De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Groen Proevers! ‘Kick off’ 13 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Groen Proevers! ‘Kick off’ 13 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Groen Proevers! ‘Kick off’ 13 september 2011

2 Wat gaan we doen vandaag? Ochtendgedeelte Groen Proeven team met leidinggevenden - Kennismaken - Stand van zaken Groen Proeven - Groen Proeven Koers verkennen - Praktische zaken -Lunch! Middaggedeelte Groen Proeven netwerk

3

4 Groen Proeven; ons gezamenlijke doel Opleveren (en stimuleren) van kwalitatieve hoogwaardige competentiegerichte schoolexamens, Proeven van Bekwaamheid (geglobaliseerde examenprogramma’s landbouw en landbouwbreed) - versterken doorlopende leerloopbaan vmbo – mbo - kwaliteitsslag competentiegerichte SE - betekenisvol en contextrijk leren > motivatie  Via het schoolexamen de ontwikkeling naar meer competentiegericht vmbo stimuleren en faciliteren!

5 Wat wij bieden Producten - kant en klare PvB’s o.b.v. kwaliteitsstandaarden - verantwoordingsdocumenten - templates voor PvB ontwikkeling - ondersteuningsmateriaal voor docenten en leidinggevende Diensten - deskundigheidsbevordering en uitwisseling - ontmoeting en inspiratie - ondersteuning en advisering op maat - site www.groenproeven.nl

6 Waar staan we nu? Gevarieerde PvB bank Brede ervaring met de invoering in de vorm van pilots Erkenning van en vertrouwen in Groen Proeven  Groen Proeven is een sterk merk! Onderzoek Judith Gulikers (WUR) heeft mooie resultaten opgeleverd t.a.v. leerbehoeften docenten en authenticiteit Groen Proeven (ECER Berlijn)

7 Belangrijkste bevindingen Veel leerervaringen docenten - worden vaak pas duidelijk in de pilots en in gesprek - zonder ervaring vaak geen leerbehoeften - leerbehoeften vaak extern georiënteerd (leerling, organisatie) - pilots leiden tot bewustwording ‘oeps’ (intake, evaluatie) - grootste leerervaring: ‘je mond houden’ - 100% docenten ervaart noodzakelijke onderwijsverandering Authenticiteit Groen Proeven? - ja, als de taak ontstaat in interactie met een opdrachtgever (niet alleen op papier) - de opdrachtgever niet ‘helpt’ - er een ‘echt’ resultaat bij de opdrachtgever terecht komt

8

9 Groen Proeven geeft veel beweging Maar we zijn er nog niet! Dit jaar: Doorontwikkeling producten (onderhoudsgroep) Eigenaarschap nog meer naar de instellingen (experts) Expert gaat samen met zijn leidinggevende en collega’s de Groen Proeven koers vormgeven

10 Richting geven aan de Groen Proeven Koers

11 T-AfL-Q: 0-meting en actieplan Judith Gulikers, ECS/WUR Samenwerking Programma Professionalisering Docenten (ECS/WUR) en Groen Proeven

12 De nul-meting Samenwerking Groen Proeven, Groen Proeven experts en hun eigen AOC’s en schoollocaties, met onderzoek van WUR (Judith Gulikers) Aanleiding: pilots hebben duidelijk getoond dat de voorbereiding op de PvB’s (dus het voorafgaande onderwijs) nog om de nodige veranderingen vraagt Nul-meting: in hoeverre voeren docenten op dit moment activiteiten uit die passen bij cgo en beoordelen met de PvB? Geeft ons als project goede input én de instelling zelf

13 Inhoud Docenten worden gevraagd te scoren op 28 docentactiviteiten ; in hoeverre passen zij bepaalde activiteiten toe? Concreet geeft dit aan: In hoeverre zegt deze docentengroep in de les te doen aan........ Bespreken van zwakke punten Relateren van lesactiviteiten aan leerdoelen Monitoren van ontwikkeling van leerling Etc......

14 Wat levert dit concreet op voor AOC/locatie? Van alle vragen / activiteiten in de nul-meting verwachten we dat ze: Passen binnen CGO Passend voorbereiden op PvB (competentiegericht beoordelen + reflecteren) Dus hoe hoger een docentengroep scoort op deze activiteiten, hoe verder gevorderd de groep is in CGO activiteiten in de lessen en hoe beter zij voorbereiden op de PvB

15 De nul-meting: praktische uitvoering Digitaal in te vullen, op ieder moment, op iedere computer Vragenlijst invullen en/of inzien via https://www.surveymonkey.com/s/VMBOdocente n_nulmeting_najaar2011 Zoveel mogelijk docenten op het AOC: verschillende locaties praktijk/avo docenten met/zonder Groen Proeven ervaring alle leerjaren kunnen meedoen

16 Rapportage (krijgt expert via Judith) Niveau van rapporteren per school (locatieoverstijgend) per locatie niet individueel (dus anoniem), docent zelf wel Inhoud Eerst enkele algemene gegevens: hoeveel docenten hebben ingevuld beroepsgericht, Avo, anders ervaring + houding tov. Cgo/cgb ervaring met Groen Proeven

17 Maar............... Het zijn zelf-rapportages van de docenten!  Rapportage geeft een concreet gespreksinstrument over bv. “in hoeverre doe jij / doen wij deze activiteiten daadwerkelijk?” “welke activiteiten doen wij heel veel, en waarin kunnen en willen we onze praktijk verbeteren?”  Docenten kunnen op zichzelf reflecteren, met elkaar in gesprek gaan, en leidinggevende kan met individuele/groepen docenten in gesprek gaan

18 Rol GP expert: plan van aanpak T-AfL-Q uitzetten op eigen school (verschillende locaties) Deadline 15 oktober Reflectie schrijven op: Eigen ervaring met invullen T-AfL-Q Ervaring en reacties van collega’s, leidinggevenden op school Deadline GP expert dag 15 november Nav. rapportage en in overleg met leidinggevende een plan van aanpak voor eigen AOC maken i.r.t. de invoering van GP

19 Praktische zaken Projectovereenkomst Urenverantwoording - eigen urenregistratiesysteem - 2 x per jaar overleggen aan projectleiding Financiën - 2 x per jaar verrekening uren Taken en verantwoordelijkheden - onderhoudsgroep - experts Evaluatiemomenten (samen met leidinggevende) Contactgegevens controleren en aanvullen s.v.p.

20 Groen Proeven MT dag 11 oktober Almere 14.15 uur – 19.30 uur http://www.aocraad.nl/aanmeldtool/subscribe.php?id=40 Groen Proeven DOE dag 27 maart 2012!

21 www.groenproeven.nl Projectleiding: info@groenproeven.nlinfo@groenproeven.nl Scilla van Cuijlenborg Wilma Bredewold Vragen???

22 En dan is er lunch!


Download ppt "Welkom Groen Proevers! ‘Kick off’ 13 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google