De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Algemeen uitgangspunt 1.3 De leerstijlen van Kolb 1.4 Wat heb je aan leerstijlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Algemeen uitgangspunt 1.3 De leerstijlen van Kolb 1.4 Wat heb je aan leerstijlen."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Algemeen uitgangspunt 1.3 De leerstijlen van Kolb 1.4 Wat heb je aan leerstijlen

2 Manieren van leren met opklimmende intensiteit: 1-2 lezen horen zien lezen, zien en horen discussiëren persoonlijk ervaren uitleggen aan anderen

3 Vier leerstijlen volgens Kolb: 1-3 de doener:doen en voelen de observeerder:kijken en voelen de theoreticus:kijken en denken de pragmaticus:doen en denken

4 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2 Studieruimte 2.3 Tijd 2.4 Erin komen 2.5 Afdwalende gedachten 2.6 Afwisseling 2.7 Speciale piekertijd 2.8 Je leerstijl 2.9 Nachtrust 2.10Examenvrees

5 Manieren om ‘erin te komen’: 2-2 focussen op wat je gaat doen visualiseren

6 Manieren om van je verzet af te komen: 2-3 verzet opgeven je afdwalende gedachten turven

7 Afwisseling: 2-4 neem op tijd pauze wissel klussen af wissel technieken af

8 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2 Algemene informatie over motivatie 3.3 Opvattingen over hoe motivatie tot stand komt 3.4 Technieken om je motivatie te verhogen

9 Motivatie: 3-2 intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn motiverende technieken altijd effectief opvattingen over hoe motivatie tot stand komt

10 Opvattingen over hoe motivatie tot stand komt: 3-3 Maslow Bandura

11 Basisbehoeften volgens Malow: 3-4 5ontplooiingsbehoefte:persoonlijke groei 4waarderingsbehoefte:eer, respect 3sociale behoefte:geborgenheid, contact 2veiligheidsbehoefte:bedreiging, zekerheid 1fysiologische behoefte:zuurstof, drinken, eten

12 Bandura: 3-5 Bandura’s motivatietheorie kenmerken van lerend gedrag

13 Technieken om je motivatie te verhogen: 3-6 autonomie zelfvertrouwen actief leren beloningen

14 Actief leren: 3-7 stel vragen over de leerstof maak aantekeningen, samenvattingen en schema’s praat met je medestudenten

15 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2Leren in samenhang 4.3Hoe werkt mindmapping 4.4Verschillende toepassingen van mindmapping

16 Uitwerking 7 stappen mindmapping: 4-2 het centrale begrip kiezen verschillende niveaus aanbrengen relaties aangeven tussen begrippen

17 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Bepalen wat je weten wilt 5.3Soorten informatiebronnen 5.4Hoe gebruik je informatiebronnen

18 Soorten bronnen: 5-2 schriftelijke informatiebronnen beeldinformatiebronnen mondelinge informatiebronnen

19 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2Zijn leesstrategieën nieuw en moeilijk 6.3Oriëntatie op de tekst 6.4 Wat weet je al en wat verwacht je? 6.5 De tekst globaal doornemen 6.6 De tekst lezen 6.7 Moeilijke alinea’s

20 Vijf leesstrategieën: 6-2 oriëntatie op de tekst wat weet je al en wat verwacht je? de tekst globaal doornemen de tekst lezen moeilijke alinea’s

21 Oriëntatie op de tekst: 6-3 waar gaat de tekst over? waarom lees je deze tekst? hoeveel tijd kost het lezen? ook: eerste aantekeningen maken

22 Globaal lezen: 6-4 paragrafen samenvattingen definities formules trefwoorden specifieke feiten moeilijke woorden

23 Manieren van teksten lezen: 6-5 zoekend lezen globaal lezen diepgaand lezen kritisch lezen

24 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Werken in de tekst 7.3 Werken naast de tekst 7.4 Gebruik de techniek die je past

