De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De kennisvraag centraal? Community of practice 12 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De kennisvraag centraal? Community of practice 12 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De kennisvraag centraal? Community of practice 12 juni 2007

2 Drie stromen, drie vragen, gecombineerd in één project n P: Oplossen van praktijkprobleem voor opdrachtgever n K: Ontwikkelen van kennis voor kennisopdrachtgever n C: Ontwikkelen van competenties (opdrachtgever is student / opleiding)

3 Knelpunten bij de kennisvraag n Helderheid kennisvraag n Helderheid gewenste output n Ondersneeuwen ten opzichte van de praktijkvraag (zien we ook gebeuren met competentievraag) n Kwaliteit van de output

4 Welke kennis wordt gevraagd? n Conceptuele kennis: n “heeft het zin om bij stedelijke vernieuwingsprojecten te werken met varianten in tegenstelling tot één model” n Project levert één bijdrage in een reeks -> resultaten worden door een ander tot publicatie omgezet. n Feitenkennis: n “welke actoren zijn er bij een stedelijk vernieuwingsproject” n Project levert direct een antwoord, dit kan bij volgende projecten worden aangevuld n Methodekennis: n “op welke wijze kun je bewoners – het beste – bij een stedelijk vernieuwingsproject betrekken” n Project levert direct een antwoord, bij volgende projecten dan dit antwoord worden uitgebreid in twee richtingen: verbeterde methode in zelfde context, of (aangepaste) methode uitgetest in andere context

5 Helderheid gewenste output, discussie n Wat zou de output op de kennisvraag moeten zijn? Is dit afhankelijk van het type kennis? In hoeverre willen we dit vooraf voorschrijven? Wat kunnen/moeten we opnemen in de handleiding? n Notities op flipover, evt. gesplitst naar conceptuele kennis, feitenkennis en methodenkennis

6 Twee groepen n Groep 1 (deze zaal): Ondersneeuwen tov de praktijkvraag n Groep 2 (zaal hiernaast): (gebrek aan) Kwaliteit van het product n Vraag: wat zijn bruikbare aanbevelingen om dit te verbeteren, deze worden in de handleiding verwerkt n Graag per groep een terugkoppeling n Terug om: n Na terugkoppeling: bepaling onderwerpen voor de volgende community-sessies

7 Terugkoppeling groepen n Conclusies/ Aanbevelingen groep 1 (ondersneeuwen) n Conclusies/ Aanbevelingen groep 2 (kwaliteit)

8 Vervolgonderwerpen n Schrijf uw leervragen (één per geeltje) op, ingedeeld naar: n Kennisstroom n Praktijkstroom n Competentiestroom n Organisatie van ontwerpprojecten n Overige leervragen n Plak de geeltjes op de van toepassing zijnde flappen, kijk of er al gelijkwaardige vragen hangen (clusteren)

9 Prioriteren na clustering n Ieder mag maximaal vijf leervragen kiezen die behandeld zouden moeten worden (kleine rondjes) n Ieder mag één onderwerp een tegenstem geven (grote rondjes)

10 Samenvatting n Resultaat output n Resultaat ondersneeuwen n Resultaat kwaliteit n Resultaat onderwerpen volgende keer. n Borrel


Download ppt "Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De kennisvraag centraal? Community of practice 12 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google