De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Involved Business-Society Management

Verwante presentaties


Presentatie over: "Involved Business-Society Management"— Transcript van de presentatie:

1 Involved learning @lucasmeijs Business-Society Management
Prof. Dr. Lucas Meijs Professor Strategische Filantropie & Vrijwilligerswerk Rotterdam School of Management Erasmus University Raadslid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

2 Involved learning en werknemersvrijwilligerswerk
Onderwerpen Involved learning en werknemersvrijwilligerswerk Algemeen vrijwilligerswerk (Werknemers)vrijwilligerswerk en HRM Pre view op leuk onderzoek ?

3 Involved learning en werknemersvrijwilligerswerk

4 Involved learning Combinatie van een (geplande) leerervaring met maatschappelijke betrokkenheid Onderdeel van Leven Lang Leren Onderdeel van HRM Beleid Maat-schappelijke Stage Service learning Werknemers-vrijwilligerswerk Transitie werk-pensioen Active aging

5 (geplande) leerervaring
Involved learning (geplande) leerervaring Door anderen aangestuurd Zelf gestuurd ‘ervaring ’ leren Maatschappelijke stage / werknemers-vrijwilligerswerk als betrokkenheid instrument Algemeen vrijwilligerswerk ‘reflectie’ leren Werknemers-vrijwilligerswerk als ontwikkel instrument The Duke of Edinburgh’s International Award

6 Werknemersvrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk dat aangemoedigd wordt of zelfs gefaciliteerd wordt door de organisatie waar de medewerker werkzaam bij is (Brewis, 2004) Altijd namens het bedrijf Eigen tijd of ‘baas zijn tijd’ Individuele keuze (bottom up) of keuze van de werkgever (top down) Formeel of informeel beleid Voorbeelden: Kennisoverdracht Klussen Sociale activiteiten Traditionally, volunteering has three important actors, the volunteer, the nonprofit organizations and the clients (or members), which can partly overlap (Haski et al., 2009). In contemporary society these three actors are complemented by so called third party actors, including business’. Corporate volunteering is one of the ways third party involvement takes place. It increases the willingness, capability and availability of individual actors by providing a volunteer opportunity which otherwise would be much harder to match. In other words, corporate volunteering can lead to an increased volunteerability (Haski-Leventhal et al., 2009; Meijs et al., 2006). Volunteerability refers to the combination of factors of demand and supply when an individual enters the volunteer market. For example, the availability of a full time employed individual increases when volunteering can take place within official working hours or the schedule of the individual can be made flexible by his or her employer. Moreover, companies have the opportunity of compliant employees. In essence they have the opportunity to set organizational norms and include formal and informal policies (Tschirhart & St. Clair, 2008) to encourage the willingness of people to participate. In addition, involving companies and especially corporate volunteers on behalf of companies leads to an increase in the accessibility of the pool of volunteers, the resources needed to recruit and maintain them and networks and cooperation. In other words, corporate volunteering can be seen as a mechanism to increase the recruitability of volunteers within society (Haski-Leventhal, 2009). Recruitability refers to the ability of nonprofit organizations to recruit and maintain volunteers. It is known that third party involvement increases the potential pool of volunteers as other kind of people are attracted to corporate volunteer programs than to other kind of volunteer opportunities (Peloza et al., 2009). Companies can enhance or increase volunteer recruitablility of nonprofit organizations by providing information on volunteering to employees, but also encourage people to participate by compensating the costs and efforts.

