De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Haacke Rinske Stelwagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Haacke Rinske Stelwagen"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Haacke Rinske Stelwagen
Rekenbeelden Frank Haacke Rinske Stelwagen

2 Welke associaties met rekenen roepen deze beelden bij u op?
Schrijf ze op het blaadje met de foto

3 Waarom? p

4 Examensyllabus Domeinoverstijgende vaardigheden
De kandidaat kan om binnen een situatie een probleem op te lossen….. - de relevante gegevens identificeren; - de gegevens weergeven in een geschikte (grafische of meetkundige) representatie of in een geschikt (reken)model; - de noodzakelijke vaardigheden toepassen om een gewenst resultaat te verkrijgen; - de resultaten interpreteren in termen van de situatie. De domeinoverstijgende vaardigheden hebben betrekking op het proces van het oplossen van een probleem met inzet van rekenvaardigheden en rekenkennis. Dit oplossen kent een aantal fasen, die hierboven beschreven zijn als domeinoverstijgende vaardigheden. In andere woorden komt het neer op: Het vertalen van het gestelde probleem naar een 'rekenprobleem' (daarbij horen de eerste twee vaardigheden). Vervolgens dit rekenprobleem met de benodigde domeinspecifieke vaardigheden oplossen, waarbij het nodig kan zijn dit in een beperkt aantal stappen te doen (de derde vaardigheid). Tenslotte de resultaten weer terugvertalen naar de situatie waarin het probleem werd gesteld (de laatst genoemde vaardigheid). Wanneer het om een probleem gaat waarbij het oplossen meerdere stappen kent, kan het nodig zijn dit hele proces, of een deel daarvan, enkele keren te doorlopen. In onderstaande voorbeeldopgave wordt dit proces, waarin de domeinoverstijgende vaardigheden worden ingezet, nader toegelicht. Praten over rekenen verkleint rekenangst

5 Rekenbeeld Situatie

6 Waaraan moet een rekenbeeld voldoen?
Het roept rekenen op dat functioneel

7 Functioneel ?

8 Functionele opgave Gegoten in een realistische context (verhaal, plaatje, artikel) Past bij het niveau van de student (2F, 3F) Sluit aan bij de belevingswereld van student De vraag is realistisch (vraag wat je in het dagelijks leven echt zou willen weten) De gebruikte gegevens kloppen met de realiteit (een marathon is géén veertig kilometer)

9 Functionele opgave kan ook…
Kan aansluiten bij het thema van de les Mag discussie oproepen Actualiteit kan motiverend werken (neveneffect: burgerschap) Aansluiten bij beroep kan motiverend werken (nut van rekenen)

10 Afsluiting Welk rekenbeeld roept het meest bij je op? Waarom (1 zin)


Download ppt "Frank Haacke Rinske Stelwagen"

Verwante presentaties


Ads door Google