De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2 Algemeen uitgangspunt 1.3 Iedereen heeft een eigen leerstijl 1.4 Wat heb je aan leerstijlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2 Algemeen uitgangspunt 1.3 Iedereen heeft een eigen leerstijl 1.4 Wat heb je aan leerstijlen."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2 Algemeen uitgangspunt 1.3 Iedereen heeft een eigen leerstijl 1.4 Wat heb je aan leerstijlen

2 Steeds intensiever leren: 1-2 lezen horen zien lezen, zien en horen discussiëren persoonlijk ervaren uitleggen aan anderen

3 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2 Studieruimte 2.3 Tijd 2.4 Erin komen 2.5 Afdwalende gedachten 2.6 Afwisseling 2.7 Tips voor piekeren 2.8 Je leerstijl 2.9 Nachtrust 2.10 Examenvrees

4 Afwisseling: 2-2 neem op tijd pauze wissel klussen af wissel je manier van leren af

5 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2 Hoe verbeter je je motivatie 3.3 Twee soorten motivatie

6 Motivatie verbeteren: 3-2 belemmeringen opruimen je motivatie verhogen

7 Vier manieren om je motivatie te verhogen: 3-3 je eigen baas zijn zelfvertrouwen hebben actief leren jezelf belonen

8 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2 Het verband tussen dingen die je leert 4.3 Waar is mindmapping handig voor? 4.4 Mindmapping om zelf een werkstuk te maken 4.5 Mindmapping om met een groep een werkstuk te maken 4.6 Mindmapping om een tekst te leren

9 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Woordenboek gebruiken 5.3Telefoonboek 5.4Handleiding lezen 5.5Pictogrammen lezen 5.6Zoekmachine op het internet

10 Zoekmachine gebruiken: 5-2 wat wil je weten? zoekwoorden bedenken is dit een antwoord op je vraag?

11 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2 Zijn leesstrategieën moeilijk 6.3 Oriëntatie op de tekst 6.4 Wat weet je al? Wat verwacht je? 6.5 Niet lezen maar doornemen 6.6 De tekst lezen 6.7 Moeilijke alinea’s

12 Manieren van teksten lezen: 6-2 zoekend lezen globaal lezen diepgaand lezen kritisch lezen

13 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2 Het geheugen 7.3 Geschikte onderwerpen om van buiten te leren 7.4 Hoe leer je iets van buiten 7.5 Extra tips

14 Het geheugen: 7-2 geheugen van je zintuigen kortetermijngeheugen langetermijngeheugen

15 Extra tips bij van buiten leren: 7-3 zoek overeenkomsten maak het leuk

16 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2 Tabellen 8.3 Grafieken 8.4 Waarom tabellen en grafieken

17 Tabellen: 8-2 enkelvoudige tabellen meervoudige tabellen waar kun je tabellen voor gebruiken

18 Grafieken: 8-3 lijngrafieken staafgrafieken taartgrafiek

19 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2 Persoonlijk ontwikkelplan 9.3 Persoonlijk activiteitenplan 9.4 Portfolio

20 Persoonlijk ontwikkelplan opstellen: 9-2 informatie verzamelen een ontwikkelplan opstellen

21 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Wat is plannen 10.3 De lange termijn 10.4 De korte termijn 10.5 Planning uitvoeren 10.6 Planmatig studeren voor tentamens

22 Kortetermijnplanning: 10-2 je tijdbesteding een planning opzetten

23 Planning uitvoeren: 10-3 houd je aan je planning van uitstel komt afstel muziek flexibiliteit

24 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2 Evaluatie gaande je ontwikkeling 11.3 Halfjaarlijkse pas op de plaats

25 Evaluatie gaande je ontwikkeling: 11-2 jouw aanpak van het leren je kennis en inzicht je beroepsvaardigheden je persoonlijke leerdoelen hoe je kunt evalueren

26 Evalueren: 11-3 hoe vaak evalueer je hoe noteer je de evaluatie

27 Reflectiegesprek: 11-4 wat is het doel van een reflectiegesprek hoe bereid je je voor reflectieverslag

28 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2 Intervisie 12.3 Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 12.4 360 graden feedback 12.5 Relatie met het persoonlijk ontwikkelplan

