De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema:"— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema:
1.2 Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1-1

2 Parlementaire democratie in Nederland:
een parlement een regering een staatshoofd 1-2

3 Kenmerken van een rechtsstaat:
de grondwet grondrechten scheiding van machten het legaliteitsbeginsel openbaarheid van bestuur de overheid moet zich aan wetten houden 1-3

4 De inhoud van dit thema:
2.2 Politieke partijen en stromingen 2.3 Verkiezingen 2.4 Jouw stem 2-1

5 Politieke partijen: • links of rechts • conservatief of progressief
• confessioneel of niet-confessioneel 2-2

6 De inhoud van dit thema:
3.2 Begrippen en uitgangspunten 3.3 Van voorstel tot besluit 3.4 Politieke functies 3.5 De gemeentelijke overheid 3.6 De provinciale overheid 3.7 De landelijke overheid 3-1

7 Stappen bij politieke besluitvorming:
• signalering van problemen • analyse van het probleem en oplossingen bedenken • bespreken, beoordelen en verbeterpunten aandragen • besluit • uitvoering van het besluit 3-2

8 Gemeentelijk niveau: • zaken die binnen de gemeente geregeld worden
• besluitvorming • financiën 3-3

9 De provinciale overheid:
• zaken die provinciaal geregeld worden • besluitvorming • financiën 3-4

10 De landelijke overheid:
• zaken die landelijk geregeld worden • besluitvorming • financiën 3-5

11 De inhoud van dit thema:
4.2 Lidstaten 4.3 Zaken die Europees geregeld worden 4.4 Bestuursorganen en besluitvorming in Europa 4.5 De betekenis van Europa in je leven 4-1

12 Bestuursorganen en besluitvorming in Europa:
• de Europese Raad • de bestuurlijke driehoek: - de Europese Commissie - de Raad van de Europese Unie - het Europees Parlement • het Europese Hof van Justitie • de Europese Monetaire Unie • inspraak 4-2

13 De inhoud van dit thema:
5.2 Lid worden van een politieke partij 5.3 Lid worden van een vakbond 5.4 Zitting nemen in de ondernemingsraad 5.5 Meedoen aan een handtekeningenactie 5-1

14 Lid worden van een politieke partij:
• plaatselijke afdelingen • jongerenafdelingen • aandachtspunten 5-2

15 Lid worden van een vakbond:
• waarom is dit invloed uitoefenen? • aandachtspunten 5-3

16 Zitting nemen in de ondernemingsraad:
• de rechten van de OR • hoe kom ik in de OR? 5-4

17 De inhoud van dit thema:
6.2 Injectienaaldtheorie 6.3 Opinieleidertheorie 6.4 Selectieve perceptietheorie 6.5 Agendasettingtheorie 6-1

18 De inhoud van dit thema:
7.2 Arbeidsovereenkomsten 7.3 Arbowet 7-1

19 Arbeidsovereenkomsten:
• collectieve arbeidsovereenkomst • individuele arbeidsovereenkomst 7-2

20 De Arbowet gaat over: • veiligheid • werkklimaat 7-3

21 De inhoud van dit thema:
8.2 Professionaliteit 8.3 De beroepshouding 8.4 Uiterlijke verzorging 8.5 Procedures en afspraken 8-1

22 Professionaliteit is:
• betaald werk • een beroepsopleiding • werken volgens beroepsprofiel of beroepscode • werken vanuit een beroepshouding 8-2

23 De beroepshouding: • inlevingsvermogen • respect of fatsoen • echtheid
• evenwicht • nadenken over wat jou drijft 8-3

24 Respect: • persoonlijke kenmerken • persoonlijke keuzen 8-4

25 Aandachtspunten bij echtheid:
• eigen gevoelens zeggen niets over de ander • wees duidelijk in het aangeven van grenzen 8-5

26 Uiterlijke verzorging:
• gezond en fit zijn • verzorgde kleding dragen • hygiëne 8-6

27 Hygiëne als onderdeel van je beroepshouding:
• schone handen • schone kleding • schone haren 8-7

28 Procedures en afspraken:
• op tijd komen • kwaliteitseisen van de organisatie • werkhouding • regels over veiligheid en milieu • omgaan met cliënten en externe contacten • coöperatief en flexibel maar tot op zeker hoogte 8-8

