vermijden = garanderen van betrouwbare informatie!!! vergissingen/fraude te voorkomen –maar ook (risico’s) beheersen –en zeker ook sturen (“to control”)

42 Conclusie risico-analyse (operationeel, financieel) prioritiseren risico’s beperken door “aangepaste” interne controlemaatregelen evaluatie - bijsturen

43 Tip maak een plan op hou het beheersd!


Download ppt "Interne controle Hoe komen tot een realistische aanpak die werkt in de praktijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google