De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Woord van Leven Januari 2012 Januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Woord van Leven Januari 2012 Januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Woord van Leven Januari 2012 Januari 2012

3 Van 15 tot 22 januari 2012 is er weer de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Het motto voor deze Gebedsweek is dit jaar ontleend aan de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (15,57): Winnen met gevouwen handen. Het Woord van leven van januari, genomen uit Kolossenzen 3,1, past heel goed bij dit motto.

4 «Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.» Kolossenzen 3,1

5 Deze woorden van Paulus aan de gemeenschap van Kolosse duiden op het bestaan van een wereld waar echte liefde en gemeenschap is, waar gerechtigheid, vrede, heiligheid en vreugde heersen, een wereld waar de wil van de Vader ten volle wordt verwezenlijkt en waar geen plaats is voor zonde en corruptie.

6 Het is de wereld waartoe Jezus behoort, de wereld die Hij door zijn verrijzenis voor ons heeft geopend en waarvoor Hij de harde beproeving van zijn lijden heeft doorstaan.

7 «Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.» Kolossenzen 3,1

8 Tot die wereld van Christus zijn ook wij geroepen. Sterker nog, we behoren er al toe, zegt Paulus.

9 Door de doop zijn we al in Christus ingelijfd en nemen we deel aan zijn leven, aan zijn gaven, aan zijn erfdeel, aan zijn overwinning op de zonde en het kwaad. Want met Hem zijn ook wij verrezen.

10 Velen hebben dit einddoel al bereikt. Maar hier op aarde behoren wij nog niet ten volle en definitief tot de wereld van Christus.

11 Zolang we nog hier zijn, zijn we blootgesteld aan duizenden moeilijkheden en verleidingen. En het gevaar bestaat dat deze ons in twijfel brengen, ons afremmen of zelfs op dwaalwegen leiden.

12 «Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.» Kolossenzen 3,1

13 De aansporing van Paulus is dus begrijpelijk: “Streef naar wat boven is.”

14 Probeer los te komen van deze wereld, zodat die jou niet meer materieel of mentaal in zijn greep houdt. Geef niet meer toe aan gewoonten en hartstochten die je afleiden.

15 Laat je in elke situatie leiden door de gedachte aan wat Christus wil. Streef naar wat boven is. Bedoeld worden hier de wetten van boven, van het rijk der hemelen. Jezus die dit rijk op aarde heeft gebracht, wil dat we dat nu hier al verwezenlijken.

16 «Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.» Kolossenzen 3,1

17 Wat kunnen we met dit Woord van leven doen?

18 Het is een aansporing om ons niet tevreden te stellen met een middelmatig leven vol compromissen, maar om het met Gods genade in te richten naar de wetten van Christus.

19 Het nodigt ons uit om te leven volgens de waarden die Jezus op aarde heeft gebracht en om hiervan in onze eigen omgeving te getuigen. Dat kan zijn door eendracht en vrede te brengen, door dienstbaar te zijn aan onze medemensen, door begrip en vergeving op te brengen, door eerlijk en rechtvaardig te handelen, door ons werk goed te doen, door trouw te zijn, zuiver, respectvol jegens het leven, enz.

20 Het is duidelijk dat zo’n programma heel je leven omvat. Om niet het gevaar te lopen in het vage te blijven, kunnen we in deze maand focussen op de wet van Jezus die in zekere zin de samenvatting is van heel zijn boodschap: in iedere medemens Christus zien en Christus dienen..

21 Dat is toch precies waarnaar ons op het einde van ons leven zal worden gevraagd?

22 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in April 1988 www.focolare.nl Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org (da dove si può scaricare) «Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.» Kolossenzen 3,1


Download ppt "Woord van Leven Woord van Leven Januari 2012 Januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google