De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AlterrAqua gebruikersmiddag 15 november 2004 Waterschap Aa en Maaskant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AlterrAqua gebruikersmiddag 15 november 2004 Waterschap Aa en Maaskant."— Transcript van de presentatie:

1 AlterrAqua gebruikersmiddag 15 november 2004 Waterschap Aa en Maaskant

2 Agenda Opening Rondje: voorstellen, mededelingen, vragen Gebruikservaringen (Jos Moorman, Aa en Maas) Verslag en acties AlterrAqua middag 17 mei 2004 –Organisatiemodel Service Level Agreement AlterrAqua/SIMGRO: –Stand van zaken –Vooruitblik Wensen/voorstellen –Scenario generator, Accuracy Analysis Tool (Joost Heijkers, HDSR) Samenvatting en borrel

3 Gebruikservaringen Door Jos Moorman

4 Akties : voorstel “Service Level Agreement” Doel: waarborgen continuïteit en kwaliteit AlterrAqua SLA geeft recht op de volgende producten en diensten U hebt recht op de HELPDESK U wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond AlterrAqua (ten miste 4 maal per jaar) U wordt uitgenodigd op de AlterrAqua gebruikersmiddagen (ten minste 2 maal per jaar) U kunt beschikken over de laatste versie van AlterrAqua U hebt recht op advisering over de toepassing van AlterrAqua bij de opzet van projecten

5 Hoe kan een SLA werken? Contract tussen Alterra en gebruiker (Updates) AlterrAqua worden om niet beschikbaar gesteld Gebruiker koopt niet het product maar diensten Gebruiker koopt jaarlijks “punten” (strippenkaart) Diensten worden afgerekend in punten Rekening wordt online bijgehouden Jaarlijkse evaluatie

6 AlterrAqua beheer en ondersteuning Beheer –Kwaliteitszorg –Versiebeheer –Documentatie Ondersteuning –Helpdesk –Website (ook FAQ) –Gebruikersdagen –Advisering

7 AlterrAqua/SIMGRO websites Websites –www.alterraqua.alterra.nlwww.alterraqua.alterra.nl –http://www.alterra.wur.nl/NL/prodpubl/modellen/simgrohttp://www.alterra.wur.nl/NL/prodpubl/modellen/simgro AlterrAqua-site –Gebruikersgedeelte (afgeschermd) –Download mogelijkheden –FAQ pagina –Tips en trucs ArcView … –Forum? SIMGRO site –Idem?

8 AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6) Controle stuwen Streefpeilen en kruinhoogten zullen niet al te veel van elkaar verschillen. Toegevoegde Controle erop gericht dat het verschil niet al te groot mag zijn (via ‘Beheer’, ‘Wijzigen project initialisatiegegevens’ in te stellen)

9 AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6) Oppervlakte waterstructuur De parameter IOFWBK krijgt een bepaalde waarde afhankelijk van de aanwezigheid van kunstwerken: gemaal IOFWBK = 0 (blijft onveranderd) stuw IOFWBK = -1 geen kunstwerk IOFWBK = 2 bifurcatie IOFWBK = 3 Consequenties: Betere simulatie van de backflow in standdaardsituaties Stabielere berekeningen bij stuwen Betere verdeling water bij bifurcaties (in combinatie met nieuwe SIMGRO-versie)

10 AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6) QH - relaties In samenwerking met de Brabantse Delta is een methodiek ontwikkeld, waarmee het verhang in de waterloop beter wordt ingeschat. Hierbij wordt voor het berekenen van de Qh-relatie een gemiddeld verhang over een op te geven lengte bepaald. Voor korte waterlooptrajecten is het gemiddelde verhang, dan ook afhankelijk van de bovenstroomse en benedenstroomse waterlooptrajecten. Qh – relaties beginnen voor alle waterlopen met hoogte boven kruin/bodem waterloop van 0.0 m. Consequenties: Betere simulatie van afvoeren bij lagere debieten. Nieuwe methodiek voorkomt dat kleinere bakjes stremmend kunnen gaan werken.

11 AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6) Het verhang, S, kan worden berekend door het bodemverval over een waterloopvak te delen door de lengte van het vak. Door lokale omstandigheden kan het voorkomen dat een waterloopvak geen of zelfs een negatief verval heeft, terwijl in andere gevallen het verhang juist bijzonder groot is. Om geen onrealistische debieten te berekenen wordt het verhang ‘gladgestreken’. Het in de bovenstaande formules genoemde verhang (S) wordt bepaald door het programma grsmooth.exe. Op te geven: de minimale smoothing lengte (de lengte waterlopen waarover gesmooth wordt) de maximale smoothing lengte het minimale verval over het opgegeven traject het minimale verhang

12 SIMGRO 5.0 Modulaire opzet Nieuwe/verbeterde concepten voor –Onverzadigde zone –Drainage –Oppervlaktewaterstroming –Runoff I/O Simgro-documentatie –Theory (down te loaden via www.alterraqua.alterra.nl) –User Manual –Beschrijving I/O

13 User Guide Bedoeld voor de gebruiker met (enige) ervaring Gericht op “controle” op SIMGRO-berekeningen Niet geschreven vanuit de inputfiles maar vanuit de processen Levend document Voorbeelden –Hoe kan ik wateraanvoer regelen –Hoe wordt de verdamping berekend –Hoe kan ik tijdafhankelijke parameters specificeren

14 AlterrAqua/SIMGRO AlterrAqua is meer en minder dan een schil om SIMGRO Meer omdat er meer modellen aan worden gehangen Minder omdat (nog) niet alle functionaliteit van SIMGRO kan worden aangestuurd via AA (denk aan randvoorwaarden grondwater, grondwaterafhankelijk peilbeheer,...) Meer biedt perspectief toekomst, wat willen de waterschappen? Minder kan leiden tot onduidelijkheid, bij twijfel bellen met Alterra!

15 In onwikkeling: Koppeling SIMGRO-SOBEK CF Q(h) relaties afleiden met SOBEK-CF Laterale instroming bepalen met SIMGRO Schematisatie overnemen van SOBEK-CF Online koppeling

16 Investeringen Alterra 2005 Waterkwaliteit in AlterrAqua Modellenraamwerk waterbeheer –SIMGRO / SWAP / FIW / Animo / Nuswa / …. Monitoring stroomgebieden Kennisontwikkeling: –Maaiveld als drainagemiddel –Cascade (retentie en processen oppervlaktewater) –Calibratie en validatie –Historisch waterbeheer Investeringen in software: –Kwaliteitsborging –Geoinformatie infrastructuur –Interactieve tools

17 Opgestart: AlterrAqua voor ARC/GIS Opdrachtgevers Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Provincie Utrecht Doel Nu: Vervanging huidige applicatie Toekomst: Nieuwe functionaliteit Planning 1e versie gereed: mei 2005

18 Voorstellen (Joost Heijkers) Scenariogenerator (bijlage) Accuracy Analysis tool (bijlage)

19 Samenvatting / afspraken

20 Borrel


Download ppt "AlterrAqua gebruikersmiddag 15 november 2004 Waterschap Aa en Maaskant."

Verwante presentaties


Ads door Google