De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 september 2012 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 september 2012 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 september 2012 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld

3 Zoals ik ben, ’k heb anders niet Psalm 22: 11, 12 Bekering leidt tot goede werken Psalm 81: 5, 6, 8 en 14 Psalm 33: 1 Psalm 33: 8 Lukas 15: 11 – 32

4 Spreuk van de week: “Wie het goede zoekt, zal waardering vinden, wie het kwade zoekt, wordt door kwaad getroffen.” (Spr. 11: 27)

5 Welkom en mededelingen

6 Zoals ik ben, ’k heb anders niet Bron: “Uit aller mond...” Gez. 155 Tekst: C. Elliot (1789 – 1871) Vertaling: H. van ’t Veld Melodie: W.B. Bradbury (1849)

7 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

8 Zoals ik ben, niet meer gewacht of ‘k iets vermag in eigen kracht; tot U, die alles hebt volbracht, o Lam van God, ik kom, ik kom.

9 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, ofschoon altijd in twijfel, in opstandigheid, van binnen vrees, van buiten strijd, o Lam van God, ik kom, ik kom.

10 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, arm, ziek en blind, opdat ‘k in U mijn rijkdom vind en U mijn wonden weer verbindt, o Lam van God, ik kom, ik kom.

11 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, ontvangt U mij, verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij; daar ik op uw beloften pleit, o Lam van God, ik kom, ik kom.

12 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben – uw liefde, Heer, wierp elke hinderpaal terneer – om slechts te zijn van U, o Heer, o Lam van God, ik kom, ik kom.

13 Zoals ik ben, ’k heb anders niet: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Opdat in mij uw liefde blijkt, zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij, nu hier, straks bij U in uw rijk, o Lam van God, ik kom, ik kom. Amen

14 Stil gebed Votum en groet

15 Psalm 22: 11 en 12 Van U komt, H EER, het loflied dat ik zing: laat mij vergelden al wat ik ontving. Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn.

16 Psalm 22: 11 en 12 Dit zal gedenken wie zich nog verweert, tot alle natie zich tot Hem bekeert en voor de Koning die het al regeert zich neer zal buigen. De verste einden zullen het getuigen, dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, het Koninkrijk!

17 Gebed

18 We lezen uit de Herziene Statenvertaling Lukas 15: 11 – 32. (De gelijkenis van de verloren zoon.)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bekering leidt tot goede werken Bron: “Wegwijzer naar Christus” Tekst: Dr. H. van ’t Veld Melodie: Psalm 136

32 Bekering leidt tot goede werken: 1, 2, 3 en 4 Wordt een mens tot God bekeerd, dan verandert zijn bestaan: d’ oude mens sterft af, verteert en de nieuwe mens treedt aan.

33 Bekering leidt tot goede werken: 1, 2, 3 en 4 D’ oude sterft af, als het hart dat van God was afgekeerd, Hem vertoornde, vol van smart zonde nalaat meer en meer.

34 Bekering leidt tot goede werken: 1, 2, 3 en 4 Is de nieuwe opgestaan roemend Hem die heeft verzoend, dan vangt de begeerte aan goede werken te gaan doen.

35 Bekering leidt tot goede werken: 1, 2, 3 en 4 Goede werken komen voor uit geloof in God de Heer. Hun norm is zijn Wet, zijn Woord en hun doel zijn lof en eer.

36 Preek

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Psalm 81: 5, 6, 8 en 14 Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken. Groot was het gevaar - Ik vergat u niet, in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.

53 Psalm 81: 5, 6, 8 en 14 Antwoord gaf Ik u, antwoord uit het onweer. Toen zo goed als nu heb ik u beproefd: waar ge Mij bedroeft, roep Ik u tot omkeer.

54 Psalm 81: 5, 6, 8 en 14 Ik ben H IJ DIE IS : God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

55 Psalm 81: 5, 6, 8 en 14 Keer terug tot Mij Israël, gij trotse - en de woestenij zal weer bloeien gaan; Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.

56 Gebeden

57 De collecten zijn vandaag voor: 1.Onderlinge bijstand en advies 2.Kerk Collecten

58 Psalm 33: 1 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van ’s H EREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word’ als nooit tevoren door wie Hem behoren ’t feestlied ingezet! Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.

59 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

60 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden

61 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

62 Psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd’ ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

63 Zegen

64 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 27 september 2012 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google