De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

2 Hallo jongens en meisjes, Dit is Mirjam. Ze werkt in het huis van een man die Naäman heet. Maar dan wordt Naäman ziek, en Mirjam heeft het gevoel dat ze hem iets moet vertellen … Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat en wat jij daarvan kunt leren? Zorg dat je er vanmiddag bij bent!

3

4

5

6

7

8

9

10 Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

11 Gemeenteproject 2010

12

13

14

15

16

17 Knutselmiddag voor de kleuters Woensdag 24 maart 14.30 uur

18 Gemeenteproject 2010 Sjoukje v. Warners Spreekt over ‘opvoeding’ Woensdag 24 maart 20.00 uur

19 Gemeenteproject 2010 Zaterdag 27 maart 20.00 uur Soos Amigo Sportieve avond

20 Gemeenteproject 2010 U komt toch ook? Jij doet toch ook mee?

21 Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

22 Zingen Opwekking 430 (2x) Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

23 Zingen Opw. 430 Heer, ik prijs Uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van Uw troon om Mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs Uw grote naam.

24 Zingen Psalm 67: 1 en 2 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

25 Zingen Ps. 67: [1] 2 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

26 Zingen Ps. 67: 1 [2] Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond, dat alle landen zich verblijden, laat juichen heel het wereldrond. Volken zult U richten, U gaat vrede stichten door gerechtigheid. Volken aller landen worden door uw handen tot uw heil geleid.

27 Gebed Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

28 Johannes 17 Jezus’ gebed voor de zijnen aan de vooravond van zijn dood. Jezus’ droom: onze heiligheid onze openheid onze eenheid

29 Lezen: Johannes 17: 13 - 23 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

30 Liedboek 476: 4 en 5 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

31 Zingen LB. 476: [4] 5 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

32 Zingen LB. 476: 4 [5] Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

33 Preek Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

34 Kenmerken van een introverte kerk Men verwacht weinig van God Men voelt zich beter Er wordt vooral over randzaken gepraat Gehecht aan vertrouwde vormen Meer geïnteresseerd in eigen activiteiten, dan in redden wat verloren is.

35 Jezus’ droom: onze openheid Hij bidt voor onze missie het belang het doel de manier het effect de kracht

36 Jezus’ droom : onze openheid a. het belang van een missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18

37 Jezus’ droom : onze openheid a. het belang van een missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 Missio  een missie gekregen

38 Jezus’ droom : onze openheid a. het belang van een missie De hobbit: Frodo Baggins

39 Jezus’ droom : onze openheid a. het belang van een missie Iemand die niets gevonden heeft om voor te sterven, is niet geschikt om te leven. If you haven't found something worth dying for, you aren't fit to be living. Marten Luther King jr.

40 Jezus’ droom : onze openheid b. het doel van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 schepping zonde herschepping

41 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Vers 16 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Vers 18 niet van de wereldwel in de wereld

42 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereldwel in de wereld heiligheidopenheid

43 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereldwel in de wereld heiligheidopenheid exclusief gesloten zout in potje

44 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereldwel in de wereld heiligheidopenheid kleurloos verwereldlijkt zout zonder smaak

45 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereldwel in de wereld heiligheidopenheid onze missie

46 Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereldwel in de wereld heiligheidopenheid

47 Jezus’ droom : onze openheid d. het effect van onze missie

48 Jezus’ droom : onze openheid d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal realist of

49 Jezus’ droom : onze openheid d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal realist én

50 Jezus’ droom : onze openheid d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal realist én

51 Jezus’ droom : onze openheid d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal realist én

52 Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Johannes 20: 21

53 Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hebreeën 12: 2

54 Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon Het is de missie van de Geest Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Johannes 20: 21-22

55 Kenmerken van een open kerk Men verwacht veel van God Men voelt zich nederig Geen loos gepraat Bereid in te leveren Meer geïnteresseerd in redden wat verloren is, dan in eigen comfort.

56 Liedboek 330 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

57 Zingen LB. 330: [1a] 2 3 Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd' ons toegewend.

58 Zingen LB. 330: [1b] 2 3 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van d’aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

59 Zingen LB. 330: 1 [2a] 3 En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis.

60 Zingen LB. 330: 1 [2b] 3 U woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht

61 Zingen LB. 330: 1 2 [3a] Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd, o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud.

62 Zingen LB. 330: 1 2 [3b] Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen op mensengunst of heerlijkheid? 't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!

63 Wet Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

64 Psalm 86: 4 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

65 Zingen Ps. 86: [4] Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

66 Bidden Afsluitend zingen we Gezang 181d Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

67 Bidden Afsluitend zingen we Gezang 181d Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

68 Zingen Gezang 181d

69

70

71 Zingen Collecte: 1 e : Kerk 2 e : Theologische Universiteit Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

72 Gezang 64 Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

73 Zingen Gez. 64 [1] 2 3 4 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

74 Zingen Gez. 64 1 [2] 3 4 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

75 Zingen Gez. 64 1 2 [3] 4 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

76 Zingen Gez. 64 1 2 3 [4] Vrede zij u, vrede zij u. gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.

77 Zegen Zingen: Amen, amen, amen! Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64


Download ppt "Voorganger Thema Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Opw. 430 | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB. 330 | Ps. 86: 4 | Gez. 181d."

Verwante presentaties


Ads door Google