De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop routering Kennistafel Transport 1 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop routering Kennistafel Transport 1 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop routering Kennistafel Transport 1 december 2009

2 Programma Basisbeginselen routering Afwegingskader routering Aan de slag met 4 vb-situaties Plenaire terugkoppeling Alex de Roos Rogier Wegerif Vincent van Erp Robbert Plarina

3 Basisbeginselen Alex de Roos

4 Routeringsregeling H III Wet vervoer gevaarlijke stoffen Art 11, lid 1 verbiedt het vervoer van alle gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom. Art 11, lid 2 kent daarop 2 uitzonderingen: –ten behoeve van laden of lossen binnen de bebouwde kom; –er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is

5 Routeringsregeling Art 18, lid 1 biedt gemeente de bevoegdheid voor het aanwijzen van een route waarover routeplichtige stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd (LPG,Toxisch,Vuurwerk zijn routeplichtig; benzine en diesel niet) Rijk en provincie geven daartoe bij haar in beheer zijnde wegen vrij (art 14 resp. 16) Route moet aansluiten op route van buurgemeenten

6 Routeringsregeling Route wordt aangegeven met behulp van routeborden (art 20): Art 21 regelt het uiteindelijk verbod op vervoer van routeplichtige stoffen buiten de aangewezen route Ten behoeve van laden / lossen buiten de aangewezen route kan gemeente ontheffing verlenen (art 22)

7 Afwegingskader Vincent van Erp

8 Wel of geen route? –Routeplichtige stoffen? –Aanzienlijk aantal laad- en losplaatsen? –convenant?

9

10

11

12 Welke route? –loopt de route door dichtbevolkte gebieden of langs (bijzondere) kwetsbare objecten? –‘onveilige’ weggedeelten of kruisingen? –doorsnijding kwetsbare milieugebieden?

13 Welke route? –knelpunten voor de hulpverlening en rampenbestrijding? –grote publieks-evenementen? –planologische ontwikkelingen? –route buurgemeente? –andere argumenten?

14 4 VB-situaties Alex de Roos Rogier Wegerif

15 Situatie 1 Gemeente 'Wij' overweegt een route aan te wijzen naar het bedrijventerrein, omdat daar veel verlading plaatsvindt van routeplichtige stoffen. Geen van de buurgemeenten heeft een routebesluit.

16

17 Aan de slag Beantwoord per tafel m.b.v. de 2 schema’s de volgende vragen: 1.Welke conclusie wordt getrokken met betrekking tot de vraag wel of niet routeren? 2.Bij routeren: Welke route? Bij niet routeren: Welke weg(en) kunnen vervoerders gebruiken? 3.Welke actoren moet je in de discussie betrekken (en waarom)? 4.Welke discussiepunten kwamen tijdens bespreking van de situatie naar voren? 5.Welke criteria hebben in de discussie een rol gespeeld?

18 Situatie 2 Gemeente 'Wij' heeft de bebouwde kom uitgebreid langs de weg naar buurgemeente 'Zij-Noord'. Gemeente 'Wij' overweegt een route aan te wijzen naar het bedrijventerrein, omdat daar veel verlading plaatsvindt van routeplichtige stoffen. Geen van de buurgemeenten heeft een routebesluit.

19

20 Aan de slag Beantwoord per tafel m.b.v. de 2 schema’s de volgende vragen: 1.Welke conclusie wordt getrokken met betrekking tot de vraag wel of niet routeren? 2.Bij routeren: Welke route? Bij niet routeren: Welke weg(en) kunnen vervoerders gebruiken? 3.Welke actoren moet je in de discussie betrekken (en waarom)? 4.Welke discussiepunten kwamen tijdens bespreking van de situatie naar voren? 5.Welke criteria hebben in de discussie een rol gespeeld?

21 Situatie 3 Gemeente 'Zij-Oost' heeft langs weerszijden van de weg naar 'Wij' 2 wijken ontwikkeld. Om deze reden heeft 'Zij-Oost' een routebesluit genomen dat vervoer van routeplichtige stoffen over deze weg uitsluit. De andere buurgemeenten hebben geen routebesluit. Gemeente 'Wij' overweegt een route aan te wijzen naar het bedrijventerrein, omdat daar veel verlading plaatsvindt van routeplichtige stoffen.

22

23 Aan de slag Beantwoord per tafel m.b.v. de 2 schema’s de volgende vragen: 1.Welke conclusie wordt getrokken met betrekking tot de vraag wel of niet routeren? 2.Bij routeren: Welke route? Bij niet routeren: Welke weg(en) kunnen vervoerders gebruiken? 3.Welke actoren moet je in de discussie betrekken (en waarom)? 4.Welke discussiepunten kwamen tijdens bespreking van de situatie naar voren? 5.Welke criteria hebben in de discussie een rol gespeeld?

24 Situatie 4 Gemeente 'Zij-Noord' heeft langs de weg naar 'Wij' een groot ziekenhuis gebouwd. Om deze reden heeft ook 'Zij-Noord' een routebesluit genomen dat vervoer van routeplichtige stoffen over deze weg uitsluit. Gemeenten 'Zij-West' en 'Zij-Zuid' hebben geen routebesluit. Gemeente 'Wij' overweegt een route aan te wijzen naar het bedrijventerrein, omdat daar veel verlading plaatsvindt van routeplichtige stoffen.

25

26 Aan de slag Beantwoord per tafel m.b.v. de 2 schema’s de volgende vragen: 1.Welke conclusie wordt getrokken met betrekking tot de vraag wel of niet routeren? 2.Bij routeren: Welke route? Bij niet routeren: Welke weg(en) kunnen vervoerders gebruiken? 3.Welke actoren moet je in de discussie betrekken (en waarom)? 4.Welke discussiepunten kwamen tijdens bespreking van de situatie naar voren? 5.Welke criteria hebben in de discussie een rol gespeeld?

27 Terugkoppeling Discussiepunten uit de vb-situaties Vraagstukken die niet aan bod zijn geweest


Download ppt "Workshop routering Kennistafel Transport 1 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google