De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
Action Learning Business School

2

3 Start up Young Professionals MBA 2008-2 6 okt ‘08
Kennismaken Studieprogramma en VAL Studiemateriaal en -ondersteuning Leerstijlen en leercyclus Reflectie/Logboek Afstuderen Subsets en subsetbijeenkomsten Presentatie subsets DINER

4 Doel eerste start-up-dag
Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

5 Doel eerste start-up-dag
En ….. Alle subsetafspraken maken Eerste huiswerkopdrachten Afsluiting met diner

6 Kennismaken Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp
Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten

7 Kennismaken Inhoud: Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d ) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel….. Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

8 Structuur bijeenkomsten
ALP of Advies Start up Vaar- dig- heden CC 1 CC 2 CC 3 3 weken 3 weken

9 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland
Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

10 Voorafgaand en tussendoor
m Snel lezen: (Schouten en Nelissen) 17 november; uur Nog niet aangemeld?: mail naar voor data Veranderkunde( alle sets ) 11 november; – uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 10 november; – uur alle volgende subsetbijeenkomsten plan je met je subset vandaag! O A ALP uitleg (RFC) 13 januari 2009; – uur m O M

11 En verder Studiemateriaal, bibliotheek, studentensite
Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x ) Set Adviser MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium Rondleiding BSN gebouw!

12 Studiestructuur: papieren begeleiders
Programma Studiegids Studiewijzer Studiewijzer VAL (Virtual Action Learning)

13 Opbouw studiemateriaal
Visie: Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. Instrumenten: Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. Integratie: Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

14 Producten fase 2

15 ALP’en en Leerarrangementen:
OM → concept Alp + definitief Alp MM → Alp HRM → Leerarrangement Advies & Implementatie (Virtual Action Learning) IM → Alp òf LA-PEP* FM → Leerarrangement A & I (VAL) SM → Alp Int Management → Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis * LA-PEP = Leerarrangement Persoonlijk Effectiviteitspaper Indien je een major volgt: je schrijft LA-PEP voor IM + LA-PEP voor een keuzevak (bijv. Sales, Zorg, etc.) + je dissertation is gericht op het keuzevak

16 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )
Is het waarschijnlijk dat je het knelpunt kan opgelossen (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de ALP. voorstel is huiswerk 3e CC

17 ALP: beoordeling Wat? Hoe? (punten) Stijl, structuur en presentatie Plan van Aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven 15 Relectie Implementatie Totale score

18 ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Reflectie Implementatie

19 ALP-inleverprocedure
Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser - administratie ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - (RFC ter beoordeling) - (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

20 HRM en FM : Virtual Action Learning (VAL)
Leren via Virtual Learning community Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Zeer gerichte voorbereiding Variatie in leerproducties Studietempo bevorderend E-learning is instrument van HRM Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

21 Virtual Action Learning

22 Wat doe je op de VAL? Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren
3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM 1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief ) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer Deadlines! Vraagt agendamanagement Alp HRM en FM vervallen

23 Oriëntatie op fase 3 Na Strategisch Management volgt een informatiebijeenkomst over de fase 3. Datum wordt nog bekend gemaakt

24 Majors MVO: 6 – 7 oktober 2008 Zorg: 17 – 18 november 2008 Leiderschap: 2 – 3 maart 2009 Veranderkunde: 16 – 17 maart 2009 Fin. Dienstverlening: 6 – 7 april 2009 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP IM. Dissertation in dat onderdeel schrijven.

25 Producties / bijeenkomsten derde fase
Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie Dissertation, bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set. Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

26 Producten fase 3

27 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium
Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement De Vraagbaak schrijft student aan. Info over wachtwoord / gebruikersnaam

28 Rol set adviser 1 Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar
Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

29 Rol set adviser 2 Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar OV, OA, EML Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

30 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:
Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

31 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up site open Advies HRM A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M 1e Sub- set Op inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

32 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up Advies HRM A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M Instru- menten Inte- gratie 1e Sub- set Visie Gekozen LAC maken en plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

33 Structuur VAL HRM: activiteiten
Start up A HRM-1 M A HRM-2 M A HRM-3 M 1e Sub- set 3 weken 3 weken beste LAD aanpassen, naar RFC sturen + in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7e van je cijfer; 3/7e cijfer wordt door setleden bepaald

34 VAL Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren
Geen Alpen HRM en FM maar Leerarrangementen 3 LA’s schrijven (LA Visie + Instrumenten + Integratie): voor elke lesdag maken, passend bij eigen leerdoelen LAC (= concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief ) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer Deadlines! Vraagt agendamanagement

35 VAL Per vak (HRM en FM) wordt uiteindelijk het LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (= LAD + implementatieplan ), en Reflectie Deadline inleveren Site wordt a afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of geen voldoende verbetersuggesties zijn gegeven

36 VAL Inloggen www.citowoz.nl/vlc4
Gebruikersnaam = meestal 1e 4 letters van je achternaam Wachtwoord = HRM Als eerste onder Leden: adres en persoonlijke- en organisatiegegevens invullen PLUS wachtwoord veranderen. Snuffel overal. Je kunt niets “verprutsen” Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

37 VAL Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen (inzicht in leerdoelen geven) Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset

38 VAL opdrachten Waar staat de handleiding en wat staat er in over LAD’s beoordelen? Wat voor informatie vind je bij het Leerarrangement LA-02: Visie? Welke info vind je bij “Programma”?

39 Action Learning Workshop
Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek. Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt. Datum: ? november 2008 Noteer op het formulier wie in jouw organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug!)

40 Action Learning Leren is onderdeel van het werk
Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

41 Action Learning betekent dus dat je
tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

42 Leerstijlen Activist Opdoen van nieuwe ervaringen Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen

43 Leerstadia

44 Logboek Action Learning
Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen) Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

45 Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur. Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

46 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist
Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

47 Individuele presentatie binnen de subset :
In subsets: Individuele presentatie binnen de subset : Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Aktuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten

48 In subsets: Max 30 minuten per persoon in subset
Groepspresentatie per subset Vragen stellen / discussie na presentatie

49 Kijk ook naar: Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, jij als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP’en Wat haal en breng je bij BSN

50 Gebruik je tijd ook om: 7 subsetdata af te spreken
(je hebt min. 3 uur de tijd nodig per subsetbijeenkomst) te snacken rond 5 uur!!! En, bedenk met je subset: Motto, visie, groepsspecialiteit, yell, gemeenschappelijke hobby, etc >> presentatie van 2 à 3 minuten voor hele set

51 Huiswerk voor 12 november
Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” artikel “AL, een moderne visie op Management Development” Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuïstiek op format subsetbijeenkomsten (zie studentensite). Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

52 Huiswerk voor VAL: begin februari 2009
> Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz > Leerdoelen HRM schrijven > Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst

53 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen:
- gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten EBSCO via studentensite

54 Websites 2 (HRM) (modellen / gratis inschrijven) scholargoogle.nl

55 Afronden Wat neem je mee van deze dag? Vandaag mondeling > Evaluatie dag: verwachting voldaan? Verschillen?

56 Bij vragen Mirjam Zuil, set adviser Business School Nederland
Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: – GSM: 06 –


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google