De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR Judith.gulikers@wur.nl

2 Inhoud De monitoringsprocedure Wat cijfertjes Reflectie op intakes De ervaren kwaliteit Aandachtspunten voor vervolg van GP en monitoring

3 De monitoingsprocedure Intake Observatie van uitvoering Directe feedback op locatie Evaluatiegesprekken Verslagen  direct overleg projectleiding  acties

4 Wat cijfertjes 34 pilots 28 intakegesprekken; bij 20 was een leidinggevende (deels) aanwezig 24 (groeps)evaluaties met docenten 15 groepsevalauties met leerlingen 453 evaluaties ingevuld door leerlingen (31 pilots) 76 evaluaties ingevuld door docent/examinator (31 pilots) 24 evaluaties ingevuld door Groen Proeven begeleiders (22 pilots)

5 En nog wat cijfertjes…..

6 Okee………nog een paar cijfertjes Van de 34 pilots: 4 plant, 6 dier, 6 groen, 9 bloem, 5 VAP, 4 GB 196 jongens, 236 meiden 10 jaar 4, 21 jaar 3, 2 HGL jaar 2, 1 jaar 2 23 BB, 24 KB, 13 GL, 2 HGL, 2 LWT 24 op school; 10 in bedrijf (nb. in leerjaar 4 veel meer uitgevoerd op bedrijf)

7

8 In PTA? Aantal pilots Ja15 Nee, wel gewenst7 Nee, formatief5 Anders2 Onbekend5

9 Reflectie op intakes Enthousiasme! 20x leidinggevende betrokken Verschil in mate van voorbereiding Kennis van PvB Intake vragenlijst bekeken / besproken

10 Reflecties op intake (2) leidinggevende Externen: 1.Docent van ander AOC 2.“van de univerisiteit...oeoe!”

11 Effectiviteit van intake Docenten voelen zich serieus genomen mn. aanwezigheid MT en externen Professionalising op eigen werkplek, in eigen context, samen met collega’s wat betekent GP? wat is competentiegericht beoordelen? Pro-actief werken aan kwaliteit Vergelijkbaarheid (tussen en binnen) Herhaalbaarheid  zelfde beeld docenten

12 “Grote waardering voor intensieve begeleiding vanuit GP op deze manier en het uitleggen van de ideeën achter GP en het helpen nadenken over de inrichting” (helicon)

13 Ervaren kwaliteit: 12 kwaliteitscriteria Wat vinden de leerlingen….??

14 Bepaald door locatie, maar vooral opdrachtgever / op te leveren resultaat  “extra je best doen” (motivatie)  Leerlingen snappen de ‘ opdracht’ Authenticiteit “echtheid” Geen: minst authentiek, wel beste voorbereid Docent: authentiek, maar nieuw en minder competentieontwikkeling Externe: authentiek, meer competentieontwikkeling, maar nieuw Opdrachtgever Jaar 4: meest authentiek, maar minst voorbereid  66% vs. 4.5% in bedrijf Verschillen leerjaren “ik mocht zelf keuzes maken” scoort hoogste “ik heb in les kunnen oefenen met taken die ik in de PvB moest doen” scoort laagste Niveau verschillen: GL-ers Theoretischer GL? Praktijk is nog nieuw? Remt de docent? Geen = net zoals normaal op school

15 Competenties Eerst frustratie  worstelen  trots Maar: ‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat zijn we helemaal niet gewend.’ (Pizzabakker) Zelf keuzes maken Samenwerken Omgaan met klanten / communiceren ed Plannen / taken verdelen Maar ook inhoud Niet ervoor maar ervan leren “ leerzaam” Veranderingen in onderwijs nodig!!

16 Docenten/examinatoren 76 docenten !! Positief over……….

17 Docenten/examinatoren 76 docenten !! Verrast over wat de leerlingen laten zien: Creativiteit, niveau Professioneel gedrag (ook probleem leerlingen) Motivatie Reflectie (stille wateren…!) Maar: wordt dit wel goed gestimuleerd?? Wat een NIVEAU!! HerhaalbaarheidWe zijn het met elkaar eens!! Reeel oordeel Maar: wat beoordelen we? “qua kennis is hij competent” Veel ruimte gekregen en goed begeleid Individuele RG-en is uitdaging…. Maar: Veel ondersteuning gehad  Hoe gaat dit in normale onderwijs?? Uitvoerbaarheid