25 Werken in de tekst: 7-2 onderstrepen markeren aantekeningen maken in een tekst

26 Onderstrepen: 7-3 niet te veel logisch netjes achteraf

27 Aantekeningen maken in een tekst: 7-4 tekens die een volgorde aangeven symbolen toelichting verwijzing kritische opmerking

28 Werken naast de tekst: 7-5 aantekeningen maken naast de tekst uittreksels maken samenvattingen maken

29 Aantekeningen naast de tekst: 7-6 toelichting bij opmerkingen in de tekst onderdelen die om nadere studie vragen begrippen, formules, overzichten

30 Samenvattingen: 7-7 de begrippen op een rijtje zetten zelf verbanden leggen een logische volgorde vinden schematisch overzicht het nut van samenvattingen

31 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2 Het geheugen 8.3 Geschikte onderwerpen om van buiten te leren 8.4 Hoe leer je iets van buiten 8.5 Ondersteunende methodieken

32 Het geheugen: 8-2 sensorisch geheugen kortetermijngeheugen langetermijngeheugen

33 Kortetermijngeheugen: 8-3 bevat informatie waar je nu mee bezig bent kan vol raken

34 Langetermijngeheugen: 8-4 raakt nooit vol slaat meer op dan noodzakelijk legt verbanden aan

35 Hoe leer je iets van buiten? 8-5 de context bepalen ankers bepalen groeperen oefenen pauzeren woorden die je niet opgeslagen krijgt hoe lang werk je door?

36 Ondersteunende technieken bij van buiten leren: 8-6 zoek overeenkomsten maak het leuk

37 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2Tabellen maken 9.3Grafieken 9.4Waarom tabellen en grafieken

38 Tabellen: 9-2 enkelvoudige tabellen meervoudige tabellen waar kun je tabellen voor gebruiken

39 Grafieken: 9-3 lijngrafieken staafgrafieken wat zet je op de assen taartgrafiek

40 Lijngrafieken: 9-4 een lijngrafiek maken waar kun je lijngrafieken voor gebruiken

41 Staafgrafieken: 9-5 een staafgrafiek maken waar kun je staafgrafieken voor gebruiken

42 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Persoonlijk ontwikkelplan 10.3 Persoonlijk activiteitenplan 10.4 Portfolio

43 Persoonlijk ontwikkelplan opstellen: 10-2 informatie verzamelen plan opstellen

44 Informatie verzamelen: 10-3 wat breng je zelf in? wat brengt de organisatie in?

45 Wat breng je zelf mee: 10-4 wie ben je? wat kun je? wat wil je?

46 Wat brengt de organisatie met zich mee: 10-5 de opleiding de arbeidsorganisatie

47 Een ontwikkelingsplan opstellen: 10-6 je ontwikkelingsdoelen je startniveau overzichtelijkheid

48 Ontwikkelingsdoelen nummeren: 10-7 chronologisch aansluitend bij opleidingsstructuur aansluitend bij tijdvakken

49 Persoonlijk activiteitenplan: 10-8 SMART-formule samenhang POP en PAP

50 Portfolio: 10-9 verwijst naar het POP bevat verschillende onderdelen

51 Inhoud portfolio: 10-10 inleiding CV inhoud POP en PAP bewijzen van activiteiten

52 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2Wat is plannen 11.3De lange termijn 11.4De kortere termijn 11.5Planning uitvoeren 11.6Planmatig studeren voor tentamens

53 Plannen of timemanagement: 11-2 optimistische versus realistische planning een passieve en een actieve houding misverstanden over planningen

54 Kortetermijnplanning: 11-3 je tijdbesteding een planning opzetten

55 Planning uitvoeren: 11-4 houd je aan je planning vaak en kort is beter dan soms en lang van uitstel komt afstel na het eten rustig aan werken in projecten muziek flexibiliteit

56 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Voortdurende evaluatie 12.3 Halfjaarlijkse pas op de plaats

57 Evaluatie van je ontwikkeling: 12-2 je manier van studeren je groeiende kennis en inzicht je groeiende beroepsvaardigheden je persoonlijke leerdoelen hoe evalueer je