29 Intervisie: 12-2 wat is intervisie persoonlijke leerdoelen stellen geen tijd voor intervisie

30 360 graden feedback: 12-3 informatie van je collega’s informatie vanuit de leidinggevende het gesprek 360 graden feedback voor jezelf welke onderwerpen komen aan bod voordelen van 360 graden feedback

31 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2 De arbeidsmarkt 13.3 Een vacature zoeken 13.4 Een sollicitatiebrief schrijven 13.5 Op sollicitatiegesprek gaan

32 Onderzoeken van de arbeidsmarkt: 13-2 welke organisaties zijn er? welke organisaties passen bij jou?

33 Welke organisatie past bij jou? 13-3 grote of kleine organisatie organisatiecultuur levensbeschouwing van de organisatie doelgroep van de organisatie

34 Een vacature zoeken: 13-4 via het Centrum voor Werk en Inkomen, het CWI via uitzendbureaus via personeeladvertenties via het internet

35 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2Vaardigheden en houding bij een leven lang leren 14.3 Manieren om een leven lang te leren

36 Houding en vaardigheden bij een leven lang leren: 14-2 nieuwsgierigheid je leerdoel bepalen initiatief nemen

37 Nieuwsgierigheid naar: 14-3 je eigen functioneren je werkplek ontwikkelingen in je beroep

38 Manieren om een leven lang te leren: 14-4 vakdocumentatie vakbondsbijeenkomsten bijscholing en specialisatie

39 Bronnen vakdocumentatie: 14-5 vakliteratuur bibliotheken internet

40 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2Begrippen en uitgangspunten 15.3 Van voorstel tot besluit 15.4 Politieke functies 15.5 De gemeentelijke overheid 15.6 De provinciale overheid 15.7 De landelijke overheid 15.8 De Europese overheid

41 Stappen bij politieke besluitvorming: 15-2 signalering van problemen analyse van het probleem en oplossingen bedenken bespreken, beoordelen en verbeterpunten aandragen besluit uitvoering van het besluit

42 Gemeentelijk niveau: 15-3 zaken die binnen de gemeente geregeld worden besluitvorming financiën

43 De provinciale overheid: 15-4 zaken die provinciaal geregeld worden besluitvorming financiën

44 De landelijke overheid: 15-5 zaken die landelijk geregeld worden besluitvorming financiën

45 Europa: 15-6 lidstaten zaken die Europees geregeld worden bestuursorganen en besluitvorming in Europa financiën de betekenis van Europa in je leven

46 Bestuursorganen in de EU: 15-7 de Europese Raad de Europese Commissie Raad van de Europese Unie het Europees Parlement het Europese Hof van Justitie de Europese Monetaire Unie

47 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Verkiezingen 16.3 Parlementaire democratie 16.4 Politieke partijen 16.5 Rechtsstaat en dictatuur

48 Verkiezingen: 16-2 verkiezingsprogramma de meerderheid overleg regeerakkoord en coalitie oppositie

49 Parlementaire democratie in Nederland: 16-3 het parlement de regering het staatshoofd

50 Politieke partijen: 16-4 uitgangspunten van de drie grootste partijen links en rechts

51 Rechtsstaat en dictatuur: 16-5 een Grondwet en rechtsgelijkheid voor alle burgers een gekozen parlement scheiding van machten Wet openbaarheid van bestuur

52 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2 Vrijwilligerswerk 17.3 Lid worden van een politieke partij 17.3 Lid worden van een vakbond 17.4 Handtekeningenactie 17.5 Deelnemen aan de verkiezingen

53 Vrijwilligerswerk: 17-2 werken met kinderen werken met jongeren werken met volwassenen werken met ouderen diversen vergoedingen aandachtspunten

54 Lid worden van een politieke partij: 17-3 plaatselijke afdelingen jongerenafdelingen aandachtspunten

55 Lid worden van een vakbond: 17-4 waarom is dit invloed uitoefenen? aandachtspunten

56 Handtekeningenacties: 17-5 verschillende manieren aandachtspunten

57 Deelnemen aan de verkiezingen: 17-6 kandidatenlijst aandachtspunten

58 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2 Collectieve arbeidsovereenkomst 18.3 Individuele arbeidsovereenkomst

