De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013
DECREET KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013

2 Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen!
Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders via kwaliteitsvolle kinderopvang Concreet Het beleid voorbereiden De regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen Vlaanderen en Brussel Samen geven we elk kind alle kansen!

3 Werknemersstatuut onthaalouders – stand van zaken
Federaal regeerakkoord ’In overleg met de deelstaten zal er een volwaardig statuut voor onthaalouders worden uitgewerkt’. Bevoegdheid minister van werk Monica De Coninck ministers van welzijn Jo Vandeurzen en Jean-Marc Nollet Stand van zaken Werkgroepen Overleg sociale partners Kind en Gezin werkt mee. We houden jullie op de hoogte. voorlopige versie 5 juli 2013

4 Het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters!
Een mijlpaal voor de kinderopvang waar we samen voor staan

5 We zijn er om jou te ondersteunen
Vandaag Grote lijnen Nieuwe begrippen Tonen waar je meer informatie en ondersteuning krijgt.

6 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012
Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

7 Doelstellingen van het decreet Kinderopvang
De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet betaalbaar zijn voor de ouders en financieel leefbaar voor de opvangsector. Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van een kind.

8 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters

9 Het decreet nader bekeken
Duidelijker opvangaanbod Nog professioneler Haalbaar voor de opvangsector Haalbaar voor de ouders

10 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

11 Nieuwe namen Nu Na het decreet Opvang in kinderdagverblijf
Groepsopvang Opvang bij onthaalouder Gezinsopvang Kinderbegeleider (in kinderdagverblijf) Kinderbegeleider (in groepsopvang) Onthaalouder (in gezinsopvang) Organiserend bestuur Organisator Dienst voor onthaalouders Organisator (van gezinsopvang) Verantwoordelijke Vestigingsplaats Kinderopvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

12 Het decreet nader bekeken
Duidelijker opvangaanbod Nog professioneler Vergunning Inzoomen op een aantal voorwaarden Haalbaar voor de opvangsector Haalbaar voor de ouders

13 Vergunning – wat? Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: voorwaarden decreet Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

14 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe
aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldoen? Besluit nog op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

15 Vergunning – aanpak op 1 april 2014
Organisatoren: je attest van toezicht, erkenning, toestemming wordt omgezet naar je vergunning. Aangesloten onthaalouders: dienst onthaalouders = organisator Starters: kunnen vanaf maart 2014 een vergunning aanvragen op basis van startvoorwaarden Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning hebben Opvang mogelijk maken! Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk als positief advies Commissie en gelijkaardig kwaliteitsniveau Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

16 Vergunning – inzoomen op een aantal voorwaarden
Aantal plaatsen Attest draagkracht Pedagogische ondersteuning Aantal kinderen per begeleider Kwalificaties Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

17 Vergunning – inzoomen op aantal plaatsen
Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Gezinsopvang vanaf 2016: attest draagkracht Uitgereikt door de toekomstige pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

18 Vergunning – inzoomen op attest draagkracht
Wie en wanneer? Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang vanaf april 2016 Wat? Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen en kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke. Hoe? Door de pedagogische ondersteuningsorganisatie die ook pedagogisch begeleidt. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

19 Vergunning: inzoomen op pedagogische ondersteuning
Elke organisator gezins- en groepsopvang zorgt vanaf april voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin: info volgt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

20 Vergunning – inzoomen op aantal kinderen per begeleider
ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Kinderen Begeleiders 8 1 18 2 27 3 36 4 Kinderen Begeleiders 8 1 28 2 42 3 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

21 Vergunning – inzoomen op aantal kinderen per begeleider
INSPANNING GEVRAAGD Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen context. Groepsopvang : 1 op 7 Gezinsopvang: gemiddeld 1 op 4 per kwartaal Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

22 Vergunning – inzoomen op kwalificaties
Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders Inhoud: nog door ministerieel besluit Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang Verantwoordelijken: als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2014 als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties Kinderbegeleiders: tot 2024 Kwalificerend traject Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

23 Het decreet nader bekeken
Duidelijker opvangaanbod Nog professioneler Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning Haalbaar voor de ouders

24 Subsidies - principes Sector moet financieel leefbaar zijn
Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

25 Subsidie voor inkomenstarief
Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels 220 openingsdagen Nederlands in de werking Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