58 Evalueren: 12-3 hoe vaak hoe noteren

59 Halfjaarlijkse pas op de plaats: reflectiegesprek: 12-4 wat is het doel van een reflectieverslag hoe bereid je je voor op een reflectieverslag reflectieverslag

60 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2 Intervisie 13.3Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 13.4 360 graden feedback 13.5 Relatie met het persoonlijk ontwikkelplan

61 Intervisie: 13-2 wat is intervisie? persoonlijke leerdoelen stellen geen tijd voor intervisie

62 Persoonlijke leerdoelen stellen: 13-3 heldere vraagsteling eigen keuzes maken

63 360 graden feedback: 13-4 informatie uit de omgeving van de medewerker informatie vanuit de leidinggevende het gesprek waarvoor wordt 360 graden feedback gebruikt? welke onderwerpen komen aan bod? voordelen van 360 graden feedback

64 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2 Analyse van de arbeidsmarkt 14.3 Een vacature zoeken 14.4 Een sollicitatiebrief schrijven 14.5 Op sollicitatiegesprek gaan

65 Analyse van de arbeidsmarkt: 14-2 inventariseren van organisaties selecteren welke bij je passen

66 Aspecten van organisaties: 14-3 grootte van de organisatie organisatiecultuur levensbeschouwing van de organisatie doelgroep van de organisatie

67 Een vacature zoeken: 14-4 via het Centrum voor Werk en Inkomen via uitzendbureaus via werving- en selectiebureaus via personeeladvertenties via open sollicitaties via het internet een baan vinden via een stageplek

68 Sollicitatiebrief: 14-5 de brief het curriculum vitae

69 De sollicitatiebrief: 14-6 je biedt jezelf aan je laat je persoonlijkheid zien de opbouw van de brief aandachtspunten een voorbeeld

70 Curriculum vitae: 14-7 wat is een CV en hoe stel je het op? suggesties om een basis-CV op te stellen

71 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2Vaardigheden en houding bij deskundigheidsbevordering 15.3Wegen om je deskundigheid te bevorderen

72 Vaardigheden en houdingsaspecten bij deskundigheidsbevordering: 15-2 nieuwsgierigheid informatie kunnen selecteren en bestuderen initiatief nemen

73 Nieuwsgierigheid: 15-3 je eigen functioneren je werkplek nieuwe ontwikkelingen de mogelijkheden

74 Wegen voor deskundigheidsbevordering: 15-4 de maatschappelijke discussie volgen vakdocumentatie vakbondsbijeenkomsten bijscholing en specialisatie congressen en conferenties

75 Vakdocumentatie bijhouden: 15-5 vakliteratuur bibliotheken internet

76 Congres, conferentie of symposium: 15-6 doel lezingen workshops niet alleen voor jezelf

77 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Begrippen en uitgangspunten 16.3 Van voorstel tot besluit 16.4 Politieke functies 16.5 De gemeentelijke overheid 16.6 De provinciale overheid 16.7 De landelijke overheid 16.8 De Europese overheid

78 Stappen bij politieke besluitvorming: 16-2 signalering van problemen analyse van het probleem en oplossingen bedenken bespreken, beoordeling en verbeterpunten aandragen besluit uitvoering van het besluit

79 Gemeentelijk niveau: 16-3 zaken die binnen de gemeente geregeld worden gemeentelijke besluitvorming gemeentelijke financiën

80 De provinciale overheid: 16-4 zaken die provinciaal geregeld worden besluitvorming financiën

81 De landelijke overheid: 16-5 zaken die landelijk geregeld worden besluitvorming financiën

82 Europa: 16-6 lidstaten zaken die Europees geregeld worden bestuursorganen en besluitvorming in Europa financiën de betekenis van Europa in je leven

83 Bestuursorganen in de EU: 16-7 de Europese Raad de Europese Commissie Raad van de Europese Unie het Europees Parlement het Europese Hof van Justitie de Europese Monetaire Unie

84 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2Verkiezingen 17.3 Parlementaire democratie 17.4 Politieke partijen 17.5 Rechtsstaat en dictatuur