59 Onderwerpen voor een CAO: 18-2 salaris en toeslagen opbouw salaris door de jaren heen arbeidsduur en ploegendiensten vakantie en bijzondere vrije dagen kinderopvang

60 Individuele arbeidsovereenkomst: 18-3 moet voldoen aan de Gal-formule arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verplichtingen aan beide zijden

61 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2 Informatieplicht 19.3 Adviesrecht 19.4 Instemmingsrecht 19.5 Initiatiefrecht 19.6 Recht op halfjaarlijks overleg 19.7 Verkiezingen 19.8 Statuten

62 Informatieplicht gaat over: 19-2 ongevraagde informatie gevraagde informatie geheimhoudingsplicht

63 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2 Wat zegt de Arbowet 20.3 Werkklimaat 20.4 Plichten van de werknemer

64 Wat zegt de Arbowet: 20-2 iedere organisatie heeft haar eigen risico’s de wet geeft de kaders aan de wet stelt de doelen vast

65 De organisatie moet: 20-3 een risico-inventarisatie opstellen een arbocoördinator aanstellen een bedrijfshulpverlener aanstellen taken verdelen knelpunten bij de bron aanpakken

66 Wat heeft invloed op het werkklimaat: 20-4 werkdruk gedragsregels welzijn

67 De inhoud van dit thema: 21-1 21.2 Werknemersorganisaties: vakbonden 21.2 Werkgeversorganisaties

68 Vakbonden: 21-2 verdeling naar sector wat doen vakbonden?

69 Het werk van de vakbonden: 21-3 overleg met de werkgeversorganisaties individuele hulp scholing, training en informatie

70 Werkgeversorganisaties: 21-4 geen verdeling naar sector wat doen werkgeversorganisaties

71 De inhoud van dit thema: 22-1 22.2Professionaliteit 22.3 De beroepshouding 22.4 Uiterlijke verzorging 22.5 Procedures en afspraken

72 Professionaliteit is: 22-2 betaald werk een beroepsopleiding werken volgens beroepsprofiel of beroepscode werken vanuit een beroepshouding

73 De beroepshouding: 22-3 inlevingsvermogen respect of fatsoen echtheid evenwicht nadenken over wat jou drijft

74 Respect: 22-4 persoonlijke kenmerken persoonlijke keuzen

75 Aandachtspunten bij echtheid: 22-5 eigen gevoelens zeggen niets over de ander wees duidelijk in het aangeven van grenzen

76 Uiterlijke verzorging: 22-6 gezond en fit zijn verzorgde kleding dragen hygiëne

77 Hygiëne als onderdeel van je beroepshouding: 22-7 schone handen schone kleding schone haren

78 Procedures en afspraken: 22-8 op tijd komen kwaliteitseisen van de organisatie werkhouding regels over veiligheid en milieu omgaan met cliënten en externe contacten coöperatief en flexibel maar tot op zeker hoogte

79 De inhoud van dit thema: 23-1 23.2 Waar kun je een organisatiecultuur aan herkennen 23.3 Stijl van leidinggeven 23.4 Sterke en zwakke organisatieculturen

80 Je kunt een organisatiecultuur herkennen aan: 23-2 doel van de organisatie besluitvorming reactie op veranderingen samenhang krijg je goede leiding gericht op prestatie ontwikkeling van personeel organisaties verschillen

81 Vier stijlen van leidinggeven: 23-3 de touwtjes in handen willen houden inspraak geven geen leiding geven flexibel leiding geven

82 Waar kun je aan zien of een organisatie sterk of zwak is? 23-4 trots prestaties communicatie leiderschap collegialiteit

83 De inhoud van dit thema: 24-1 24.2 Wat is een consument 24.3 Kiezen wordt ingewikkelder 24.4 Ondersteuning voor de consument 24.5 Consumentenrecht 24.6 Klachtenprocedure

84 Punten om op te letten bij het kiezen van producten en diensten: 24-2 prijs-kwaliteitverhouding gebruikersgemak gevolgen voor milieu en gezondheid gevolgen voor je eigen leven kiezen met je geweten

