De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013

2 Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: – dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders – via kwaliteitsvolle kinderopvang Concreet Het beleid voorbereiden De regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen Vlaanderen en Brussel Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen!

3 Werknemersstatuut onthaalouders – stand van zaken Federaal regeerakkoord 2011 ’In overleg met de deelstaten zal er een volwaardig statuut voor onthaalouders worden uitgewerkt’. Bevoegdheid – minister van werk Monica De Coninck – ministers van welzijn Jo Vandeurzen en Jean-Marc Nollet Stand van zaken – Werkgroepen – Overleg sociale partners Kind en Gezin werkt mee. We houden jullie op de hoogte. voorlopige versie 5 juli 2013

4 Een mijlpaal voor de kinderopvang waar we samen voor staan Het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters!

5 Vandaag Grote lijnen Nieuwe begrippen Tonen waar je meer informatie en ondersteuning krijgt. We zijn er om jou te ondersteunen

6 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

7 De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet betaalbaar zijn voor de ouders en financieel leefbaar voor de opvangsector. Doelstellingen van het decreet Kinderopvang Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van een kind.

8 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

9 1.Duidelijker opvangaanbod 2.Nog professioneler 3.Haalbaar voor de opvangsector 4.Haalbaar voor de ouders Het decreet nader bekeken

10 Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk 2 soorten kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

11 Nieuwe namen NuNa het decreet Opvang in kinderdagverblijfGroepsopvang Opvang bij onthaalouderGezinsopvang Kinderbegeleider (in kinderdagverblijf) Kinderbegeleider (in groepsopvang) OnthaalouderKinderbegeleider (in gezinsopvang) Organiserend bestuurOrganisator Dienst voor onthaaloudersOrganisator (van gezinsopvang) Verantwoordelijke VestigingsplaatsKinderopvanglocatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

12 1.Duidelijker opvangaanbod 2.Nog professioneler -Vergunning -Inzoomen op een aantal voorwaarden 3.Haalbaar voor de opvangsector 4.Haalbaar voor de ouders Het decreet nader bekeken

13 Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden – Infrastructuur – Veiligheid en Gezondheid – Omgang met kinderen en gezinnen – Personen werkzaam in de kinderopvang – Organisatorisch management – Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: voorwaarden decreet Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Vergunning – wat? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

14 Kind en Gezin kent de vergunning toe aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldoen? Besluit nog op komst Vergunning – hoe? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

15 Organisatoren: je attest van toezicht, erkenning, toestemming wordt omgezet naar je vergunning. Aangesloten onthaalouders: dienst onthaalouders = organisator Starters: kunnen vanaf maart 2014 een vergunning aanvragen op basis van startvoorwaarden Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning hebben Opvang mogelijk maken! – Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk als positief advies Commissie en gelijkaardig kwaliteitsniveau Vergunning – aanpak op 1 april 2014 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

16 Aantal plaatsen Attest draagkracht Pedagogische ondersteuning Aantal kinderen per begeleider Kwalificaties Vergunning – inzoomen op een aantal voorwaarden Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

17 Vergunning – inzoomen op aantal plaatsen Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Gezinsopvang vanaf 2016: attest draagkracht Uitgereikt door de toekomstige pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

18 Wie en wanneer? – Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang vanaf april 2016 Wat? – Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... – Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? – Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider – Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen en kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke. Hoe? – Door de pedagogische ondersteuningsorganisatie die ook pedagogisch begeleidt. Vergunning – inzoomen op attest draagkracht Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

19 Elke organisator gezins- en groepsopvang zorgt vanaf april 2016 voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin: info volgt Vergunning: inzoomen op pedagogische ondersteuning Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

20 ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Vergunning – inzoomen op aantal kinderen per begeleider Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

21 INSPANNING GEVRAAGD Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen context. – Groepsopvang : 1 op 7 – Gezinsopvang: gemiddeld 1 op 4 per kwartaal Vergunning – inzoomen op aantal kinderen per begeleider Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

22 Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders Inhoud: nog door ministerieel besluit Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang Verantwoordelijken: – als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2014 – als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties Kinderbegeleiders: tot 2024 – Kwalificerend traject Vergunning – inzoomen op kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

23 1.Duidelijker opvangaanbod 2.Nog professioneler 3.Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning 4.Haalbaar voor de ouders Het decreet nader bekeken

24 Sector moet financieel leefbaar zijn Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 Subsidies - principes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

25 Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – 220 openingsdagen – Nederlands in de werking – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