85 Verkiezingen: 17-2 verkiezingsprogramma de meerderheid overleg regeerakkoord en coalitie oppositie referendum directe en indirecte democratie

86 Parlementaire democratie in Nederland: 17-3 het parlement de regering het staatshoofd

87 Politieke partijen: 17-4 uitgangspunten van de drie grootste partijen links en rechts

88 Rechtsstaat en dictatuur: 17-5 een grondwet en rechtsgelijkheid voor alle burgers een gekozen parlement scheiding van machten Wet Openbaarheid van Bestuur

89 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2 Belangengroepen en vrijwilligerswerk 18.3 Gebruik maken van de media 18.4 Lid worden van een politieke partij 18.5 Lid worden van een vakbond 18.6 Burgerinitiatief 18.7 Politieke vergaderingen bijwonen 18.8 Handtekeningenactie 18.9 Deelnemen aan de verkiezingen

90 Gebruik maken van de media: 18-2 ingezonden brief deelname aan discussie op de radio deelname aan discussie op de televisie bijdragen plaatsen op het internet

91 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2Collectieve arbeidsovereenkomst 19.3Individuele arbeidsovereenkomst 19.4Het onderwijs en de RPBO

92 CAO: 19-2 kenmerken van een CAO inhoud van een CAO

93 Een CAO: 19-3 komt tot stand door overleg tussen de sociale partners geldt voor de hele beroepsgroep kun je niet individueel afsluiten wordt afgesloten voor een periode van één of twee jaar mag niet strijdig zijn met de wet bevat grote lijnen en randvoorwaarden laat ruimte voor onderhandelingen is niet verplicht

94 Onderwerpen voor een CAO: 19-4 salaris en toeslagen opbouw salaris door de jaren heen arbeidsduur en ploegendiensten vakantie en bijzondere vrije dagen werkgever is verplicht CAO uit te reiken

95 Individuele arbeidsovereenkomst: 19-5 Gal-formule arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verplichtingen aan beide zijden

96 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2Informatieplicht 20.3Adviesrecht 20.4Instemmingsrecht 20.5Initiatiefrecht 20.6Recht op halfjaarlijks overleg 20.7Verkiezingen 20.8Statuten

97 Informatieplicht: 20-2 ongevraagd gevraagd geheimhoudingsplicht

98 Informatieplicht: 20-2 ongevraagd gevraagd geheimhoudingsplicht

99 Adviesrecht: 20-3 adviesrecht algemeen adviesrecht in het onderwijs

100 Instemmingsrecht: 20-4 instemmingsrecht algemeen instemmingsrecht in het onderwijs

101 Verkiezingen OR of MR: 20-5 kandidaatstelling de verkiezing

102 De inhoud van dit thema: 21-1 21.2Kenmerken van de Arbowet 21.3 Aanpassingen binnen de organisatie 21.4 Werkklimaat 21.5 Rechten en plichten van de werknemer

103 Wat wil de Arbowet bereiken: 21-2 iedere organisatie heeft haar eigen risico’s de wet geeft de kaders aan de wet stelt alleen de doelen vast

104 De Arbowet geeft de kaders aan: 21-3 hij geldt voor elke werknemer werkgever en werknemer hebben beiden verantwoordelijkheid er is controle op de uitvoering van de wet

105 Organisatorische maatregelen om knelpunten op te lossen: 21-4 risico-inventarisatie opstellen arbocoördinator aanstellen bedrijfshulpverlener aanstellen taken verdelen knelpunten bij de bron aanpakken

106 Aspecten die invloed hebben op het werkklimaat: 21-5 werkdruk gedragsregels welzijn

107 De inhoud van dit thema: 22-1 22.2 Werknemersorganisaties: vakbonden 22.3 Werkgeversorganisaties

108 Vakbonden: 22-2 verdeling naar sector of godsdienstige achtergrond doel van de vakbonden hoe werkt een vakbond? stakingskas scholing, training, informatie