85 Ondersteuning voor de consument: 24-3 Consumentenbond televisieprogramma’s

86 Consumentenrecht: 24-4 ruilen is geen recht deugdelijkheid aansprakelijkheid onderzoeksplicht informatieplicht

87 Klachten: 24-5 teruggaan naar de winkel de geschillencommissie

88 De inhoud van dit thema: 25-1 25.2 Bestedingsruimte 25.3 Budgetteren 25.4 Reclame 25.5 Geld tekort

89 Budgetteren: 25-2 wat komt binnen, wat gaat eruit zo nodig aanpassingen bedenken het uiterste halen uit je eigen situatie

90 Reclame: 25-3 reclame heeft invloed op iedereen pas vooral op voor ‘objectieve’ informatie

91 Schulden en schuldhulpverlening: 25-4 schulden opbouwen schuldhulpverlening

92 Schulden opbouwen: 25-5 lenen kopen op afbetaling ondersteuning zoeken

93 Schuldhulpverlening: 25-6 zelf de schulden afbetalen BKR-registratie

94 De inhoud van dit thema: 26-1 26.2 Kenmerken van de openbare ruimte 26.3 Wat je beter niet kunt doen 26.4 Wat je wel kunt doen

95 Kenmerken van de openbare ruimte: 26-2 soorten openbare ruimten iedere openbare ruimte heeft eigen gedragsregels leefbaarheid

96 Niet doen in de openbare ruimte: 26-3 vooroordelen te grote assertiviteit overlast geven tips om risico’s te voorkomen

97 Wel doen in de openbare ruimte: 26-4 ruzies voorkomen en bijleggen je actief opstellen realistisch zijn tips om de openbare ruimte leefbaarder te maken

98 Ruzies voorkomen en bijleggen: 26-5 erken de boosheid van de ander en blijf kalm zoek naar een tussenoplossing eindig positief informeer buren van tevoren

99 Je actief opstellen: 26-6 activiteiten zorg voor anderen communicatie

100 De inhoud van dit thema: 27-1 27.2De Grondwet 27.3 Vrijheid van meningsuiting voor jou

101 De wetten: 27-2 artikel 1 van de Grondwet: gelijkheid artikel 7 van de Grondwet: vrijheid van meningsuiting de twee artikelen botsen met elkaar

102 Vrijheid van meningsuiting voor jou: 27-3 jij bepaalt wat goed is om te doen beseffen wat je wilt houd je doel in de gaten je eigen belang dienen gebruiksaanwijzing voor je vrijheid van meningsuiting

103 De inhoud van dit thema: 28-1 28.2 Hindoeïsme 28.3 Jodendom 28.4 Christendom 28.5 Islam 28.6Overeenkomsten 28.7 Humanisme

104 Hindoeïsme: 28-2 is de oudste godsdienst is een godsdienst en een indeling van de samenleving staat open voor andere invloeden kent veel goden gelooft in reïncarnatie

105 Jodendom: 28-3 is de oudste godsdienst die in één god gelooft geeft praktische regels voor het leven

106 Praktische voorschriften: 28-4 tien geboden gezinsmoraal spijswetten synagoge opname in het jodendom

107 Christendom: 28-5 ontstaan binnen het jodendom een paar kenmerken katholieken en protestanten

108 Kenmerken van het christendom: 28-6 de drie-eenheid de kruisdood geboren uit de maagd Maria de ziel is onsterfelijk de bijbel de tien geboden

109 Islam: 28-7 gesticht door Mohammed de vijf zuilen een paar andere kenmerken soennieten en sji'ieten

110 De vijf zuilen van de islam en de jihad: 28-8 de geloofsbelijdenis gebed liefdadigheid vasten de bedevaart de jihad

111 Humanisme: 28-9 geen God of scheppend principe de menselijke waardigheid verlossing in dit leven

112 De inhoud van dit thema: 29-1 29.2 Wat is cultuur 29.3 Wat is socialisatie 29.4 Cultuurverschillen 29.5 Omgaan met cultuurverschillen

