De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop DigiTalenKlas 21 januari 2002 Suggesties voor het gebruik van een DLO in het talenonderwijs Alessandra Corda ICT&O coördinator Faculteit der Letteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop DigiTalenKlas 21 januari 2002 Suggesties voor het gebruik van een DLO in het talenonderwijs Alessandra Corda ICT&O coördinator Faculteit der Letteren."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop DigiTalenKlas 21 januari 2002 Suggesties voor het gebruik van een DLO in het talenonderwijs Alessandra Corda ICT&O coördinator Faculteit der Letteren Universiteit Leiden

2 Inhoud  Achtergrond Kenmerken van leerzame activiteiten voor het talenonderwijs Didactische modellen voor ICT-ondersteund talenonderwijs  Talenactiviteiten voor een DLO Leergerichte en productgerichte taken (Web Quests) Enkele suggesties

3 Activiteiten voor het talenonderwijs  Verwerking van input Adequaat, attractief, natuurlijk, functioneel Betekenis en vorm  Productie van (pushed) output Formulaic chunks Toepassing van regels  Gebruik van strategieën  Memoriseren

4 Typische kenmerken van CALL (Computer Assisted Language Learning)  Zelfstudie  Zelfevaluatie  Feedback  Cognitief-georiënteerd, niet constructief-georiënteerd (geen interactie met andere studenten)

5 Typische kenmerken van WELL (Web Enhanced Language Learning)  Authentiek materiaal  Interactie met andere studenten en native speakers (b.v.: e-mail projecten)  Task-based (web activiteiten)  Constructief-georiënteerd pedagogisch model (interactie)

6 Meerwaarde van CALL  Inputverwerking (focus op vorm)  Productie van pushed output (chunks)  Memoriseren  Leren van grammatica en vocabulaire  Luistervaardigheid, uitspraakvaardigheid

7 Meerwaarde van WELL  Inputverwerking (focus op betekenis)  Productie van pushed output (toepassing van regels)  Strategieën  Leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid

8 Activiteiten voor het talenonderwijs in een DLO  Activiteiten waarmee de meerwaarde van WELL kan worden gerealiseerd  Modellen E-mail projecten, tandem e-mail Leergerichte taken Productgerichte taken (WebQuests)

9 Leergerichte taken  Gedacht vanuit wat je wilt laten leren/oefenen (b.v.: gebruik van verleden tijd)  Oplossing staat grotendeels van tevoren vast; vaak gesloten taken, of open taken die alleen door de docent worden beoordeeld  Student heeft geen invloed op de selectie van te gebruiken bronnen en op de werkwijze (allebei van tevoren door docent bepaald)  Alle studenten volgen dezelfde instructie  Eventuele presentatie vooral in belang van presentatoren en beoordelaars (docent of medestudent)

10 Productgerichte taken  Gedacht vanuit wat je wilt laten maken, het product (b.v.: verslag)  Verschillende goede oplossingen mogelijk; open taken  Studenten kunnen de werkwijze en de te gebruiken bronnen grotendeels zelf bepalen (docent geeft b.v. alleen een selectie als startpunt)  Taakverdeling tussen studenten (meestal in teamverband)  Presentatie in belang van al dan niet denkbeeldig “publiek” (information-gap)

11 WebQuests en web-activiteiten  WebQuest page http://edweb.sdsu.edu/WebQuest/WebQuest.html http://edweb.sdsu.edu/WebQuest/WebQuest.html  Informatie in het Nederlands http://www.levendetalen.nl/WebQuests.htm http://www.levendetalen.nl/WebQuests.htm Dreamholiday  Italiaans (kranten): http://adesso.heinle.com/ch18.htmlhttp://adesso.heinle.com/ch18.html  Spaans (productinformatie): http://www.cortland.edu/flteach/usafa/ropa.html http://www.cortland.edu/flteach/usafa/ropa.html  Frans (film- en televisieprogramma’s): http://members.aol.com/classweb/activities98/cinema.h tml http://members.aol.com/classweb/activities98/cinema.h tml

12 Suggesties voor task-design in een DLO  Rekening houden met studenten met beperkte toegang tot het WWW  Duidelijke meerwaarde t.o.v. situaties zonder ICT  Keuze tussen leergericht/productgericht heeft gevolgen voor gebruik van opties zoals communicatieforum of “Group pages”  Liever open taken, omdat die in de regel veel leerzame activiteiten oproepen (b.v. niet “maak een samenvatting van dit artikel” maar “kies uit de kranten van deze week een onderwerp dat je aanspreekt en maak een samenvatting van de berichtgeving voor je medestudenten”)

13 Resultaten van het groepswerk (I)  Suggesties voor gebruik van een DLO:  Studenten werken in groepen. Iedere groep volgt gedurende een bepaalde periode het nieuws via kranten/tv op het WWW. Groep kiest een artikel (of meer artikelen), maakt een samenvatting en een stelling. Groep sturt aan andere groepen origneel artikel, samenvatting, stellingen. Andere groepen beoordelen/discussiëren. Docent heeft alleen een moderator- functie. Duidelijke meerwaarde t.o.v. situaties zonder ICT  Studenten werken in groepen. Iedere groep bereidt een korte voorstelling voor. Leden van de groep verdelen rollen (b.v.: scenario schrijven, definitieve tekst maken, uitspraak/grammatica checken). Scripts worden met andere groepen uitgewisseld voor feedback. Vervolgens wordt de voorstelling gegeven voor de hele groep. DLO wordt ingezet voor groepswerk en uitwisseling van teksten.

14 Resultaten van het groepswerk (II)  Resultaten discussie  M.n. productgerichtetaken en groepswerk zijn geschikt voor gebruik in een DLO  Bij groepswerk: studenten spreken rolverdeling met elkaar af. Docent moet actieve rol student stimuleren  Is het zinvol om studenten elkaars inzet in het groepswerk te laten beoordelen?  Groepswerk zo inrichten dat correctiewerk voor docent wordt beperkt  Criteria voor evaluatie producten duidelijk formuleren


Download ppt "Workshop DigiTalenKlas 21 januari 2002 Suggesties voor het gebruik van een DLO in het talenonderwijs Alessandra Corda ICT&O coördinator Faculteit der Letteren."

Verwante presentaties


Ads door Google