De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven December 2012 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven December 2012 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven December 2012

3 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12

4 Wij zijn kinderen van God. Dat is het grote nieuws dat Jezus aan ons is komen brengen. We kunnen kinderen van God worden. Hoe?

5 Door Jezus te ontvangen en door in zijn naam te geloven.

6 Dat betekent ons open te stellen voor het geloof in Hem en voor zijn liefde voor ons.

7 Maar wat betekent het om kinderen van God te zijn? Als we kijken naar Jezus zelf, is het antwoord eigenlijk eenvoudig.

8 Hij, de Zoon van God, bad tot zijn Vader en Hij leerde ons het Onzevader. Voor Hem was de Vader ‘Abba’, dat wil zeggen ‘pappa’, iemand die Hij oneindig liefhad en in wie Hij een grenzeloos vertrouwen had.

9 Die bevoorrechte positie heeft Hij niet voor zichzelf willen houden. Hij wil die delen met ons.

10 Door zijn dood en verrijzenis heeft Hij ons tot kinderen van God gemaakt, tot broers en zussen van Hemzelf. En Hij heeft het door de heilige Geest voor ons mogelijk gemaakt deel te hebben aan het leven van de Drie-eenheid

11 Daarom kunnen ook wij, net als Jezus, zeggen: “Abba, Vader!”, dat wil zeggen “mijn pappa”, mijn en onze Vader. We kunnen dus zeker zijn van zijn liefde en zijn bescherming. We kunnen ons dus vol vertrouwen overgeven aan zijn plannen. Hij geeft ons troost. Hij geeft kracht. Hij ontsteekt in ons hart een vuur, omdat we de zekerheid hebben door Hem te worden bemind. Cosicché anche a noi è stata resa possibile quella sua divina invocazione: «Abbà, Padre!»: "papà, babbo mio", nostro, con tutto ciò che essa comporta: certezza della sua protezione, sicurezza, abbandono al suo amore, consolazioni divine, forza, ardore; ardore che nasce in cuore a chi è certo di essere amato.

12 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12

13 Door het doopsel zijn wij één met Christus geworden; en samen met Hem kinderen van God.

14 Het Johannes-evangelie spreekt van een ‘kindschap’ dat we dag in dag uit kunnen beleven. Het gaat er om “kinderen van God te worden”.

15 En we worden kinderen van God door te beantwoorden aan deze gave van Hem, door zijn wil te doen, die samengevat is in het gebod van de liefde, liefde tot God en liefde voor de medemens.

16 Jezus ‘ontvangen’ betekent dat we Hem herkennen en liefhebben in al onze medemensen. En ook zij krijgen de mogelijkheid om op hun beurt Jezus te herkennen en in Hem te geloven, als zij door onze liefde een vonkje ervaren van de oneindige liefde van de Vader.

17 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12

18 In deze maand waarin we Jezus’ geboorte herdenken, willen we proberen Christus in elkaar te zien en te dienen.

19 Dan zal de wederzijdse liefde zoals die er is tussen Jezus, de Vader en de heilige Geest, ook de relatie worden tussen ons en de Vader. Dan zal dat woord van Jezus, ‘Abba, Vader’, ook spontaan over onze lippen komen.

20 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Geschreven in 1998 www.focolare.nl Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12


Download ppt "Woord van Leven December 2012 “Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” Johannes 1,12."

Verwante presentaties


Ads door Google