109 Werkgeversorganisaties: 22-3 alle sectoren samen in één organisatie behalve onderwijs doel van werkgeversorganisatie

110 De inhoud van dit thema: 23-1 23.2Professionaliteit 23.3De basis van een beroepshouding 23.4Nadenken over wat jou drijft 23.5Uiterlijke verzorging 23.6Procedures en afspraken

111 Professionaliteit: 23-2 betaald werk een beroepsopleiding werken volgens beroepsprofiel of beroepscode werken vanuit een beroepshouding

112 De basis van de beroepshouding: 23-3 inlevingsvermogen of empathie respect of fatsoen echtheid evenwicht

113 Respect heeft betrekking op: 23-4 persoonlijke kenmerken persoonlijke keuzen

114 Aandachtspunten bij echtheid: 23-5 eigen gevoelens zeggen niets over de ander wees duidelijk in het aangeven van grenzen

115 Uiterlijke verzorging: 23-6 gezond en fit zijn verzorgde kleding dragen hygiëne

116 Gezond en fit zijn bevorder je door te zorgen voor: 23-7 voldoende nachtrust door de week en op zondag geen alcohol goede voeding voldoende beweging

117 Verzorgde kleding als onderdeel van je beroepshouding: 23-8 je kleding past bij het werk wat je doet je kleding is schoon en heel je kleding past

118 Hygiëne als onderdeel van je beroepshouding: 23-9 schone handen schone kleding schone haren

119 Procedures en afspraken als onderdeel van je beroepshouding: 23-10 op tijd komen je aan je afspraken houden samenwerken kwaliteitseisen van de organisatie werkhouding regels betreffende veiligheid en milieu omgaan met cliënten en externe contacten coöperatief en flexibel maar tot op zeker hoogte

120 De inhoud van dit thema: 24-1 24.2 Aspecten om een organisatiecultuur in te schatten 24.3 Soorten organisatieculturen 24.4 Stijlen van leidinggeven 24.5 Gedrag in sterke en zwakke organisatieculturen

121 Aspecten van een organisatiecultuur: 24-2 doel van de organisatie besluitvorming reacties op veranderingen samenhang stijl van leidinggeven prestatiegerichtheid ontwikkeling van personeel organisaties verschillen

122 Soorten organisatieculturen: 24-3 machtscultuur rollencultuur taakcultuur persoonscultuur

123 Stijlen van leidinggeven: 24-4 autocratisch leiderschap democratisch leiderschap laissez faire leiderschap situationeel leiderschap

124 Gedragsindicatoren en aspecten van sterke en zwakke organisaties: 24-5 trots prestaties communicatie leiderschap de rol van winst collegialiteit de klant veiligheid opleidingen vernieuwing

125 De inhoud van dit thema: 25-1 25.2 Wat is consumentschap 25.3 Kiezen wordt ingewikkelder 25.4 Ondersteuning 25.5 Consumentenrecht 25.6 Klachtenprocedures

126 Factoren die je keuze voor een product bepalen: 25-2 prijs-kwaliteitverhouding gebruikersgemak milieueffecten en gezondheidseffecten gevolgen voor je eigen leven morele aspecten bij kiezen

127 Ondersteunende initiatieven voor consumenten: 25-3 Consumentenbond televisieprogramma’s

128 Enkele rechten en plichten als consument: 25-4 ruilen is geen recht deugdelijkheid aansprakelijkheid onderzoeksplicht informatieplicht

129 Klachtenprocedure: 25-5 teruggaan naar de winkel de geschillencommissie

130 De inhoud van dit thema: 26-1 26.2 Bestedingsruimte 26.3 Budgetteren 26.4 Reclame 26.5 Geld te kort

131 Budgetteren is: 26-2 wat komt binnen, wat gaat eruit zo nodig aanpassingen bedenken het uiterste halen uit je eigen situatie