29 De inhoud van dit thema:
9.2 Wat is een consument 9.3 Kiezen wordt ingewikkelder 9.4 Ondersteuning voor de consument 9.5 Consumentenrecht 9.6 Klachtenprocedure 9-1

30 Punten om op te letten bij het kiezen van producten en diensten:
• prijs-kwaliteitverhouding • gebruikersgemak • gevolgen voor milieu en gezondheid • gevolgen voor je eigen leven • kiezen met je geweten 9-2

31 Ondersteuning voor de consument:
• Consumentenbond • televisieprogramma’s 9-3

32 Consumentenrecht: • ruilen is geen recht • deugdelijkheid
• aansprakelijkheid • onderzoeksplicht • informatieplicht 9-4

33 Klachten: • teruggaan naar de winkel • de geschillencommissie 9-5

34 De inhoud van dit thema:
10.2 Wat is duurzame ontwikkeling? 10.3 Duurzaam consumeren 11.4 Duurzaam produceren en ondernemen 10-1

35 Duurzame ontwikkeling:
ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de huidige generatie tegemoet wordt gekomen zonder dat toekomstige generaties eenzelfde kans wordt ontnomen 10-2

36 De inhoud van dit thema:
11.2 Uitkomen met je geld 11.3 Reclame 11.4 Geld tekort 11-1

37 Reclame: • reclame heeft invloed op iedereen
• pas vooral op voor ‘objectieve’ informatie 11-2

38 Schulden en schuldhulpverlening:
• schulden opbouwen • schuldhulpverlening 11-3

39 Schulden opbouwen: • lenen • kopen op afbetaling
• ondersteuning zoeken 11-4

40 Schuldhulpverlening:
• zelf de schulden afbetalen • BKR-registratie 11-5

41 De inhoud van dit thema:
12.2 Wetgeving over vrijheid van meningsuiting 12.3 Vrijheid van meningsuiting in de praktijk 12-1

42 De inhoud van dit thema:
13.2 Een leefbare openbare ruimte 13.3 Wat je beter niet kunt doen 13.4 Wat je wel kunt doen 13-1

43 Niet doen in de openbare ruimte:
• vooroordelen • te grote assertiviteit • overlast geven 13-2

44 Wel doen in de openbare ruimte:
• ruzies voorkomen en bijleggen • je actief opstellen • realistisch zijn • tips om de openbare ruimte leefbaarder te maken 13-3

45 Je actief opstellen: • activiteiten • zorg voor anderen • communicatie
13-4

46 De inhoud van dit thema:
14.2 Wat is cultuur? 14.3 Socialisatie 14.4 Cultuurverschillen 14.5 Omgaan met cultuurverschillen 14-1

47 Cultuur: alle waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven 14-2

48 Socialisatie: • socialisatie thuis en op school • latere socialisatie
14-3

49 Cultuurverschillen: • hoe zien de regels eruit
• op welke gebieden zie je verschillen 14-4

50 Gebieden waarop je de verschillen goed kunt zien:
• wie is het belangrijkst voor je • gastvrijheid • dichtbij of wat verderaf • eer, eerlijkheid en vertrouwen • overzicht 14-5

51 De inhoud van dit thema:
15.2 Hindoeïsme 15.3 Boeddhisme 15.4 Jodendom 15.5 Islam 15.6 Christendom 15.7 Overeenkomsten 15-1

52 De inhoud van dit thema:
16.2 Voeding 16.3 Nachtrust 16.4 Hygiëne 16-1

53 Gezonde voeding: • is gevarieerd • is niet te veel
• bevat weinig verzadigd vet • bevat veel groente, fruit en brood • is veilig • snacks • voedingssupplementen 16-2

54 Gevolgen van te dik zijn:
• last van je gewrichten • te weinig lichaamsbeweging • chronische ziekten 16-3

55 Nachtrust: • wat doet slaap? • hoeveel slaap heb je nodig?
• wat kun je doen als je niet kunt slapen? 16-4

56 Hygiëne: • infectieziekten • besmettelijke ziekten
• tips voor hygiënisch gedrag 16-5

57 Hygiënisch gedrag: • lichamelijke hygiëne • seksuele hygiëne
• hygiëne in huis en op school 16-6

58 De inhoud van dit thema:
17.2 Seksueel overdraagbare aandoeningen 17.3 Veilig vrijen 17.4 Alleen wat je zelf wilt 17-1

