De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat

2 Parlementaire democratie in Nederland: 1-2 •een parlement •een regering •een staatshoofd

3 Kenmerken van een rechtsstaat: 1-3 •de grondwet •grondrechten •scheiding van machten •het legaliteitsbeginsel •openbaarheid van bestuur •de overheid moet zich aan wetten houden

4 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2 Politieke partijen en stromingen 2.3 Verkiezingen 2.4 Jouw stem

5 Politieke partijen: 2-2 •links of rechts •conservatief of progressief •confessioneel of niet-confessioneel

6 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Begrippen en uitgangspunten 3.3 Van voorstel tot besluit 3.4 Politieke functies 3.5 De gemeentelijke overheid 3.6 De provinciale overheid 3.7 De landelijke overheid

7 Stappen bij politieke besluitvorming: 3-2 •signalering van problemen •analyse van het probleem en oplossingen bedenken •bespreken, beoordelen en verbeterpunten aandragen •besluit •uitvoering van het besluit

8 Gemeentelijk niveau: 3-3 •zaken die binnen de gemeente geregeld worden •besluitvorming •financiën

9 De provinciale overheid: 3-4 •zaken die provinciaal geregeld worden •besluitvorming •financiën

10 De landelijke overheid: 3-5 •zaken die landelijk geregeld worden •besluitvorming •financiën

11 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2 Lidstaten 4.3 Zaken die Europees geregeld worden 4.4 Bestuursorganen en besluitvorming in Europa 4.5 De betekenis van Europa in je leven

12 Bestuursorganen en besluitvorming in Europa: 4-2 •de Europese Raad •de bestuurlijke driehoek: -de Europese Commissie -de Raad van de Europese Unie -het Europees Parlement •het Europese Hof van Justitie •de Europese Monetaire Unie •inspraak

13 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2 Lid worden van een politieke partij 5.3 Lid worden van een vakbond 5.4 Zitting nemen in de ondernemingsraad 5.5 Meedoen aan een handtekeningenactie

14 Lid worden van een politieke partij: 5-2 •plaatselijke afdelingen •jongerenafdelingen •aandachtspunten

15 Lid worden van een vakbond: 5-3 •waarom is dit invloed uitoefenen? •aandachtspunten

16 Zitting nemen in de ondernemingsraad: 5-4 •de rechten van de OR •hoe kom ik in de OR?

17 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2 Injectienaaldtheorie 6.3 Opinieleidertheorie 6.4 Selectieve perceptietheorie 6.5 Agendasettingtheorie

18 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Arbeidsovereenkomsten 7.3Arbowet

19 Arbeidsovereenkomsten: 7-2 •collectieve arbeidsovereenkomst •individuele arbeidsovereenkomst

20 De Arbowet gaat over: 7-3 •veiligheid •werkklimaat

21 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2Professionaliteit 8.3 De beroepshouding 8.4 Uiterlijke verzorging 8.5 Procedures en afspraken

22 Professionaliteit is: 8-2 •betaald werk •een beroepsopleiding •werken volgens beroepsprofiel of beroepscode •werken vanuit een beroepshouding

23 De beroepshouding: 8-3 •inlevingsvermogen •respect of fatsoen •echtheid •evenwicht •nadenken over wat jou drijft

24 Respect: 8-4 •persoonlijke kenmerken •persoonlijke keuzen

25 Aandachtspunten bij echtheid: 8-5 •eigen gevoelens zeggen niets over de ander •wees duidelijk in het aangeven van grenzen

26 Uiterlijke verzorging: 8-6 •gezond en fit zijn •verzorgde kleding dragen •hygiëne

27 Hygiëne als onderdeel van je beroepshouding: 8-7 •schone handen •schone kleding •schone haren

28 Procedures en afspraken: 8-8 •op tijd komen •kwaliteitseisen van de organisatie •werkhouding •regels over veiligheid en milieu •omgaan met cliënten en externe contacten •coöperatief en flexibel maar tot op zeker hoogte

