De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen Civil society: in vogelvlucht… 24 mei 2011 DUURZAAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen Civil society: in vogelvlucht… 24 mei 2011 DUURZAAM."— Transcript van de presentatie:

1 Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen Civil society: in vogelvlucht… 24 mei 2011 DUURZAAM VRIJWILLIGERSWERK

2 Stand vrijwillige inzet 4.000.000 vrijwilligers 200 uur per jaar Ongeveer 500.000 FTE 40% organisaties zet tekort te hebben MAAR: 60% geen vacatures (monitor vrijwilligersbeleid) Tussen 30% tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger, ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hoger opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen.

3 Uren per week vrijwilligerswerk Vrijwilligers naar leeftijdscategorie Leeftijds- categorie 1975198019851990199520002005 15-344,74,03,84,04,23,7 35-544,83,85,05,55,04,33,6 55-744,05,25,7 5,35,76,0 Totaal4,64,34,85,14,94,74,5 Bron: SCP (TBO’75-’05; dagboekjes) Zijn we efficiënter?

4 Vrijwilligerswerk nu 500.000 fte Beroepsmatige inzet nu –Overheid502.550 fte –Onderwijs 367.690 fte –Gezondheidszorg en welzijn815.500 fte –Cultuur en recreatie 256.410 fte Grenzen aan de groei….. Het huidige vrijwilligerswerk is ongeveer 5 tot 10% van het huidige beroepsmatige werk.

5 Vrijwillige Energie als… The future of volunteering: vrijwilligerswerk als (natuurlijke) hulpbron Onderzoek uitgevoerd door Lucas Meijs, Esther Ten Hoorn,Jeff Brudney (EUR / UGA) en Marijke Steenbergen, Marike Kuperus en Wendy Stubbe (CIVIQ) en 12 onderzoeksgroepen, gefinancierd door VWS, maart 2007 Download via www.movisie.nl zoek op VIOwww.movisie.nl

6 Vrijwillige energie Burgers produceren een vrij beschikbare stroom van: –Munten –Menskracht –Middelen ‘Jullie’ handelen kan de stroom beïnvloeden –Positief (groeien) –Negatief (verspillen, vervuilen of opmaken)

7 Hardin, G. (1968). “The tragedy of the commons.” Science, vol. 162, pp. 1243-1248.

8 Natural resource characteristic Application to timeApplication to money Human made flowThe amount of volunteer energy can be influenced positively or negatively by human intervention The amount of money donated can be influenced positively or negatively by human intervention Renewable/ recyclable If managed in a way to sustain and grow the resource, volunteers tend to stay If managed in a way to sustain and grow the resource, donators tend to donate again Storage potentialLimited possibility to storeVery easy to store AlternativesAlternatives can extend the lifecycle of the volunteer resource, such as use of technology or transfer of assignments to paid staff Alternatives can limit the dependence on current donations, such as use of investments and business- income or gifts in kind/time Based upon Brudney and Meijs, 2009, p. 574

9 An inconvenient Truth, Al Gore, 2006 “We are witnessing a collision between our civilization and the earth” We zijn ooggetuige van de botsing tussen de vraag van de samenleving en de draagkracht van vrijwillige energie

10 Werven, werven, werven "werven van vrijwilligers" 13.900“vrijwilligers houden”509 "vrijwilligers werven" 10.100"vrijwilligers behouden"134 "behouden van vrijwilligers"621 "houden van vrijwilligers"396 "binden van vrijwilligers"647 “vrijwilligers binden”91 totaal24.0002.398 Google search 31/10/06

11 Regenerative Volunteer Management DimensionTraditional volunteer management Regenerative volunteer management NexusOrganization- centeredCommunity- centered Parties involved in volunteering Focal organization and its current volunteers, clients, funders and supporters All parties to volunteer involvement, incl. the community of users, volunteers, clients, funders and supporters Volunteer ‘resource’InstrumentalRecyclable/growable Valuation of volunteering Replacement valueLife-time value ImageThe fitThe negotiation EmphasisAccomplishments for the organization Accomplishments for the organization and for the volunteer Based upon Brudney and Meijs, 2009,

12 ‘Oplossingen’ Privatiseren (eigendom en marktwerking) Dit is mijn donateur (een hek om het gras) Technologie Nog betere DM technieken, (dieper boren, verder vissen) Communicatie Waarop moet je als donateur letten? (tonijn zonder dolfijn) Certificeren Kijk ik ben wel betrouwbaar (keurmerken) Reguleren Verbieden (natuurreservaten)

13 Common Pool Management GeneralPhilanthropic sector 1Clearly defined boundaries What are philanthropic organizations, donations and which parties involved? 2Local conditionsUnderstanding social origins (Salamon and Anheier, 1998) 3Collective choiceTrust, reputation, shared norms 4MonitoringTransparency, accountability, governance 5SanctioningIn Dutch: CBF or ANBI recognition 6Conflict resolutionLocal courts or arbitrage (volunteer centres) 7Rights to organizeConstitutional rights 8Nested entreprisesAll elements have to be organized in all layers Elinore Ostrom, Nobel Prize Economics Winner 2009 Inspired on Ostrom, 1990

14 We hebben met zijn allen de toekomst van vrijwillige energie in onze handen Dit vraagt om een actieplan van en voor de hele sector

15 Re-embedding volunteering: In search of a new collective ground. Lesley Hustinx, Lucas Meijs Voluntary Sector Review, 2011 Herinbedden van vrijwilligerswerk

