De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Raadslid Raad voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Raadslid Raad voor."— Transcript van de presentatie:

1 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Raadslid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vrijwilligerswerk inspirerend op naar 2014 @lucasmeijs

2 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Agenda…… •Drie niveaus van commitment…. •‘Participatiesamenleving’………. •Paar nieuwe vraagstukken…

3 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Drie niveaus van commitment Burger participatie Combinatie vrijwilligerswerk Traditioneel vrijwilligerswerk

4 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Stand vrijwillige inzet LAGE SCHATTING •4.000.000 vrijwilligers •200 uur per jaar •Ongeveer 500.000 FTE Tussen 30 tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger, ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hoger opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen. Deze slide gebruik ik nu al bijna 20 jaar •Kwantitatief is er niet veel veranderd •Kwalitatief / organisatorisch is er veel veranderd

5 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk … •De explicitering van het eigen belang van de vrijwilliger •De opkomst van ‘episodisch’, ‘derde partij’, en ‘geleid’ vrijwilligerswerk •Duurzaamheid perspectief op vrijwillige energie als ‘olie’, ‘vissen’ en ‘zonne-energie’ als gedeelde hulpbron van de samenleving •De zoektocht naar re-embedding: functioneel organiseren, normatief forceren en vertrouwd vragen Google eens op Meijs Baren Hedendaagse Vrijwillige inzet Algemene publicatie trends vrijwilligerswerk Meijs college reuring vrijwilligerswerk 2 keer 30 minuten college op youtube

6 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Uitdagingen in vrijwilligersmanagement PROBLEMEN •Generatiekloof •Moeder maffia •Drukke agenda’s •Kritische vrijwilligers •Verdwijnen ‘automatisme’ •Geen nut OPLOSSINGEN •Bespreken en splitsen •Omzeilen •Opnemen in leven •Goed organiseren •Roosters maken en ‘free riders’ tegengaan •Toegevoegde waarde ipv Kostenbesparing

7 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl tjaaaa •Het gaat heel goed met het vrijwilligerswerk in Nederland •(het gaat wat minder goed met de beroepskrachten in het Nederlandse vrijwilligerswerk….)

8 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Vrijwillige energie als… •Olie –Eindig –Makkelijk –Voorzichtig omgaan met wat we hebben –Inzet van alternatieven •Beroepskrachten •Andere soorten vrijwilligers

9 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Vrijwillige energie als… •Burgerparticipatie •Zon –Oneindig en continu –Is de realiteit van veel vrijwillige energie (gelukkig en jammer) –Te veel en op het verkeerde moment –Geen idee hoe dat allemaal te gebruiken –Gaat om opslaan en omzetten

10 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Vrijwillige energie als… •COMBINATIE •Vissen –Allemaal verschillende soorten in een grote oceaan –Het verschil is de combinatie –Vernieuwbaar, maar kan door ons verpest worden –Misschien kweken –Grote en kleine vissen –Gaat om de brede samenleving (oceaan), de samenhang tussen typen combinatie vrijwillige inzet en de andere ‘beheerders’

11 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Participatiesamenleving

12 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Van Landelijke Overheid naar Gemeente naar gemeenschappen…. Civil society = Georganiseerde burgerij = Privaat organiseren voor publieke belang

13 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Civil society •Waarom? –Markt falen (geen koopkracht, geen kennis) –Overheid falen (geen macht, teveel diversiteit) •Wat? –Burgers in vrijwillig georganiseerd verband zonder winstoogmerk, min of meer publiek belang (structurele definitie Johns Hopkins project) –Kan dus met beroepskrachten en subsidie –Is dus heel groot in Nederland

14 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl STAAT / OVERHEID BEDRIJVEN / MARKT CIVIL SOCIETY BURGERS / HUISHOUDENS zelfbeschikking Vrijwillige bijdrage

15 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl STAAT / OVERHEID BEDRIJVEN / MARKT CIVIL SOCIETY BURGERS / HUISHOUDENS zelfbeschikking Vrijwillige bijdrage wmo Uit de crisis? P-samenleving

16 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Civil Society is dynamiek! •MADD –Mothers Against Drunk Drivers –Candy Lynne Lightner 1980 –Heel effectief in fondsenwerving voor anti-dronken rijden industrie •Privaat geld voor publieke boetes •DAMM –Drivers against MADD methods •Tegen de Anti dronken rijden industrie –Drunks Against Mad Mothers •Vrouwen moeten achter het aanrecht

17 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Overvragende samenleving… •Opnieuw vormgeven van solidariteit –Indirecte en directe solidariteit NIET als communicerende vaten = wordt namelijk niet meer… –Directe solidariteit als fundament en ‘krik’ onder indirecte solidariteit = vrije keuze bevordert legitimiteit

18 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Re-embedding vrijwilligerswerk Gemeenschappen

19 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Hardin, Garrett. 1968. “The tragedy of the commons.” Science, vol. 162, pp. 1243-1248. Mensen (grond) produceren vrijwillige energie (gras) die organisaties (koeien) kunnen omzetten in vrijwilligerswerk. Vrijwilligerscentrales (boeren) en overheden (gemeenten) overschatten de capaciteit van het gras, zijn enkel gericht op de korte termijn benodigdheden en misbruiken de bron. Er zijn nieuwe derde partijen (bedrijven, onderwijs- instellingen) die ook betrokken zijn bij de gemeenschappelijke goederen (the commons).