29 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2 Wat is een consument 9.3 Kiezen wordt ingewikkelder 9.4 Ondersteuning voor de consument 9.5 Consumentenrecht 9.6 Klachtenprocedure

30 Punten om op te letten bij het kiezen van producten en diensten: 9-2 •prijs-kwaliteitverhouding •gebruikersgemak •gevolgen voor milieu en gezondheid •gevolgen voor je eigen leven •kiezen met je geweten

31 Ondersteuning voor de consument: 9-3 •Consumentenbond •televisieprogramma’s

32 Consumentenrecht: 9-4 •ruilen is geen recht •deugdelijkheid •aansprakelijkheid •onderzoeksplicht •informatieplicht

33 Klachten: 9-5 •teruggaan naar de winkel •de geschillencommissie

34 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Wat is duurzame ontwikkeling? 10.3 Duurzaam consumeren 11.4 Duurzaam produceren en ondernemen

35 Duurzame ontwikkeling: 10-2 ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de huidige generatie tegemoet wordt gekomen zonder dat toekomstige generaties eenzelfde kans wordt ontnomen

36 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2 Uitkomen met je geld 11.3 Reclame 11.4 Geld tekort

37 Reclame: 11-2 •reclame heeft invloed op iedereen •pas vooral op voor ‘objectieve’ informatie

38 Schulden en schuldhulpverlening: 11-3 •schulden opbouwen •schuldhulpverlening

39 Schulden opbouwen: 11-4 •lenen •kopen op afbetaling •ondersteuning zoeken

40 Schuldhulpverlening: 11-5 •zelf de schulden afbetalen •BKR-registratie

41 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Wetgeving over vrijheid van meningsuiting 12.3Vrijheid van meningsuiting in de praktijk

42 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2 Een leefbare openbare ruimte 13.3 Wat je beter niet kunt doen 13.4 Wat je wel kunt doen

43 Niet doen in de openbare ruimte: 13-2 •vooroordelen •te grote assertiviteit •overlast geven

44 Wel doen in de openbare ruimte: 13-3 •ruzies voorkomen en bijleggen •je actief opstellen •realistisch zijn •tips om de openbare ruimte leefbaarder te maken

45 Je actief opstellen: 13-4 •activiteiten •zorg voor anderen •communicatie

46 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2Wat is cultuur? 14.3 Socialisatie 14.4 Cultuurverschillen 14.5 Omgaan met cultuurverschillen

47 Cultuur: 14-2 alle waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven

48 Socialisatie: 14-3 •socialisatie thuis en op school •latere socialisatie

49 Cultuurverschillen: 14-4 •hoe zien de regels eruit •op welke gebieden zie je verschillen

50 Gebieden waarop je de verschillen goed kunt zien: 14-5 •wie is het belangrijkst voor je •gastvrijheid •dichtbij of wat verderaf •eer, eerlijkheid en vertrouwen •overzicht

51 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2 Hindoeïsme 15.3 Boeddhisme 15.4 Jodendom 15.5 Islam 15.6 Christendom 15.7 Overeenkomsten

52 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Voeding 16.3Nachtrust 16.4Hygiëne

53 Gezonde voeding: 16-2 •is gevarieerd •is niet te veel •bevat weinig verzadigd vet •bevat veel groente, fruit en brood •is veilig •snacks •voedingssupplementen

54 Gevolgen van te dik zijn: 16-3 •last van je gewrichten •te weinig lichaamsbeweging •chronische ziekten

55 Nachtrust: 16-4 •wat doet slaap? •hoeveel slaap heb je nodig? •wat kun je doen als je niet kunt slapen?

56 Hygiëne: 16-5 •infectieziekten •besmettelijke ziekten •tips voor hygiënisch gedrag

57 Hygiënisch gedrag: 16-6 •lichamelijke hygiëne •seksuele hygiëne •hygiëne in huis en op school

58 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2Seksueel overdraagbare aandoeningen 17.3 Veilig vrijen 17.4 Alleen wat je zelf wilt

