De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Simgro en AlterrAqua AlterrAqua site 20 april 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Simgro en AlterrAqua AlterrAqua site 20 april 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Simgro en AlterrAqua AlterrAqua site 20 april 2004

2 Inhoud Simgro AlterrAqua Toepassingen Voorbeelden/resultaten

3 Simgro is … Historie Conceptueel Voorbeelden/resultaten

4 Simgro is … … een ge ï ntegreerd hydrologisch model voor grond-, bodem- en oppervlaktewater. Het model geeft antwoord op vragen die centraal staan bij het ontwikkelen en voeren van een doelmatig waterbeheer.

5 Simgro is … … ontwikkeld vanuit het besef dat in bijna heel Nederland de waterhuishouding een samenhangend geheel is van grond-, bodem- en oppervlaktewater.

6 Simgro historie Fortran-programma (1988, Querner en 1998, Veldhuizen) Sindsdien aangepast en uitgebreid met vele functionaliteiten

7 Simgro conceptueel

8 Simgro voorbeelden en gebruikers Een aantal studies –Waterwijs Hoog-Nederland (optimalisatie inrichting gebied) –Hoogwaterberekeningen Brabant –Reconstructiegebied Nederweert Een aantal gebruikers –Brabantse waterschappen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden –Ingenieursbureau’s (Grontmij, Royal Haskoning, Arcadis) –Alterra

9 AlterrAqua is … Historie Schematische weergave Conceptuele beschrijving Beschrijving functionaliteit

10 AlterrAqua is … … een gebruiksvriendelijke omgeving om, gebruikmakend van basisgegevens van waterbeheerders, te komen tot een reproduceerbare modelopbouw ten behoeve van het regionale hydrologische model Simgro.

11 AlterrAqua historie Vanuit uiterst beperkte invoer- en presentatie mogelijkheden binnen Simgro ontstaan HIB, een ArcView3.2 extensie voor 6 waterschappen binnen West-Brabant en opgeleverd in 2001 Aanvullende functionaliteit ondergebracht in modulair opgezette AlterrAqua (2003)

12 AlterrAqua schematisch Basisgegeven s AlterrAqua Simgro Water- beheer Bodem Geohydr o-logie model Schemati -sering Kwantit. methode n Presentatie -tools Administrati e tools Etc.

13 AlterrAqua conceptueel Modulair volgens GMP (General Modeling Practice) Conform Adventus Kwaliteit – Data controle – Reproduceerbaar – Overdraagbaar Drempelverlagend rekenmethode normering WB21 WATERNOOD

14 AlterrAqua opbouw Databeheer Controle van data Modelbouw Simgro Aanroepen Simgro Presentatie gegevens

15 AlterrAqua beheer Data- en projectbeheer – vanuit GUI – diverse controleopties in te stellen via het beheer venster

16 AlterrAqua controle Controle van data –Controle op uniciteit van de gegevens –Controle op ligging van waterlopen ten opzichte van een uitstroompunt –Controle ligging kunstwerken ten opzichte van waterlopen –Controle drainage –Controle inlaten

17 AlterrAqua controle Data waterlopen afw. gebieden DTM rioleringsgebieden duikers stuwen landgebruik top10 vector

18 AlterrAqua controle Geometrische controle op waterlopen: – aansluitingen – sinks – bifurcaties

19 AlterrAqua modelbouw Preprocessing – voorbereiding processing Processing – aanmaak netwerk – toekennen gegevens

20 AlterrAqua modelbouw Digitaal terrein model − Correctie No Data gebieden − Correctie stedelijk gebied − Correctie waterlopen

21 AlterrAqua modelbouw Aanmaken netwerk Nodes (node_sim.inp): 1 22.73 181850.0 401050.0 2 22.74 181950.0 401050.0 3 22.77 182050.0 401050.0 4 22.85 182150.0 401050.0 5 22.22 181550.0 400950.0 Elementen (elem_sim.inp): 1 1 8 2 2 2 9 3 3 3 10 4 4 24 6 5 5 25 7 6

22 AlterrAqua modelbouw Gebruik van dwarsprofielen

23 AlterrAqua modelbouw Aanmaak afwateringsgebieden

24 AlterrAqua rekenen Simgro modelinstellingen Uitvoeren Simgro-berekening

25 AlterrAqua presentatie Basisgegevens Resultaten berekening

26 AlterrAqua voorbeelden Afvoeren Grondwaterstanden en grondwatertrappen Temporele veranderingen in grondwaterstand Effect van beheermaatregelen op inundatie Inundatie bij verschillende herhalingstijden Inundatie en klimaatscenario’s Normen en landgebruik

27 AlterrAqua Afvoeren

28 AlterrAqua Grondwaterstanden en grondwatertrappen

29 AlterrAqua Effect van beheermaatregelen op inundatie HuidigStuwen omhoog

30 AlterrAqua Inundatie bij verschillende herhalingstijden

31 AlterrAqua Inundatie en klimaatscenario’s Herhalingstijden voor de huidige situatie en een klimaat scenario (midden scenario Cie WB 21) Huidi g Klimaa t

32 AlterrAqua Normen en landgebruik

33 AlterrAqua Stand van zaken Ontwikkeld voor/met Simgro Koppeling met SOBEK/DUFLOW … Koppeling met MODFLOW … Enkele stappen moeten inhoudelijk beter Functionaliteit niet volledig (Kwantitatieve methoden, schematiseringmethoden, keuzes via expert-systeem, logboek-functionaliteit?) Overstap naar ARCGIS?

34 AlterrAqua Ontwikkelingen Inhoudelijke aandachtspunten zijn –Q(h)-relaties vlakke gebieden –Drainageweerstanden –Groene waterlopen –Maaiveld –Oppervlaktestroming

35 AlterrAqua Ontwikkelingen Aandachtspunten schematisering –Vraag- en systeemafhankelijk: onverzadigde zone, oppervlaktewater, grondwater, combinaties –Stratificeren met karteerbare kenmerken tops –Opschalen/Clusteren tops –Afgeleid: database voor locale simulaties tops? –Eindige elementen netwerken grondwater –Andere ruimte- en tijdschalen grondwater in de diepte? –Opschalen naar eenvoudiger oppervlaktewater-systeem?

36 AlterrAqua Ontwikkelingen Aandachtspunten kwantitatieve methoden –Monitoring en data-acquisitie –Schematisatie (op/neerschalen, clusteren) –Gevoeligheidsanalyse –Calibratie/data-assimilatie –Onzekerheidsanalyse –Interpretatie/tijdreeksanalyse –Risicoanalyse

37 Contact Frank van der Bolt Frank.VanderBolt@wur.nl Pim Dik Pim.Dik@wur.nl Gerrit Hendriksen Gerrit.Hendriksen@wur.nl Post adres:Bezoekadres:Alterra Postbus 47Lawickse Allee 11 (ILRI-gebouw (425)) 6700 AA WAGENINGENWAGENINGEN


Download ppt "Simgro en AlterrAqua AlterrAqua site 20 april 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google