De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus’ droom: onze openheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus’ droom: onze openheid"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus’ droom: onze openheid
Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Voorganger Thema Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

2 vertel het aan de mensen!
Hallo jongens en meisjes, Dit is Mirjam. Ze werkt in het huis van een man die Naäman heet. Maar dan wordt Naäman ziek, en Mirjam heeft het gevoel dat ze hem iets moet vertellen … Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat en wat jij daarvan kunt leren? Zorg dat je er vanmiddag bij bent!

3

4

5

6

7

8

9

10 Jezus’ droom: onze openheid
Ds. J. Klapwijk Jezus’ droom: onze openheid Voorganger Thema Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

11 Gemeenteproject 2010

12 Gemeenteproject 2010

13 Gemeenteproject 2010

14 Gemeenteproject 2010

15 Gemeenteproject 2010

16 Gemeenteproject 2010

17 Gemeenteproject 2010 Knutselmiddag voor de kleuters Woensdag 24 maart
14.30 uur

18 Gemeenteproject 2010 Sjoukje v. Warners Spreekt over ‘opvoeding’
Woensdag 24 maart 20.00 uur

19 Gemeenteproject 2010 Soos Amigo Sportieve avond Zaterdag 27 maart
20.00 uur

20 Gemeenteproject 2010 U komt toch ook? Jij doet toch ook mee?

21 Wij stellen ons voor God:
Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

22 Zingen Opwekking 430 (2x) Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

23 Zingen Opw. 430 Heer, ik prijs Uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van Uw troon om Mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs Uw grote naam.

24 Zingen Psalm 67: 1 en 2 Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

25 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht.
Zingen Ps. 67: [1] 2 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

26 Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond,
Zingen Ps. 67: 1 [2] Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond, dat alle landen zich verblijden, laat juichen heel het wereldrond. Volken zult U richten, U gaat vrede stichten door gerechtigheid. Volken aller landen worden door uw handen tot uw heil geleid.

27 Gebed Gebed Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

28 Johannes 17 Jezus’ gebed voor de zijnen aan de vooravond van zijn dood
Johannes 17 Jezus’ gebed voor de zijnen aan de vooravond van zijn dood. Jezus’ droom: onze heiligheid onze openheid onze eenheid

29 Lezen: Johannes 17: Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

30 Liedboek 476: 4 en 5 Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

31 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
Zingen LB. 476: [4] 5 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

32 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
Zingen LB. 476: 4 [5] Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

33 Preek Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

34 Kenmerken van een introverte kerk
Men verwacht weinig van God Men voelt zich beter Er wordt vooral over randzaken gepraat Gehecht aan vertrouwde vormen Meer geïnteresseerd in eigen activiteiten, dan in redden wat verloren is.

35 Jezus’ droom: onze openheid
Hij bidt voor onze missie het belang het doel de manier het effect de kracht

36 Jezus’ droom : onze openheid
a. het belang van een missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18

37 Missio  een missie gekregen
Jezus’ droom : onze openheid a. het belang van een missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 Missio  een missie gekregen

38 Jezus’ droom : onze openheid
a. het belang van een missie De hobbit: Frodo Baggins

39 Jezus’ droom : onze openheid
a. het belang van een missie If you haven't found something worth dying for, you aren't fit to be living. Iemand die niets gevonden heeft om voor te sterven, is niet geschikt om te leven. Marten Luther King jr.

40 Jezus’ droom : onze openheid
b. het doel van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 zonde schepping herschepping

41 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Vers 16
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Vers 16 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Vers 18

42 niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid

43 heiligheid openheid exclusief gesloten zout in potje
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid exclusief gesloten zout in potje

44 heiligheid openheid kleurloos verwereldlijkt zout zonder smaak
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid kleurloos verwereldlijkt zout zonder smaak

45 niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid onze missie
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid onze missie

46 niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid onze missie
Jezus’ droom : onze openheid c. de manier waarop …. niet van de wereld wel in de wereld heiligheid openheid onze missie

47 Jezus’ droom : onze openheid
d. het effect van onze missie

48 Jezus’ droom : onze openheid
d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal of realist

49 Jezus’ droom : onze openheid
d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal én realist

50 Jezus’ droom : onze openheid
d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal én realist

51 Jezus’ droom : onze openheid
d. het effect van onze missie Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.” vers 18 radicaal én realist

52 Het is de missie van de Vader
Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Johannes 20: 21

53 Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon
Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hebreeën 12: 2

54 Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon
Jezus’ droom : onze openheid e. De kracht voor onze missie Het is de missie van de Vader Het is de missie van de Zoon Het is de missie van de Geest Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Johannes 20: 21-22

55 Kenmerken van een open kerk
Men verwacht veel van God Men voelt zich nederig Geen loos gepraat Bereid in te leveren Meer geïnteresseerd in redden wat verloren is, dan in eigen comfort.

56 Liedboek 330 Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

57 Heb dank, o God van alle leven,
Zingen LB. 330: [1a] 2 3 Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd' ons toegewend.

58 Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
Zingen LB. 330: [1b] 2 3 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van d’aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

59 En of een mens al diep verloren
Zingen LB. 330: 1 [2a] 3 En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis.

60 U woord, dat spreekt in alle talen,
Zingen LB. 330: 1 [2b] 3 U woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht

61 Gemeente, aan wier aardse handen
Zingen LB. 330: 1 2 [3a] Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd, o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud.

62 Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
Zingen LB. 330: 1 2 [3b] Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen op mensengunst of heerlijkheid? 't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!

63 Wet Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

64 Psalm 86: 4 Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

65 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen.
Zingen Ps. 86: [4] Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

66 Afsluitend zingen we Gezang 181d
Bidden Afsluitend zingen we Gezang 181d Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

67 Afsluitend zingen we Gezang 181d
Bidden Afsluitend zingen we Gezang 181d Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

68 Zingen Gezang 181d

69 Zingen Gezang 181d

70 Zingen Gezang 181d

71 2e: Theologische Universiteit
Zingen Collecte: 1e: Kerk 2e: Theologische Universiteit Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

72 Gezang 64 Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64

73 Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
Zingen Gez. 64 [1] 2 3 4 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. zend Ik ook u.

74 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn,
Zingen Gez [2] 3 4 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

75 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden,
Zingen Gez [3] 4 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

76 gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
Zingen Gez [4] Vrede zij u, vrede zij u. gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Gelijk Mij de Vader zond,

77 Zegen Zingen: Amen, amen, amen!
Opw | Ps. 67: 1, 2 | Joh. 17: 13 – 23 | LB. 476: 4, 5 LB | Ps. 86: 4 | Gez. 181d | Gez. 64


Download ppt "Jezus’ droom: onze openheid"

Verwante presentaties


Ads door Google