132 De inhoud van dit thema: 26-3 de sluipende verleider de ‘objectieve’ informatie

133 Doelen zakelijke teksten: 26-4 informeren overtuigen activeren

134 Schulden en schuldhulpverlening: 26-5 schulden opbouwen schuldhulpverlening

135 Schulden opbouwen: 26-6 lenen kopen op afbetaling ondersteuning

136 Schuldhulpverlening: 26-7 zelf de schulden afbetalen BKR-registratie

137 De inhoud van dit thema: 27-1 27.2Wat is een openbare ruimte 27.3 Risicofactoren 27.4 Succesfactoren

138 Openbare ruimten: 27-2 soorten openbare ruimten iedere openbare ruimte kent zijn eigen gedragsregels leefbaarheid

139 Risicofactoren voor leefbaarheid: 27-3 vooroordelen te grote assertiviteit overlast geven tips om risicofactoren te voorkomen

140 Succesfactoren voor leefbaarheid: 27-4 ruzies voorkomen en bijleggen je actief opstellen realistisch zijn grondgedachte: eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, respect en sociaal gevoel tips om de succesfactoren te bevorderen

141 Ruzies voorkomen en bijleggen: 27-5 erken de boosheid van de ander en blijf kalm zoek naar een tussenoplossing eindig positief informeer buren van tevoren

142 Je actief opstellen: 27-6 activiteiten zorg communicatie

143 De inhoud van dit thema: 28-1 2.2 De wetten 2.3Vrijheid van meningsuiting voor jou

144 De wetten: 28-2 artikel 1 van de Grondwet: gelijkheid artikel 7 van de Grondwet: vrijheid van meningsuiting internationale verdragen hoe werkt het in de praktijk

145 Vrijheid van meningsuiting voor jou: 28-3 beseffen wat je doel is je eigen belang dienen het beste resultaat behalen

146 De inhoud van dit thema: 29-1 29.2Hindoeïsme 29.3 Jodendom 29.4 Christendom 29.5 Islam 29.6 Overeenkomsten 29.7 Humanisme

147 Hindoeïsme: 29-2 is de oudste religie is een geheel van religie en maatschappelijke regels staat open voor andere invloeden kent veel goden kent reïncarnatie

148 Jodendom: 29-3 oudste monotheïstische religie praktische voorschriften voor het leven de diaspora en de staat Israël

149 Praktische voorschriften voor het leven: 29-4 tien geboden gezinsmoraal spijswetten synagoge besnijdenis diversiteit

150 Christendom: 29-5 ontstaan binnen het jodendom aspecten van de leer twee hoofdstromingen sacramenten bij katholieken en protestanten

151 Aspecten van het christendom: 29-6 de drie-eenheid de kruisdood geboren uit de maagd Maria de ziel is onsterfelijk de bijbel de tien geboden

152 Twee hoofdstromingen christendom: 29-7 katholieken -hiërarchisch georganiseerd -pracht en praal -Mariaverering protestanten -platte organisatie -soberheid -geen heiligenverering

153 Sacramenten: 29-8 de doop de communie en het Avondmaal

154 Islam: 29-9 gesticht door Mohammed de vijf zuilen twee hoofdstromingen

155 De vijf zuilen van de islam en de jihad: 29-10 de geloofsbelijdenis gebed liefdadigheid vasten de bedevaart ondersteuning door de jihad

156 Twee hoofdstromingen binnen de islam: 29-11 soennieten sji'ieten

157 Enkele belangrijke begrippen in de islam: 29-12 nederigheid en bescheidenheid besnijdenis voedingsvoorschriften de dood is geen eindpunt

158 Overeenkomsten tussen godsdiensten bij: 29-13 het begrip ziel het godsbegrip een goed mens zijn de belofte van heil wel of geen beelden wel of geen vertaling van heilige boeken zendingsdrang en regels

159 Humanisme: 29-14 geen externe autoriteit of scheppend principe de menselijke waardigheid verlossing in dit leven

160 De inhoud van dit thema: 30-1 30.2 Wat is cultuur 30.3 Socialisatie 30.4 F- en G-culturen 30.5 Omgaan met cultuurverschillen

