De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De essentie van administratieve organisatie 1 van 18 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling AO/BIV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De essentie van administratieve organisatie 1 van 18 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling AO/BIV."— Transcript van de presentatie:

1 De essentie van administratieve organisatie 1 van 18 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling AO/BIV

2 De essentie van administratieve organisatie 2 van 18 Organisaties Organisaties * hebben doelstellingen. Voor het bereiken van die doelstellingen zijn activiteiten nodig. Deze spelen zich af in processen*. Een proces is een reeks achtereen- volgende, samenhangende activiteiten. * Zie volgende slides!!

3 De essentie van administratieve organisatie 3 van 18

4 De essentie van administratieve organisatie 4 van 18

5 De essentie van administratieve organisatie 5 van 18 Organisaties Niveaus binnen organisaties: –strategisch niveau → heeft betrekking op vaststellen en bijstellen van beleid; –tactisch niveau → heeft betrekking op het aansturen en verantwoorden op procesniveau; –operationeel niveau → heeft betrekking op uitvoeringsactiviteiten.

6 De essentie van administratieve organisatie 6 van 18 Organisaties Niveaus binnen een organisatie (naar: Jans, 2008)

7 De essentie van administratieve organisatie 7 van 18 Bestuurlijke informatievoorziening Om organisaties aan te sturen is voor de verschillende geledingen informatie nodig op: –strategisch niveau (directie); –tactisch niveau (afdelingshoofden); –operationeel niveau (werkvloerniveau). Bestuurlijke informatievoorziening moet hierin voorzien.

8 De essentie van administratieve organisatie 8 van 18 Informatie Informatie kan voor een organisatie van betekenis zijn als zij: –effectief is, dat wil zeggen: het beoogde effect bereikt; –betrouwbaar is, dat wil zeggen: juist, volledig, tijdig en geautoriseerd.

9 De essentie van administratieve organisatie 9 van 18 Administratieve organisatie Het geheel van maatregelen en procedures dat leidt tot effectieve en betrouwbare informatie noemen we administratieve organisatie (AO).

10 De essentie van administratieve organisatie 10 van 18 Interne controle Het onderdeel binnen AO dat zich met name richt op de betrouwbaarheidseis noemen we interne controle. Interne controlemaatregelen worden onderverdeeld in: – preventieve maatregelen – repressieve maatregelen

11 De essentie van administratieve organisatie 11 van 18 Preventieve maatregelen Preventieve maatregelen zijn organisatorisch van aard, bijvoorbeeld: –controletechnische functiescheiding –vaste procedures –budgettering –richtlijnen en instructies

12 De essentie van administratieve organisatie 12 van 18 Repressieve maatregelen Repressieve maatregelen zijn administratief van aard. Hierbij kun je denken aan ‘harde controles’: –verbandcontroles –detailcontroles –inventarisaties –controleberekeningen

13 De essentie van administratieve organisatie 13 van 18 Aanvullende begrippen Bevoegdheidscontrole Aanwezigheidscontrole Juistheidscontrole Tijdigheidscontrole Normcontrole Formele controle Materiële controle Positieve controle Negatieve controle

14 De essentie van administratieve organisatie 14 van 18 Beveiliging van geautomatiseerde systemen Beveiliging tegen misbruik –Fysieke beveiliging van apparatuur (o.a. afsluitbare ruimtes, sprinklerinstallaties, noodstroomvoorziening) –Organisatorische beveiliging (o.a. beveiliging software, wachtwoorden, calamiteitenplan, authenticatieprocedures)

15 De essentie van administratieve organisatie 15 van 18 Beveiliging bestanden Bestanden worden beveiligd tegen fouten door: –toegangscontrole –invoercontrole –back-up en recovery –bestaanbaarheidscontroles

16 De essentie van administratieve organisatie 16 van 18 Beveiliging programma’s Programma’s worden beveiligd tegen fouten door: –Controle op versienummer –Gebruikers- en acceptatietesten –Controle op geautoriseerde wijzigingen –Toegangscontrole –Consolelogboek

17 De essentie van administratieve organisatie 17 van 18 Onder een logsysteem wordt verstaan het geautomatiseerd vastleggen van computerhandelingen van een functionaris. Logsystemen

18 De essentie van administratieve organisatie 18 van 18 De security officer De security officer is verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid binnen de organisatie voor wat betreft de beveiliging van geautomatiseerde systemen.


Download ppt "De essentie van administratieve organisatie 1 van 18 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling AO/BIV."

Verwante presentaties


Ads door Google