De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intraventriculaire bloedingen bij volwassenen patiëntdemonstratie 13 april 2005 Rob Rundervoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intraventriculaire bloedingen bij volwassenen patiëntdemonstratie 13 april 2005 Rob Rundervoort."— Transcript van de presentatie:

1 intraventriculaire bloedingen bij volwassenen patiëntdemonstratie 13 april 2005 Rob Rundervoort

2 casus Mw Been, 50 jaar 07-03-2005 SEH azM VG: blanco VG: blanco med: geen med: geen anamnese: anamnese: subacuut hoofdpijn, misselijk en braken

3 casus - vervolg neurologisch onderzoek: neurologisch onderzoek: E3M6V4, suf, MP + pupillen 4+/4+ nystagmus in alle blikrichtingen geen evidente paresen reflexen +2/+2, VZR  / 

4 casus - CT cerebrum na CT:E1M5V2, resp. insuff. na CT:E1M5V2, resp. insuff.  opname IC  i.c.c. neurochirurgie

5 casus - vervolg plaatsing externe ventrikeldrain plaatsing externe ventrikeldrain  E1(4?)M6Vt voert bij herhaling opdrachten uit, maar ogen openen lukt nauwelijks voert bij herhaling opdrachten uit, maar ogen openen lukt nauwelijks divergente oogstand met discrete lichtreaktie divergente oogstand met discrete lichtreaktie

6 casus - vervolg plan: plan: OK -ontlasten hematoom achterste schedelgroeve tevoren DSA: tevoren DSA: aneurysma PICA links aneurysma PICA links coiling aneurysma, waarna alsnog OK coiling aneurysma, waarna alsnog OK

7 casus - vervolg latere complicaties: herhaaldelijk vervangen EVD wegens niet- doorgankelijkheid herhaaldelijk vervangen EVD wegens niet- doorgankelijkheid persisterend drainafhankelijk  VPD persisterend drainafhankelijk  VPD uiteindelijk na 2e plaatsing VPD verder herstel bewustzijn en detubatie uiteindelijk na 2e plaatsing VPD verder herstel bewustzijn en detubatie nu: E4M6V3 nu: E4M6V3

8 intraventriculaire bloedingen (IVH) twee groepen: primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH, 30%) primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH, 30%) secundair, doorbraak in ventrikels (70%) secundair, doorbraak in ventrikels (70%)

9 intraventriculaire bloedingen (IVH) gradering omvang volgens Graeb gradering omvang volgens Graeb

10 primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH) definitie: definitie: op CT alleen bloed in ventrikels zeldzaam: zeldzaam: 3-9 % van alle non-traumatische cerebrale bloedingen mean age 60 jr mean age 60 jr

11 primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH) kliniek: hoofdpijn hoofdpijn bewustzijnsdaling bewustzijnsdaling oculomotoriekstoornissen oculomotoriekstoornissen pathologische voetzoolreflexen pathologische voetzoolreflexen meestal geen focale motorisch uitval meestal geen focale motorisch uitval

12 primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH) oorzaken: geen (21-46%) geen (21-46%) vasculaire malformaties (33%) vasculaire malformaties (33%) hypertensie (38-75%) hypertensie (38-75%)  bloeding uit choroidale arteriën  kleine ICH basale kernen

13 primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH) aneursyma distale a. choreoidea anterior aneursyma distale a. choreoidea anterior

14 primaire intraventriculaire bloedingen (PIVH) prognose mortaliteit 29 % mortaliteit 29 % good outcome tot 70% good outcome tot 70% prognose prognose  niet duidelijk gerelateerd aan omvang bloeding  wel aan EMV bij presentatie  ongunstiger bij aangetoonde oorzaak

15 secundaire intraventriculaire bloedingen complicatie van intracerebrale of subarachnoidale bloeding complicatie van intracerebrale of subarachnoidale bloeding