161 Cultuur: 30-2 het geheel van waarden en normen dat mensen aan elkaar doorgeven

162 Socialisatie: 30-3 primaire socialisatie secundaire socialisatie

163 Primaire socialisatie in het gezin: 30-4 opvoeding geslachtsspecifieke socialisatie milieuspecifieke socialisatie

164 Secundaire socialisatie op school: 30-5 formele en informele overdracht van waarden en normen verwarring als waarden en normen afwijken van thuis

165 Secundaire socialisatie: 30-6 peergroup massamedia beroep

166 F- en G-culturen: 30-7 F- en G-culturen in West-Europa kenmerken in grote lijnen de zuivere vorm bestaat niet

167 Kenmerkende aspecten bij F- en G-culturen: 30-8 de sterkste banden gastvrijheid persoonlijke ruimte eer, eerlijkheid en vertrouwen overzicht

168 Omgaan met cultuurverschillen: 30-9 twee bronnen van verwarring: onbegrip en botheid drie stappen: zelfkennis opdoen, de ander leren kennen, conclusies trekken wederzijdse aanvaarding

169 De inhoud van dit thema: 31-1 31.2Voeding 31.3 Nachtrust 31.4 Hygiëne

170 Voeding: 31-2 gevarieerd eten niet te veel eten verzadigd vet groenten, fruit en brood veilig snacks voedingssupplementen

171 Nachtrust: 31-3 wat doet slaap? hoeveel slaap heb je nodig? wat kun je doen als je niet kunt slapen?

172 Aspecten hygiëne: 31-4 infectieziekten besmettelijke ziekten handreikingen voor hygiënisch gedrag

173 Voorbeelden van besmettelijke infectieziekten zijn: 31-5 verkoudheid (virus) griep (virus) herpes, koortslip (virus) buiktyfus, ofwel paratyfus, (bacterie). HIV, leidt vaak tot aids, (virus) longontsteking (kan bacterieel of viraal zijn) blaasontsteking (bacterie) mazelen (virus) hersenvliesontsteking (meningitis), (bacterie)

174 De inhoud van dit thema: 32-1 32.2 Waarom sport en beweging 32.3 Soorten sport 32.4 Specifieke doelgroepen

175 Positieve gevolgen van sport en beweging: 32-2 voor jezelf voor de organisatie of instelling voor de samenleving

176 Effect op de samenleving: 32-3 ontwikkeling van sportiviteit ontwikkeling van respect saamhorigheid lagere zorgkosten

177 Soorten sport: 32-4 georganiseerd of ongeorganiseerd funsport fitness tips voor veilig sporten

178 Sport voor specifieke doelgroepen: 32-5 mensen met een andere culturele achtergrond mensen met een beperking

179 De inhoud van dit thema: 33-1 33.2Roken 33.3Alcohol 33.4Cannabis 33.5XTC 33.6Speed 33.7Gokken

180 De inhoud van dit thema: 34-1 34.2Wat is assertiviteit 34.3 Het verband met zelfvertrouwen 34.4 Wanneer heb je assertiviteit nodig 34.5 Waarom heb je assertiviteit nodig 34.6 Agressief, subassertief en assertief gedrag herkennen 34.7 Handreikingen om assertiever te worden

181 Reageren op een ongewenste en onterechte situatie kan leiden tot: 34-2 een win-verliessituatie een verlies-winsituatie een win-winsituatie

182 Assertiviteit is: 34-3 op een nette manier, duidelijk en gemotiveerd opkomen voor jezelf: je mening, wat je wel of niet wilt en je rechten

183 Assertiviteit en zelfvertrouwen: 34-4 een niet-realistische kijk op jezelf een realistische kijk op jezelf de gevolgen van je zelfinzicht bij mislukkingen zelfvertrouwen bevordert assertiviteit

184 Wanneer heb je assertiviteit nodig? 34-5 als je een afwijkende mening hebt als je iets niet begrijpt als je kritiek wilt geven of ontvangen


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Algemeen uitgangspunt 1.3 De leerstijlen van Kolb 1.4 Wat heb je aan leerstijlen."

Verwante presentaties


Ads door Google