De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e AlterrAqua gebruikersmiddag Waterschap Aa en Maas Wim Athmer Hoofd Afdeling Onderzoek en Monitoring - 15 november 2004 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e AlterrAqua gebruikersmiddag Waterschap Aa en Maas Wim Athmer Hoofd Afdeling Onderzoek en Monitoring - 15 november 2004 -"— Transcript van de presentatie:

1 2e AlterrAqua gebruikersmiddag Waterschap Aa en Maas Wim Athmer Hoofd Afdeling Onderzoek en Monitoring - 15 november 2004 -

2 Punten die ik mee zou willen geven:  Simgro is een zeer compleet modelinstrument met topsysteem en niet-lineaire onverzadigde zone module  Modelleren vereist een goed conceptueel model en gedegen calibratie volgens Good Modelling Practice, reproduceerbaar en goed gedocumenteerd -Succesvol modelleren is combinatie van een goed programma en kunde van modelleren -Modelresultaten worden sterk bepaald door een juist gebruik en kennis van het modelinstrumentarium  Hieraan kan kennis delen in een gebruikersdag in hoge mate bijdragen

3 Gebruikservaringen HIB/AlterrAqua 2e AlterrAqua gebruikersmiddag Waterschap Aa en Maas Jos Moorman Tim Raats - 15 november 2004 -

4  Hydrologie beheersgebied Aa en Maas  Ervaringen met HIB/AlterrAqua

5

6

7

8 Voorbeeld van verkeerd conceptueel model:  Aa-model voor hoogwaterstudie: aanname dat er geen GRONDWATERstroming over de randen is  Ondergrond is betonnen bak zonder uitwisseling: water kan modelgebied alleen via oppervlaktewater verlaten Gevolg: te hoge grondwaterstanden berekend en te hoge afvoeren  Aanpassing van de randen: grondwaterstandsverloop door het jaar heen opgelegd aan de randen volgens studie grondwaterdynamiek (geactualiseerde grondwatertrappen 2002) Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren komen veel beter overeen met gemeten waarden

9

10 Voorbeeld berekening grondwaterstand:  Geen randen en onttrekkingen gemodelleerd Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren zijn veel te hoog  Randen op basis van grondwaterdynamiek, grondwateronttrekkingen ingevoerd Gevolg: grondwaterstanden komen veel beter overeen met gemeten waarden 1998

11

12 Voorbeeld belang juiste initiële grondwaterstand:  Onjuiste initiële grondwaterstand gemodelleerd Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren wijken af  Initiële grondwaterstand gebaseerd op werkelijk gemeten waarden in peilbuizen tijdens start simulatieperiode Gevolg: grondwaterstanden en afvoeren komen veel beter overeen met gemeten waarden 1998

13 Gemiddelde van GHG en GLG als initiële grondwaterstand genomen, “initgg”, geeft beste fit

14 Voorbeeld resultaat inundatieberekening:  Geen randen gemodelleerd Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren zijn veel te hoog, overschatting inundatievlekken  Randen op basis van grondwaterdynamiek Gevolg: Inundatievlekken komen veel beter overeen met gemeten waarden 1998

15

16 Voorbeeld AHN in stedelijk gebied:  AHN in stedelijk gebied is alleen gecorrigeerd voor bomen, niet voor gebouwen Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren zijn veel te hoog  AHN in stedelijk gebied aangepast op basis van interpolatie van putdekselhoogten Gevolg: Grondwaterstanden en afvoeren komen veel beter overeen met gemeten waarden

17


Download ppt "2e AlterrAqua gebruikersmiddag Waterschap Aa en Maas Wim Athmer Hoofd Afdeling Onderzoek en Monitoring - 15 november 2004 -"

Verwante presentaties


Ads door Google