59 De inhoud van dit thema:
18.2 Het belang van sport en bewegen 18.3 Georganiseerd of ongeorganiseerd sporten 18.4 Doelgroepen 18-1

60 Positieve gevolgen van sport en beweging:
• voor jezelf • voor de organisatie of instelling • voor de samenleving 18-2

61 Effect op de samenleving:
• ontwikkeling van sportiviteit • ontwikkeling van respect • saamhorigheid • lagere zorgkosten 18-3

62 Sport voor specifieke doelgroepen:
• allochtonen • mensen met een beperking 18-4

63 Aandachtspunten voor sport voor allochtonen:
• aparte ruimtes voor vrouwen • toestemming van ouders of echtgenoot • onder schooltijd • tijdsbeleving en afspraken • regels van fatsoen • winnen en verliezen 18-5

64 De inhoud van dit thema:
Roken Alcohol Drugs 19-1

65 Roken: • de effecten • de risico's • aandachtspunten 19-2

66 Risico’s van roken: • snel verslavend • infectieziekten
• schade aan de bloedvaten • meeroken 19-3

67 Alcohol: • de effecten • de risico's • aandachtspunten 19-4

68 Effecten van alcohol: • loskomen • zelfoverschatting
• controle van de spieren verdwijnt • kater 19-5

69 Cannabis, speed, XTC: • de effecten • de risico’s • de aandachtspunten
19-6

70 De risico’s van cannabis:
• je problemen ‘weg blowen’ • psychische stoornissen • dezelfde gevaren als bij roken • algemene gevaren 19-7

71 De inhoud van dit thema:
Intervisie Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken graden feedback 20-1

72 Intervisie: • wat is intervisie • persoonlijke leerdoelen stellen
• geen tijd voor intervisie 20-2

73 De inhoud van dit thema:
21.2 De arbeidsmarkt 21.3 Een vacature zoeken 21.4 Een sollicitatiebrief schrijven 21.5 Op sollicitatiegesprek gaan 21-1

74 Onderzoeken van de arbeidsmarkt:
• welke organisaties zijn er? • welke organisaties passen bij jou? 21-2

75 Welke organisatie past bij jou?
• grote of kleine organisatie • organisatiecultuur • levensbeschouwing van de organisatie • doelgroep van de organisatie 21-3

76 Een vacature zoeken: • via het UWV WERKbedrijf • via uitzendbureaus
• via personeeladvertenties • via het internet 21-4

77 De inhoud van dit thema:
22.2 Vaardigheden en houding bij deskundigheidsbevordering 22.3 Manieren voor deskundigheidsbevordering 22-1

78 Houding en vaardigheden bij deskundigheidsbevordering:
• nieuwsgierigheid • je leerdoel bepalen • initiatief nemen 22-2

79 Nieuwsgierigheid naar:
• je eigen functioneren • je werkplek • ontwikkelingen in je beroep 22-3

80 Manieren voor deskundigheidsbevordering:
• vakdocumentatie • vakbondsbijeenkomsten • bijscholing en specialisatie 22-4

81 Bronnen vakdocumentatie:
• vakliteratuur • bibliotheken • internet 22-5

82 De inhoud van dit thema:
23.2 Assertief tegenover agressief en subassertief 23.3 Feedback geven en ontvangen 23.4 Feedbackregels 23-1

83 Assertief zijn: opkomen voor jezelf met respect voor jezelf en de ander 23-2

84 Reageren op een ongewenste en onterechte situatie kan leiden tot:
• een win-verliessituatie (agressief) • een verlies-winsituatie (subassertief) • een win-winsituatie (assertief) 23-3

85 Feedback: het gevraagd of ongevraagd leveren van zowel positief
als negatief commentaar op het handelen van iemand of op wat iemand gezegd heeft 23-4

86 Regels om feedback te geven:
• geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag • zeg wat dat gedrag met je doet • geef geen waardeoordeel • gebruik ik-boodschappen • wacht niet met feedback • geef niet op alle punten tegelijk feedback • geef negatieve én positieve feedback • vraag of het klopt 23-5


Download ppt "De inhoud van dit thema:"

Verwante presentaties


Ads door Google