7 Algemeen vrijwilligerswerk

8 Stand vrijwillige inzet in Nederland
Vrijwillige Inzet (lage schatting) vrijwilligers 200 uur per jaar Ongeveer FTE Tussen 30 tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week per vrijwilliger, ongeveer evenveel mannen als vrouwen, ze zijn gemiddeld ouder, hoger opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen. Beroepsmatige inzet 2011 Overheid Onderwijs Gezond / welzijn Cultuur / recreatie 8

9 Uitdagingen vrijwilligersmanagement
PROBLEMEN Generatiekloof Moeder maffia Drukke agenda’s Kritische vrijwilligers Verdwijnen ‘automatisme’ Geen nut OPLOSSINGEN Bespreken en splitsen Omzeilen Opnemen in leven Goed organiseren Roosters maken en ‘free riders’ tegengaan Toegevoegde waarde ipv Kostenbesparing

10 (Werknemers) vrijwilligerswerk en HRM

11 Toegevoegde waarde vrijwilligerswerk voor HR
Selectie Als signaalfunctie Als netwerk MVO als matchinginstrument EVC Ontwikkeling/behoud Netwerken intern en extern Kennisoverdracht & Samenwerking Vaardigheden ontwikkeling Bedrijfsbetrokkenheid ‘sabbatical’ Carrière switch Verlaten (pre)Pensioen (bijdrage aan active / productive aging) Ander werk (o.a. onderdeel van sociaal plan)

12 instrument bij selectie
Vrijwilligerswerk op het CV Welke nuttige informatie kan je eruit halen? Hoe kan het je helpen om de juiste mensen te selecteren voor je organisatie? Wat zegt vrijwilligerswerk over een kandidaat? Match tussen MVO waarden /gedrag bedrijf en MVO waarden / gedrag medewerker leidt tot duurzame werknemer-werkgever relatie (Haski-Leventhal et al., in progres) Kies dus mensen die bij je organisatie passen. MVO is een van de tools om daarop te selecteren.

13 instrument voor Ontwikkeling & Behoud
Werknemersvrijwilligerswerk kan bijdragen aan verschillende HR doelen. Tegemoet komen behoefte medewerkers Generatie Y vraagt er specifiek naar Vaardigheden ontwikkeling (Meijs & Kerkhof, 2001; Roza, 2009) Verbondenheid, tevredenheid, trots, loyaliteit en arbeidsmotivatie (Grant et al., 2008; Peloza & Hassay, 2007; Rodell, 2013) Horizon verbreding en productinnovatie (Roza, 2009) Nieuwe relaties en versterken van interne en externe relaties (Roza, 2009; Roza et al., in progress)

14 Instrument bij door/UITstroom
Als strategie om mensen vloeiend naar pensioen over te laten gaan Active/productive aging Nuttige en productieve manier om kennis/vaardigheden en ervaring in te zetten voor de samenleving. Maar… Vrijwilligerswerk in eerdere levensfasen is bepalend voor vrijwilligerswerk na pensioen Voorkomen van ‘zwart gat’ Helpen om transitie werk-pensioen te vergemakkelijken Als strategie om mensen naar ander werk te begeleiden Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gebruiken om mensen andere beroepen te laten zien Als strategie om werknemers nuttig in te zetten tijdens herstructureringen Boventallige werknemers inzetten tbv de samenleving

15 Pre view op leuk onderzoek
Verschijnt medio Januari Onderzoek in samenwerking met Ouderenfonds

16 Vrijwilligerswerk helpt bij vinden van baan
Volunteering Employment Employability Step 1 Step 2

17 Vrijwilligerswerk en employability
De vier instrumenten Volunteering Experimenting Networking Learning Signaling Social Capital Human Capital Employability

18 Employability naar employment
Vrijwilligerstrajecten Experimenting Networking Learning Signaling # NPO High Low # Volunteers functions - Planning Effort Evaluation need # Tasks # Hours per ass. Duration of ass. Organized Core Opening Validating

19 Kom graag nog een keer terug om te praten over…..
Werknemersvrijwilligerswerk als HRM tool Involved learning voor niet high-potentials Concretiseren van traject via vrijwilligerswerk naar betaald werk HRM voor vrijwilligersorganisaties ………….


Download ppt "Involved Business-Society Management"

Verwante presentaties


Ads door Google