26 Besluiten Vlaamse Regering op komst Flexibele Buitenschoolse Voorlopige versie 5 juli 2013

27 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Aangesloten onthaalouders: kostenvergoeding Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Engagement voor hogere subsidies voor een aantal sectoren – Door budgettaire context: overgangstermijnen Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

28 Voor wie? April 2014: zelfstandige kinderdagverblijven die nu financiële ondersteuning krijgen Nieuwe: budget en programmatie Voorwaarden in het kort – 220 openingsdagen – Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands Overgangsperiode – Nederlands in de werking – Jaarlijks een raming van inkomsten en uitgaven – Aantonen dat subsidies voor kinderopvang zijn gebruikt Subsidies – inzoomen op basissubsidie (trap 1) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

29 Voor wie? April 2014: zelfstandige IKG, diensten, erkende kinderdagverblijven, peutertuinen Nieuwe: budget en programmatie Subsidies – inzoomen op subsidie inkomenstarief (trap 2) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

30 Voorwaarden in het kort Voldoen aan basissubsidie Bezetting 80% – overgangsperiode Elke kinderbegeleider Nederlands Systeem inkomenstarief – Ouders berekenen zelf – Opvang factureert Voorrangsregels Organisatoren met 18 plaatsen of meer – Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk – Kinderbegeleiders werknemers (evaluatie voor zelfstandigen in 2017) – Dubbele boekhouding en financieel verslag – ! Overgangsperiodes tot 2020 huidige zelfstandigen Subsidies – inzoomen op subsidie inkomenstarief (trap 2) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

31 Voor wie? April 2014: Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Nieuwe: budget en programmatie Voorwaarden in het kort Basissubsidie en subsidie inkomenstarief Voorrangsregels Specifieke dienstverlening Subsidies – inzoomen op plussubsidie (trap 3) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

32 1.Duidelijker opvangaanbod 2.Nog professioneler 3.Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning 4.Haalbaar voor de ouders Het decreet nader bekeken

33 Info en ondersteuning – via website en nieuwsbrief alle info www.kindengezin.be Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet alle nieuwe info www.kindengezin.be Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven

34 Voorlopige versie 5 juli 2013 Info- en ondersteuning – via infodagen Als je bij een koepel of organisatie hoort: eigen infodagen Als je aangesloten onthaalouder bent: bij je dienst Indien niet: Kind en Gezin infodagen

35 Infodagen Kind en Gezin Zelfstandigen: provinciale infodagen Za 16/11 Malle Za 23/11 Brugge Woensdagavond 27/11 Ternat Za 30/11 Gent én Leuven Za 14/12 Hasselt Starters: startersinfodagen Erkende kinderopvang Brusselse voorzieningen

36 Info en ondersteuning – je infomap Basisinformatie over kwaliteit Werkmap Elke opvanglocatie – Bij omzetting naar vergunning – Bij opstart Andere werkinstrumenten in de maak

37 INHOUD Ouders en starters: Kind en Gezin-Lijn Sector: Klantenbeheerder decreetkinderopvang@kindengezin.be Info en ondersteuning - persoonlijk

38 Info en ondersteuning: starterswijzer op komst

39 1.Duidelijker opvangaanbod 2.Nog professioneler 3.Haalbaar voor de opvangsector - Subsidies - Info en ondersteuning 4.Haalbaar voor de ouders - meer opvangplaatsen - Lokaal Loket Kinderopvang - Kinderopvangzoeker Het decreet nader bekeken

40 Meer kinderopvangplaatsen Tegen 2016: aanbod voor minstens 50% van de kinderen tot 3 jaar Vanaf 2020: aanbod voor alle gezinnen met kinderopvangbehoefte 2014 2 mio euro erkende kinderopvang 7 mio euro IKG-plaatsen: bestaande én nieuwe Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

41 In elke gemeente Neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met opvangvragen. Maakt het vinden van kinderopvang gemakkelijker door: opvangvragen te registreren gezinnen te informeren samen te werken met alle kinderopvangvoorzieningen, doorverwijzers en andere lokale loketten. Lokaal Loket Kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

42 Toepassing op www.kindengezin.be om kinderopvangvragen:www.kindengezin.be 1.te registreren (ouders of Lokaal Loket) 2.te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) 3.in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Lokaal Loket Kinderopvang Kinderopvang zoeker Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

43 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. Vakbeurs staan in cursief.

44 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG VOOR BABY’S EN PEUTERS Vakbeurs Kinderopvang 2013 met inhoudelijke update op 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google