16 secundaire intraventriculaire bloedingen prognose: mortaliteit 58-78% (EVD of conservatief) mortaliteit 58-78% (EVD of conservatief) afhankelijk van onderliggend lijden afhankelijk van onderliggend lijden lokatie intracerebraal hematoom lokatie intracerebraal hematoom omvang IVH omvang IVH

17 behandeling IVH conservatief conservatief externe ventrikeldrainage externe ventrikeldrainage EVD met fibrinolyse EVD met fibrinolyse geen randomized controlled trials geen randomized controlled trials

18 fibrinolyse argumenten IVH geeft hydrocefalus IVH geeft hydrocefalus activiteit fibrinolytisch systeem in liquor zeer laag activiteit fibrinolytisch systeem in liquor zeer laag afbraak intraventriculair bloed dus zeer langzaam; afbraak intraventriculair bloed dus zeer langzaam; (op CT eerder isodens dan daadwerkelijk afbraak) frequent verstoppen EVD’s frequent verstoppen EVD’s

19 fibrinolyse bij fibrinolyse: injecteren plasminogeen activator (bv t-PA) in EVD injecteren plasminogeen activator (bv t-PA) in EVD plasminogeen  plasmine plasminogeen  plasmine  fibrinolyse

20 review Nieuwkamp et al, J Neurol 2000 NB review non-randomized treatment groups

21 review Engelhard et al, Surg Neurol 2003 IVH 50-90% mortaliteit IVH 50-90% mortaliteit mogelijk reductie tot 12-32% bij fibrinolyse mogelijk reductie tot 12-32% bij fibrinolyse grootschalige RCT is gestart grootschalige RCT is gestart

22 Conclusies PIVH betere prognose dan secundaire IVH PIVH betere prognose dan secundaire IVH behandeling IVH met fibrinolyse is nog niet evidence based behandeling IVH met fibrinolyse is nog niet evidence based bij primaire IVH: bij primaire IVH: altijd indicatie voor angiografie

23 protocol UIC (Chicago)

24 literatuur Marti-Fabregas J et al. Spontaneous intraventricular hemorraghe: clinical data, etiology and outcome. J Neurol 1999;246:287-291 Marti-Fabregas J et al. Spontaneous intraventricular hemorraghe: clinical data, etiology and outcome. J Neurol 1999;246:287-291 Yoneoka Y et al. Ruptured distal anterior choroidal artery aneurysm presenting with casting intraventricular haemorrhage. Acta Neurochir (Wien) 1998;140:185- 189 Yoneoka Y et al. Ruptured distal anterior choroidal artery aneurysm presenting with casting intraventricular haemorrhage. Acta Neurochir (Wien) 1998;140:185- 189 Roos YBWEM, Hasan D, Vermeulen M. Outcome in patients with large intraventricular hemorrhages: a volumetric study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 195;58:622-624 Roos YBWEM, Hasan D, Vermeulen M. Outcome in patients with large intraventricular hemorrhages: a volumetric study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 195;58:622-624 Engelhard HH et al. Current management of intraventricular hemorrhage. Surg Neurol 2003;60:15-22. Engelhard HH et al. Current management of intraventricular hemorrhage. Surg Neurol 2003;60:15-22. Nieuwkamp DJ et al. J Neurol 2000;247:117-121. Treatment and outcome of severe intraventricular extension in patients with subarachnoid or intracerebral hemorrhage: a systematic review of the literature Nieuwkamp DJ et al. J Neurol 2000;247:117-121. Treatment and outcome of severe intraventricular extension in patients with subarachnoid or intracerebral hemorrhage: a systematic review of the literature Lapointe M, Haines S. Fibrinolytic therapy for intraventricular hemorrhage in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD003692 Lapointe M, Haines S. Fibrinolytic therapy for intraventricular hemorrhage in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD003692


Download ppt "Intraventriculaire bloedingen bij volwassenen patiëntdemonstratie 13 april 2005 Rob Rundervoort."

Verwante presentaties


Ads door Google