113 Cultuur: 29-2 alle waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven

114 Socialisatie: 29-3 socialisatie thuis en op school latere socialisatie

115 Latere socialisatie: 29-4 soortgenoten massamedia bijzondere situaties

116 Cultuurverschillen: 29-5 hoe zien de regels eruit op welke gebieden zie je verschillen

117 Gebieden waarop je de verschillen goed kunt zien: 29-6 wie is het belangrijkst voor je gastvrijheid dichtbij of wat verderaf eer, eerlijkheid en vertrouwen overzicht

118 De inhoud van dit thema: 30-1 30.2Voeding 30.3Nachtrust 30.4Hygiëne

119 Gezonde voeding: 30-2 is gevarieerd is niet te veel bevat weinig verzadigd vet bevat veel groente, fruit en brood is veilig snacks voedingssupplementen

120 Gevolgen van te dik zijn: 30-3 last van je gewrichten te weinig lichaamsbeweging chronische ziekten

121 Nachtrust: 30-4 wat doet slaap? hoeveel slaap heb je nodig? wat kun je doen als je niet kunt slapen?

122 Hygiëne: 30-5 infectieziekten besmettelijke ziekten tips voor hygiënisch gedrag

123 Hygiënisch gedrag: 30-6 lichamelijke hygiëne seksuele hygiëne hygiëne in huis en op school

124 De inhoud van dit thema: 31-1 31.2Waarom sport en beweging 31.3 Soorten sport 31.4 Doelgroepen

125 Positieve gevolgen van sport en beweging: 31-2 voor jezelf voor de organisatie of instelling voor de samenleving

126 Effect op de samenleving: 31-3 ontwikkeling van sportiviteit ontwikkeling van respect saamhorigheid lagere zorgkosten

127 Soorten sport: 31-4 georganiseerd of ongeorganiseerd funsport fitness tips om veilig te sporten

128 Sport voor specifieke doelgroepen: 31-5 allochtonen mensen met een beperking

129 Aandachtspunten voor sport voor allochtonen: 31-6 aparte ruimtes voor vrouwen toestemming van ouders of echtgenoot onder schooltijd tijdsbeleving en afspraken regels van fatsoen winnen en verliezen

130 De inhoud van dit thema: 32-1 32.2 Roken 32.3 Alcohol 32.4 Cannabis 32.5 XTC 32.6 Speed 32.7 Gokken

131 Roken: 32-2 de effecten de risico's aandachtspunten

132 Risico’s van roken: 32-3 snel verslavend infectieziekten schade aan de bloedvaten meeroken

133 Alcohol: 32-4 de effecten de risico's aandachtspunten

134 Effecten van alcohol: 32-5 loskomen zelfoverschatting controle van de spieren verdwijnt kater

135 De risico’s van alcohol: 32-6 verslaving schade aan de lever en de hersenen kans op ongelukken sociale problemen

136 Cannabis: 32-7 de effecten de risico's aandachtspunten

137 De risico’s van cannabis: 32-8 je problemen ‘weg blowen’ psychische stoornissen dezelfde gevaren als bij roken algemene gevaren

138 XTC: 32-9 de effecten de risico's aandachtspunten

139 Risico’s van XTC: 32-10 geestelijke afhankelijkheid oververhitting

140 Speed: 32-11 de effecten de risico's aandachtspunten

141 Gokken: 32-12 de effecten de risico's aandachtspunten

142 De inhoud van dit thema: 33-1 33.2 Wat is assertiviteit 33.3 Zelfvertrouwen 33.4 Wanneer heb je assertiviteit nodig 33.5 Waarom heb je assertiviteit nodig 33.6 Gedrag van andere mensen herkennen 33.7 Assertief zijn in stapjes

143 3 situaties: 33-2 win-verliessituatie verlies-winsituatie win-winsituatie

144 Zelfvertrouwen en assertiviteit: 33-3 een niet-realistische kijk op jezelf een realistische kijk op jezelf omgaan met mislukkingen assertief zijn is makkelijker met zelfvertrouwen

145 Situaties waarin je assertief kunt zijn: 33-4 als je een afwijkende mening hebt als je iets niet begrijpt als je kritiek wilt geven of ontvangen


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2 Algemeen uitgangspunt 1.3 Iedereen heeft een eigen leerstijl 1.4 Wat heb je aan leerstijlen."

Verwante presentaties


Ads door Google