59 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2Het belang van sport en bewegen 18.3 Georganiseerd of ongeorganiseerd sporten 18.4 Doelgroepen

60 Positieve gevolgen van sport en beweging: 18-2 •voor jezelf •voor de organisatie of instelling •voor de samenleving

61 Effect op de samenleving: 18-3 •ontwikkeling van sportiviteit •ontwikkeling van respect •saamhorigheid •lagere zorgkosten

62 Sport voor specifieke doelgroepen: 18-4 •allochtonen •mensen met een beperking

63 Aandachtspunten voor sport voor allochtonen: 18-5 •aparte ruimtes voor vrouwen •toestemming van ouders of echtgenoot •onder schooltijd •tijdsbeleving en afspraken •regels van fatsoen •winnen en verliezen

64 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2 Roken 19.3 Alcohol 19.4 Drugs

65 Roken: 19-2 •de effecten •de risico's •aandachtspunten

66 Risico’s van roken: 19-3 •snel verslavend •infectieziekten •schade aan de bloedvaten •meeroken

67 Alcohol: 19-4 •de effecten •de risico's •aandachtspunten

68 Effecten van alcohol: 19-5 •loskomen •zelfoverschatting •controle van de spieren verdwijnt •kater

69 Cannabis, speed, XTC: 19-6 •de effecten •de risico’s •de aandachtspunten

70 De risico’s van cannabis: 19-7 •je problemen ‘weg blowen’ •psychische stoornissen •dezelfde gevaren als bij roken •algemene gevaren

71 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2 Intervisie 20.3 Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 20.4 360 graden feedback

72 Intervisie: 20-2 •wat is intervisie •persoonlijke leerdoelen stellen •geen tijd voor intervisie

73 De inhoud van dit thema: 21-1 21.2 De arbeidsmarkt 21.3 Een vacature zoeken 21.4 Een sollicitatiebrief schrijven 21.5 Op sollicitatiegesprek gaan

74 Onderzoeken van de arbeidsmarkt: 21-2 •welke organisaties zijn er? •welke organisaties passen bij jou?

75 Welke organisatie past bij jou? 21-3 •grote of kleine organisatie •organisatiecultuur •levensbeschouwing van de organisatie •doelgroep van de organisatie

76 Een vacature zoeken: 21-4 •via het UWV WERKbedrijf •via uitzendbureaus •via personeeladvertenties •via het internet

77 De inhoud van dit thema: 22-1 22.2Vaardigheden en houding bij deskundigheidsbevordering 22.3 Manieren voor deskundigheidsbevordering

78 Houding en vaardigheden bij deskundigheidsbevordering: 22-2 •nieuwsgierigheid •je leerdoel bepalen •initiatief nemen

79 Nieuwsgierigheid naar: 22-3 •je eigen functioneren •je werkplek •ontwikkelingen in je beroep

80 Manieren voor deskundigheidsbevordering: 22-4 •vakdocumentatie •vakbondsbijeenkomsten •bijscholing en specialisatie

81 Bronnen vakdocumentatie: 22-5 •vakliteratuur •bibliotheken •internet

82 De inhoud van dit thema: 23-1 23.2Assertief tegenover agressief en subassertief 23.3 Feedback geven en ontvangen 23.4 Feedbackregels

83 Assertief zijn: 23-2 opkomen voor jezelf met respect voor jezelf en de ander

84 Reageren op een ongewenste en onterechte situatie kan leiden tot: 23-3 •een win-verliessituatie (agressief) •een verlies-winsituatie (subassertief) •een win-winsituatie (assertief)

85 Feedback: 23-4 het gevraagd of ongevraagd leveren van zowel positief als negatief commentaar op het handelen van iemand of op wat iemand gezegd heeft

86 Regels om feedback te geven: 23-5 •geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag •zeg wat dat gedrag met je doet •geef geen waardeoordeel •gebruik ik-boodschappen •wacht niet met feedback •geef niet op alle punten tegelijk feedback •geef negatieve én positieve feedback •vraag of het klopt


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google