De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veencompactie in delta’s Een nieuw numeriek compactiemodel Sanneke van Asselen, Esther Stouthamer & Derek Karssenberg Departement Fysische Geografie Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veencompactie in delta’s Een nieuw numeriek compactiemodel Sanneke van Asselen, Esther Stouthamer & Derek Karssenberg Departement Fysische Geografie Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Veencompactie in delta’s Een nieuw numeriek compactiemodel Sanneke van Asselen, Esther Stouthamer & Derek Karssenberg Departement Fysische Geografie Universiteit Utrecht

2 Doel onderzoek Kwalitatief en kwantitatief bepalen hoe compactie van veen de ontwikkeling van deltagebieden op tijdschalen van enkele tot duizenden jaren beïnvloedt. Onderwerpen Sedimentatiepatronen overstromingsvlakte Deformatie bovenliggende lagen en oppervlaktetopografie (architectuur) Extra accommodatieruimte door bodemdaling

3 Voorbeeld invloed op sedimentatie en deltavorming (Rajchl and Uličný; 2005) Concept geldig voor Holocene tijdschaal?

4 Aanpak 1)Ontwikkelen methoden om veencompactie in holocene successies te kwantificeren. Op basis van: dichtheid, grondwaterverhanglijnen, model. 2)Ontwikkelen apparaat voor nemen compactievrije monsters. 3)Verzamelen veldgegevens. 4) Kwantificeren veencompactie in moderne overstromingsvlakte en in holocene successie. 5)Bepalen invloed veencompactie op ontwikkeling delta’s.

5 Onderzoeksgebieden Overstromingsvlakte Saskatchewan rivier, Canada Holocene Rijn-Maas delta, Nederland Overstromingsvlakte Biebrza rivier, Polen

6 Dichtheid Nodig: dichtheid ongecompacteerd veen van zelfde type.

7 Een nieuwe boor voor het nemen van ongecompacteerde monsters

8 Grondwaterverhanglijnen voor holocene sequentie RM-delta ~350 14 C monsters gebruikt voor 3D grondwaterinterpolatie- model. Bodemdaling berekend voor ~100 monsters.

9 Modellering compactie holocene sequentie Per tijdstap: 1.Wordt een laag veen, klei of zand afgezet (5-10 cm dik). 2.Compacteren alle veenlagen in een sequentie. De hoeveelheid compactie van een veenlaag hangt af van: 1.Belasting (door bovenliggend gewicht – waterdruk). 2.Tijd sinds afzetting. 3.Organisch stof gehalte van het veen. Een Holocene sequentie bouwt zich stapsgewijs op.

10

11 Modelresultaat: aggradatiesnelheid en bodembeweging Uitgangspunten: - dikte veenlaag 8 m - LOI=0.8 - 100 jr constante aggr. - kleibedekking > veen geen compactie wel compactie veel compactie hoge aggr. compenseert compactie Veel klei, veen reeds gecomp.

12 Modellering compactie holocene sequentie Voorbeeld resultaat Bodemdaling door compactie van Holocene veenlagen, na grondwaterpeilverlaging:

13 Conclusies onderzoek (1) Veencompactie zeer variabel in ruimte en tijd. Compactie bepaald door: Dikte bovenliggende sedimentlaag Dikte veenlaag Veentype (organisch stofgehalte) Tijd sinds belasting

14 Resultaten compactie holocene sequentie RM-delta

15 Conclusies onderzoek (2) Compactie tot 50% in eerste decaden na afzetting (aanbrengen belasting). Middelen over langere tijdsintervallen leidt tot overschatting! Maximale compactiepotentiaal bepaalt snelheid bodemdaling. Compactie genereert extra accommodatieruimte en leidt tot dikkere oeverafzettingen. Compactie leidt tot een grotere hoeveelheid sediment die in de delta wordt opgeslagen. Compactie leidt op kortere tijdschaal tot vertraging delta-uitbouw en op langere termijn tot versnelling.

16 Verbeterd inzicht in compactieproces: compactie en bodemdalingssnelheid moeten niet gemiddeld worden over langere tijdsintervallen sterke overschatting! Nieuw model voor berekenen bodemdaling a.g.v. compactie dat gebruik maakt van: natuurlijke rek i.p.v. lineaire rek compactiehistorie van opbouw sequentie validatie met velddata van fluviatiel gedomineerde laaglandgebieden Model stelt ons in staat compactie hele sequentie door te rekenen op deltaschaal o.i.v. bijvoorbeeld GW-verlaging of tijd. Koppeling met GeoTop (TNO) biedt veel mogelijkheden. Wat hebben we er maatschappelijk gezien aan?

17 Mississippi delta, USA Rijn-Maas delta, Nederland


Download ppt "Veencompactie in delta’s Een nieuw numeriek compactiemodel Sanneke van Asselen, Esther Stouthamer & Derek Karssenberg Departement Fysische Geografie Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google