16 Vrijwilligers potentieel –Bereidheid = hoog maar niet voor iedere organisatie –Bekwaamheid = hoog maar wordt niet altijd gegeven –Beschikbaarheid = de uitdaging is om in de agenda’s van mensen te komen F: (bereidheid, bekwaamheid, beschikbaarheid)

17 Noodzaak derde partij…. Bedrijven en educatieve instelling zijn een nieuwe derde partij in het maken van de match tussen het aanbod van en de vraag naar vrijwillige energie

18 Vrijwilligers-scenario’s bouwen Normatieve druk –Antwoord op de grote culturele veranderingen: Vrijwilligerswerk moet uitgelegd en aangeleerd worden –Gaat om bereidheid Boodschap: –We willen dat jij vrijwilligerswerk doet Functioneel organiseren –Antwoord op structurele veranderingen: Mensen moeten de kans krijgen om vrijwilligerswerk te doen –Gaat om beschikbaarheid Boodschap: –Dit kan jij doen als vrijwilliger Hustinx en Meijs, under review

19 GELEIDEN –Maatschappelijke stages –Service learning –Werknemers- vrijwilligerswerk –Roosters bij sport –Ouder participatie –Time banks –Alternatieve straf COMBI M EREN –Jaarclub- vrijwilligerswerk –Single volunteers –Vrijwilligers-toerisme –Familie- vrijwilligerswerk –Service-clubs Nieuwe strategie….

20 Duurzaam omgaan met vrijwilligers potentieel Besparen –minder activiteiten, –minder ‘overhead’ –andere inzet beroeps –meer inzet beroeps –minder verspillen Opslaan –aanpassen aan vrijwilliger –flexibiliseren –volgen voorkeuren vrijwilligers –los koppelen van tijd en plaats (virtueel?) –produceren wanneer vrijwilligers er zijn

21 Drie niveaus van commitment Burger participatie Combinatie vrijwilligerswerk Traditioneel vrijwilligerswerk

22 Vrijwillige energie als… TRADITIONEEL Olie –Eindig –Makkelijk –Voorzichtig omgaan met wat we hebben –Inzet van alternatieven Beroepskrachten Andere soorten vrijwilligers

23 Vrijwillige energie als… COMBINATIE Vissen –Allemaal verschillende soorten in een grote oceaan –Het verschil is de combinatie –Vernieuwbaar, maar kan door ons verpest worden –Misschien kweken –Grote en kleine vissen –Gaat om de brede samenleving (oceaan), de samenhang tussen typen combinatie vrijwillige inzet en de andere ‘beheerders’

24 Vrijwillige energie als… Burgerparticipatie Zon –Oneindig en continu –Is de realiteit van veel vrijwillige energie (gelukkig en jammer) –Te veel en op het verkeerde moment –Geen idee hoe dat allemaal te gebruiken –Gaat om opslaan en omzetten maar ook om aanpassen vanuit de organisaties

25 Nieuwe vormen van vrijwillige inzet Sociale periode (sabbatical) Voluntourism Episodisch vrijwilligerswerk E-volunteering Time banking Werknemersvrijwilligerswerk Family volunteering Microvolunteering

26 Sociale Periode Een langere tijd waarin mensen (jongeren, maar ook andere sabbaticals) zich beschikbaar stellen – of beschikbaar worden gesteld – voor vrijwilligerswerk (Hustinx et. al, 2007) Voobeelden Voortzetten alternatieve dienstplicht (Duitsland) Internationale uitwisseling & hulp (Peace Corps V.S.) European Voluntary Services (EVS) Voor wie? Mensen die vrijwillig een sociaal verlofjaar opnemen (vrijwillig geleid) Mensen die verplicht aan een sociaal jaar deelnemen (verplicht geleid)

27 Voluntourism Vrijwilligerstoerisme The World of JoHo: http://www.joho.nl/http://www.joho.nl/

28 Family volunteering Vrijwilligerswerk met het hele gezin of andere familieleden Het combineren van familieverplichtingen en vrije tijd met het doen van iets positiefs voor de samenleving Impact op kinderen: Kennismaken met vrijwilligerswerk op jonge leeftijd heeft invloed op de toekomstige bereidheid van kinderen om zich vrijwillig in te zetten http://www.thevolunteerfamily.org/

29 Episodisch vrijwilligerswerk Eenmalig en op korte termijn Flexibel Persoonsgebonden thema’s Aantrekkelijk voor jongeren http://www.nldoet.nl

30 E-volunteering & Microvolunteering Online vrijwilligerswerk Het leveren van technische expertise (advies) Het ondersteunen van projecten & resource management (planning, vrijwilligersmanagement) Bijdragen aan kennis / wetenschap (data collectie, ontwikkelen database) Het faciliteren van communicatie & netwerken (vertalen, nieuwsbrieven opstellen, online forums en discussie groepen) http://www.onlinevolunteering.org/en/index.html http://www.sparked.com/microvolunteering

31 Werknemers- vrijwilligerswerk »http://www.amsterdamcares.nl/http://www.amsterdamcares.nl/ »http://www.workmate.nu/http://www.workmate.nu/ Vrijwilligerswerk voor personeel wordt gefaciliteerd door de werkgever Als onderdeel van MBO Sociale uitdaging (teambuilding) Click hier voor de video : http://www.youtube.com/watch?v=0jd7Qo9TZbA&feature=player_embedded


Download ppt "Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen Civil society: in vogelvlucht… 24 mei 2011 DUURZAAM."

Verwante presentaties


Ads door Google