De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een interlokale vereniging bij openbare bibliotheken studiedag 22 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een interlokale vereniging bij openbare bibliotheken studiedag 22 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een interlokale vereniging bij openbare bibliotheken studiedag 22 oktober 2013

2 Waarheen leidt vandaag? Ter info | Afbouw werking PBC-team Het nieuwe subsidiereglement Intergemeentelijke Samenwerking en beleidsprioriteiten deputatie Juridische achtergrond en informatie bij interlokale vereniging Sessies voor discussie en delen van ervaringen -Aparte groepjes volgens potentieel samenwerkingsverband -Plenair

3 VERNIEUWDE CLUSTER SAMENWERKING IMPULSSUBSIDIES IBLNIEUWE IGS –subsidie PROJECTMATIG & STRUCTUREEL TRAJECTBEGELEIDING BOVENLOKALE PROJECTEN MEER DAN EEN NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT Advies, ondersteuning en begeleiding op maat zowel inhoudelijk als vormelijk

4 OVER BUDGET EN TOEKOMST IGS SUBSIDIE? De provincie biedt impulsen en ondersteuning om tot effectieve samenwerking te komen, dit volgens de opdracht van het streekgericht bibliotheek. De subsidies zijn niet bedoeld als doel op zich, maar als duwtje in de rug om door samenwerking de lokale bibliotheekwerking efficiënter te organiseren. Concept van co-financiering (maximaal 50%) binnen de perken van het voorzien budget. Voor 2014 werd een budget van 150.000 euro als ruim voldoende ingeschat om een eerste golf aanvragen voor bibliotheken te honoreren. Dat is een budgetverhoging van 50% ten opzichte van 2013.. PROVINCIALE KERNTAAK

5 Eén reglement voor erfgoed, kunsten en bibliotheken met als doel het vergroten van de bestuurskracht van gemeenten door: een bovenlokale aanpak te stimuleren cultuur integraal te benaderen kunsten erfgoed bibliotheeksector cultuuraanbod … TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGS KRACHTLIJNEN

6 9/09/2014 intergemeentelijke culturele samenwerking l 6 l TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGS intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voldoen aan decreet op de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) rechtszekerheid transparantie bibliotheekwerking zichtbaar in gemeente verschillende vormen mogelijk interlokale vereniging projectvereniging dienstverlenende vereniging opdrachthoudende vereniging DOELGROEP

7 9/09/2014 intergemeentelijke culturele samenwerking l 7 l TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGS projectsubsidies afgebakend geheel van activiteiten beperkt in de tijd buiten reguliere werking project in de provincie Antwerpen tekort in de begroting eigen inbreng IGS 50% voorschot bij toekenning geen personeelskosten werkingssubidies continu lopend geheel van activiteiten vervat in de structuur van een organisatie complementair aan Vlaamse werkingssubsidies eigen inbreng IGS wel personeelskosten volledige uitbetaling bij toekenning SOORTEN

8 9/09/2014 intergemeentelijke culturele samenwerking l 8 l TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGS criteria projectsubsidies regionale inbedding cultureel ondernemerschap inhoudelijke kwaliteit criteria werkingsubsidies meerwaarde van de intergemeentelijke samenwerking cultureel ondernemerschap inhoudelijke kwaliteit van de beleidsafstemming en beleidsuitvoering vervat in de structuur van een organisatie | focus op interne werking relevante schaalgrootte algemene aandachtspunten meer kleur in cultuur meer toegankelijke cultuur meer eco-cultuur CRITERIA

9 PROJECTSUBSIDIES Indien reeds gesubsidieerd in verleden  werkingssubsidie WERKINGSSUBSIDIES Focus op dagelijkse interne werking (werkprocessen, collectiemanagement, bedrijfsbeheer…) Publiekswerking wél mogelijk

10  decretale bepalingen  sectorale begeleidingstrajecten  provinciale ondersteuning  voorbeelden in buurlanden  studiedagen en vakliteratuur… Sinds 10 jaar worden heel wat bovenlokale impulsen geboden aan de Vlaamse bibliotheeksector om verder te professionaliseren. Binnen bestaand kader van meer professionaliseren meer professionaliseren via structurele samenwerking [en niet alleen naar vorm] gebeurt relatief weinig tot niet WERKINGSSUBSIDIES

11 Structureel samenwerken naar vorm én inhoud vergt ingrijpende verandering in de dagelijkse en vertrouwde organisatie van een bib. WERKINGSSUBSIDIES?

12 zes medewerkers, twee halftijds  staan in voor volledige bibliotheekwerking (3 organisatieclusters)  twee mensen (incl. bibliothecaris) gaan binnenkort met pensioen  gemeentebestuur staat voor financiële uitdagingen en onderzoekt de mogelijkheden om haar dagelijkse bibliotheekwerking in samenwerking met een buurgemeente te organiseren… CASUS BIBLIOTHEEK X

13 Onderzoek voordelen samenwerking met buurgemeente COLLECTIE DIGITAAL  Vlaanderen en provincies bouwen samen aan de digitale openbare bibliotheek van Vlaanderen. FYSIEK  gezamenlijk beleid  afstemmen collecties  gezamenlijke procedure overheidsopdrachten voor aanschaffen, verwerking,…  niet langer dubbel werk

14 Onderzoek voordelen samenwerking met buurgemeente PLEK MOGELIJKHEDEN  ander concept?  hoofdlocatie  filialen en uitleenposten  integratie met andere diensten  Het decreet spreekt van ‘bibliotheekvoorziening’ ……

15

16 één ambitieus project de subsidiepot bijna opslokt? Kans lijkt weinig reëel. Het concept van co-financiering tempert mogelijk te grote of onrealistische ambities. Het provinciebestuur maakte een realistische extrapolatie van het budget op basis van de toegekende subsidies vorige jaren. Bovendien wordt rekening gehouden met de schaalgrootte waarop een project of een werking wordt voorgesteld. WAT ALS…

17 VERSNIPPERING? Uiteraard is het niet de bedoeling versnippering te stimuleren. Het staat de steden en gemeenten vrij een keuze te maken om al dan niet aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden rond bepaalde thema’s of projecten. Hou er rekening mee dat een gemeentebestuur of managementteam mogelijk beslist om voorrang te geven aan een andere groepering dan degene die je als bibliotheek adviseert of vooropstelt. Het nieuwe subsidiereglement IGS is alvast eenvormig voor alle vormen van culturele samenwerking tussen gemeenten. PRAGMATISCHE AANPAK

18 Juridische aspecten bij ILV Hannes Cannie

19 Ervaringen delen Groepjes met potentieel -In welke voorbereidingsfase (verkennend met collega’s, bestuurlijk, inhoudelijk…)? -Rond welke thema’s zou je willen/kunnen samenwerken? -Wat zie je als struikelblok? -Wat zie je als concrete meerwaarde? K-erf, Kempens Karakter, Noorderkempen Plenair


Download ppt "Naar een interlokale vereniging bij openbare bibliotheken studiedag 22 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google