18 Begeleiders Erg positieve, enthousiast en leergierig, maar we zijn er nog niet! “ik had de indruk dat deze mensen met een heel laag Groen Proeven gehalte enthousiast zijn geworden voor Groen Proeven” “de pilot is niet geheel a lá GP, maar op deze manier zal het moeten, kleine stapjes de juiste richting op”

19 Wat vraagt nog aandacht CSPE

20 Uitleg vorige slide Nog geen duidelijk beeld van: competenties, “hoe zie ik die in mijn situatie?” WAT, HOE en WAAROP beoordelen? Werken met dilemma’s: wel/niet, en zo ja hoe dan? Differentiatie naar niveau komt niet uit de verf “Mijn mond houden” is een uitdaging voor docenten Relatie met CSPE leidt tot veel discussie Doorlopende leerlijn. Docenten vinden aansluiting met MBO groot voordeel van PvB, leerlingen zien dit nog niet. PvB wordt nog niet in een doorlopende leerlijn geplaatst

21 Verschil tussen docenten Wel of niet CGO opgeleid

22 Reflectiegesprekken Leerlingen “Ik vond het wel goed en ook wel leuk eigenlijk. Ik hoorde daar vanalles waar ik van dacht: huh heb ik dat echt gedaan? …. Euh …. Waarom eigenlijk. Daar moest ik dan wel even over gaan nadenken” (Kweker) “goed. Ik vond het goed dat je zelf kon uitleggen hoe je alles bedoelde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed kunt uitleggen waarom je iets doet” (zorg&welzijn dieren)

23 Reflectiegesprek: Docenten Ook sceptici worden positief “Zelfs een leerlinge die autistisch is en in onze ogen ook niet competent was, kon zelf zeggen: “Nee, het ging eigenlijk niet goed. Ik deed steeds weer de hoeveelheid grond in potten verkeerd! Dat is echt iets wat ik nog moet leren”. Fantastisch als een kind dat zelf zegt.” (Kweker) “ik dacht dat leerlingen echt niks zouden kunnen zeggen op de vraag: ‘waar ben je trots op’, maar dat vonden ze juist een prachtige vraag. Ik kreeg hier antwoorden als: ‘dat ik toch naar die opdrachtgever heb gebeld dat er te weinig potten waren. Dat vond ik hartstikke eng, maar ik heb het toch gedaan” (kweker)

24 Maar……… “ op gesprek komen….ieieieie!” Wat wordt van mij verwacht in een RG?  oefenen Beoordelingsgesprek of feedbackgesprek? “Je kreeg ook te horen wat er goed was gegaan en wat minder” (Pizzabakker) RG is cruciaal onderdeel van de beoordeling  Hoe meewegen in beoordeling?

25 Beoordelings en / of leermoment?? “De PvB verliep meer als een ‘gewone’ praktijksituatie; de docent was erg behulpzaam, dat werd ook erg door de leerlingen gewaardeerd. Echter, de PvB als een toetsmoment zoals bedoeld is in GP kwam niet uit de verf” Heel veel leerlingen zeggen uit zichzelf dat ze de PvB leerzaam vinden In kader van doorlopende ll  JAA! In kader van: dit heb ik nog nooit eerder gedaan  NEEE!

26 Beoordeling en / of leermoment ie Is ‘t er een of is ‘t er geen een? Waar staat ie?? Competentie-werkproces matrix

27 Vervolg en acties Veranderingen in templates Meer gebruik website Monitoring van pilots, maar ook verdere implementatie Implementatie/organisatie strategieën Ondersteuning MT Effect op onderwijs Voelen docenten zich competent? Welke keuzen worden gemaakt voor verandering?

28 Kritische Succes Factoren voor kwaliteit Echtheid: praktijksituatie en opdrachtgever Bewust worden van leerbehoeften Samen beeld creeren van: competenties en “hoe zie je ze in deze PvB, op onze school?” “mijn mond houden” WAT, HOE en WAAROP beoordelen Reflectiegesprek is beoordelingsgesprek en cruciaal onderdeel van beoordeling PvB plaatsen in doorlopende leerlijn (competentie-werkprocesmatrix) Serieus nemen van pilot en benodigde verandering. Keuzes maken Organisatie, facilitering, ondersteuning, motivatie Plek in het onderwijs In het onderwijs leerlingen voorbereiden

29 Vooral doorgaan…….. Niet DIPPEN, maar DIMMEN! Zie uitgebreide monitoringsrapport


Download ppt "Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR"

Verwante presentaties


Ads door Google