20 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Re-embedding Vrijwilligerswerk •Normatieve druk –Antwoord op de grote culturele veranderingen: Vrijwilligerswerk moet uitgelegd en aangeleerd worden –Gaat om bereidheid Boodschap: –We willen dat jij vrijwilligerswerk doet •Functioneel organiseren –Antwoord op structurele veranderingen: Mensen moeten de kans krijgen om vrijwilligerswerk te doen –Gaat om beschikbaarheid Boodschap: –Dit kan jij doen als vrijwilliger Hustinx en Meijs, 2011

21 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Nieuwe vormen van vrijwillige inzet  Sociale periode (sabbatical)  Voluntourism  Episodisch vrijwilligerswerk  E-volunteering  Time banking  Werknemersvrijwilligerswerk  Family volunteering  Microvolunteering

22 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Noodzaak derde partij…. •Bedrijven en Educatieve instelling zijn een nieuwe derde partij in het maken van de match tussen het aanbod van en de vraag naar vrijwillige energie

23 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl De nieuwe vorm NL Doet.

24 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Aanboren nieuwe vrijwillige energie… WERVING InternExtern PLAATSING Internmutual support (bv sportvereniging) service delivery / campaigning ExternWerknemers- vrijwilligerswerk Maatschappelijke stage NL DOET

25 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Een mooi voorbeeld van extern werven extern plaatsen 7500 vrijwilligers

26 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Episodisch vrijwilligerswerk •Eenmalig en op korte termijn •Flexibel •Persoonsgebonden thema’s •Aantrekkelijk voor jongeren • • http://www.nldoet.nlhttp://www.nldoet.nl

27 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op paneldata 2011 – 2013 (N=3457) •Gemiddelde leeftijd 48 •Vrouw (60%) •Getrouwd met kinderen (41%)

28 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op paneldata 2011 – 2013 (N=3457) •Grootste aantal deelnemers tussen de 51 – 65 jaar (39%)

29 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op paneldata 2011 – 2013 (N=3457) •Niet gelovig (51%) •Werkend fulltime (34%)

30 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op ‘klusser’ evaluaties 2013 (N=6556) •Uit zichzelf meegedaan (33%)

31 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op ‘klusser’ evaluaties 2013 (N=6556) •Deelname aan ander vrijwilligerswerk naast het eenmalige NLdoet (61,5%)

32 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Deelnemersprofiel NLdoet* *gebaseerd op ‘klusser’ evaluaties 2013 (N=6556)

33 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Lessen voor 1 dag klussen •1 urgentie en noodzaak –de organisatie kan dit niet zelf even doen –het gevoel dat de organisatie door anderen (lees en hoor de niet meer subsidiërende overheid) in de steek is gelaten –het dat de doelgroep dit verdient en zelf niet kan regelen.

34 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl •2 goede organisatie –koffie, thee en lunch –“No time to waste”. –Paradox: •moet beetje pijn doet •Maar moet wel te doen zijn –herkenning Lessen voor 1 dag klussen

35 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl •3 erkenning en waardering –pas op met teveel ‘spiegeltjes en kraaltjes’. –iemand van de organisatie legt uit •verwoord wat er nu veranderd is, •wat de waarde daarvan is voor de deelnemers van de organisatie, •dat de inspanning van de vrijwilligers effect heeft Lessen voor 1 dag klussen

36 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Instrumenteel inzetten vrijwilligerswerk VrijwilligerVrijwilligersorganisatieMaatschappelijke doelstelling Derde partij (school, bedrijf, UWV, etc) Instrumentele doelstelling Leren, gezondheid, baan, trots op bedrijf etc

37 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Toegevoegde waarde vrijwilligerswerk voor HR Selectie •Als signaalfunctie •Als netwerk •MVO als matchinginstrument •EVC Ontwikkeling/behoud •Netwerken intern en extern •Kennisoverdracht & Samenwerking •Vaardigheden ontwikkeling •Bedrijfsbetrokkenheid •‘sabbatical’ •Carrière switch Verlaten •(pre)Pensioen (bijdrage aan active / productive aging) •Ander werk (o.a. onderdeel van sociaal plan)


Download ppt "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Strategic Philanthropy Raadslid Raad voor."

Verwante presentaties


Ads door Google