26 Besluiten Vlaamse Regering op komst
Flexibele Buitenschoolse Voorlopige versie 5 juli 2013

27 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Aangesloten onthaalouders: kostenvergoeding Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Engagement voor hogere subsidies voor een aantal sectoren Door budgettaire context: overgangstermijnen Aantal plaatsen met subsidies zal groeien Binnen budgettaire mogelijkheden Met programmatie oproep Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

28 Subsidies – inzoomen op basissubsidie (trap 1)
Voor wie? April 2014: zelfstandige kinderdagverblijven die nu financiële ondersteuning krijgen Nieuwe: budget en programmatie Voorwaarden in het kort 220 openingsdagen Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands Overgangsperiode Nederlands in de werking Jaarlijks een raming van inkomsten en uitgaven Aantonen dat subsidies voor kinderopvang zijn gebruikt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

29 Subsidies – inzoomen op subsidie inkomenstarief (trap 2)
Voor wie? April 2014: zelfstandige IKG, diensten, erkende kinderdagverblijven, peutertuinen Nieuwe: budget en programmatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

30 Subsidies – inzoomen op subsidie inkomenstarief (trap 2)
Voorwaarden in het kort Voldoen aan basissubsidie Bezetting 80% overgangsperiode Elke kinderbegeleider Nederlands Systeem inkomenstarief Ouders berekenen zelf Opvang factureert Voorrangsregels Organisatoren met 18 plaatsen of meer Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Kinderbegeleiders werknemers (evaluatie voor zelfstandigen in 2017) Dubbele boekhouding en financieel verslag ! Overgangsperiodes tot 2020 huidige zelfstandigen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

31 Subsidies – inzoomen op plussubsidie (trap 3)
Voor wie? April 2014: Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Nieuwe: budget en programmatie Voorwaarden in het kort Basissubsidie en subsidie inkomenstarief Voorrangsregels Specifieke dienstverlening Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

32 Het decreet nader bekeken
Duidelijker opvangaanbod Nog professioneler Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning Haalbaar voor de ouders

33 Info en ondersteuning – via website en nieuwsbrief
alle info Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet alle nieuwe info Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven

34 Info- en ondersteuning – via infodagen
Als je bij een koepel of organisatie hoort: eigen infodagen Als je aangesloten onthaalouder bent: bij je dienst Indien niet: Kind en Gezin infodagen Voorlopige versie 5 juli 2013

35 Infodagen Kind en Gezin
Zelfstandigen: provinciale infodagen Za 16/11 Malle Za 23/11 Brugge Woensdagavond 27/11 Ternat Za 30/11 Gent én Leuven Za 14/12 Hasselt Starters: startersinfodagen Erkende kinderopvang Brusselse voorzieningen

36 Info en ondersteuning – je infomap
Basisinformatie over kwaliteit Werkmap Elke opvanglocatie Bij omzetting naar vergunning Bij opstart Andere werkinstrumenten in de maak

37 INHOUD Info en ondersteuning - persoonlijk
Ouders en starters: Kind en Gezin-Lijn Sector: Klantenbeheerder

38 Info en ondersteuning: starterswijzer op komst

39 Het decreet nader bekeken
Duidelijker opvangaanbod Nog professioneler Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning Haalbaar voor de ouders - meer opvangplaatsen - Lokaal Loket Kinderopvang - Kinderopvangzoeker

40 Meer kinderopvangplaatsen
Tegen 2016: aanbod voor minstens 50% van de kinderen tot 3 jaar Vanaf 2020: aanbod voor alle gezinnen met kinderopvangbehoefte 2014 2 mio euro erkende kinderopvang 7 mio euro IKG-plaatsen: bestaande én nieuwe Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

41 Lokaal Loket Kinderopvang
In elke gemeente Neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met opvangvragen. Maakt het vinden van kinderopvang gemakkelijker door: opvangvragen te registreren gezinnen te informeren samen te werken met alle kinderopvangvoorzieningen, doorverwijzers en andere lokale loketten. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

42 Lokaal Loket Kinderopvang
Kinderopvang zoeker Lokaal Loket Kinderopvang Toepassing op om kinderopvangvragen: te registreren (ouders of Lokaal Loket) te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

43 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker?
Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen . Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

44 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google