De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2

3 Start up Young Professionals MBA 2008-26 okt ‘08  Kennismaken  Studieprogramma en VAL  Studiemateriaal en -ondersteuning  Leerstijlen en leercyclus  Reflectie/Logboek  Afstuderen  Subsets en subsetbijeenkomsten  Presentatie subsets  DINER

4 Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties  de set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  studiemateriaal en werkwijze

5 Doel eerste start-up-dag En …..  Alle subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Afsluiting met diner

6 Kennismaken Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten

7 Kennismaken Inhoud:  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d )  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

8 Structuur bijeenkomsten ALP of Advies CC 3 CC 2 CC 1 Vaar- dig- heden Start up 3 weken

9 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland  Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

10 Voorafgaand en tussendoor m Snel lezen: (Schouten en Nelissen) 17 november; 09.30- 17.30 uur Nog niet aangemeld?: mail naar abentum@bsn.eu voor data abentum@bsn.eu Veranderkunde( alle sets ) 11 november; 09.30 – 16.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 10 november; 09.30 – 12.30 uur alle volgende subsetbijeenkomsten plan je met je subset vandaag! O m A ALP uitleg (RFC) 13 januari 2009; 19.00 – 22.00 uur m O M

11 En verder  Studiemateriaal, bibliotheek, studentensite  Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x )  Set Adviser  MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium  Rondleiding BSN gebouw!

12 Studiestructuur: papieren begeleiders  Programma  Studiegids  Studiewijzer  Studiewijzer VAL (Virtual Action Learning)

13 Opbouw studiemateriaal  Visie: Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  Instrumenten:Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  Integratie:Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

14 Producten fase 2

15 ALP’en en Leerarrangementen:  OM→ concept Alp + definitief Alp  MM → Alp  HRM → Leerarrangement Advies & Implementatie (Virtual Action Learning)  IM → Alp òf LA-PEP*  FM → Leerarrangement A & I (VAL)  SM → Alp  Int Management → Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis * LA-PEP = Leerarrangement Persoonlijk Effectiviteitspaper Indien je een major volgt: je schrijft LA-PEP voor IM + LA-PEP voor een keuzevak (bijv. Sales, Zorg, etc.) + je dissertation is gericht op het keuzevak

16 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat je het knelpunt kan opgelossen (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de ALP.  voorstel is huiswerk 3e CC

17 ALP: beoordeling Wat?Hoe? (punten)  Stijl, structuur en presentatie 20  Plan van Aanpak 10  Onderzoek en analyse 25  Genereren en beoordelen alternatieven 15  Relectie 10  Implementatie 20 Totale score100

18 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie

19 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser mzuil@bsn.eu - administratie nvoorhout@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - nvoorhout@bsn.eu (= registratie door administratie Business School)  Code voorblad: Achternaam160464MM  Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

20 HRM en FM : Virtual Action Learning (VAL)  Leren via Virtual Learning community  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Zeer gerichte voorbereiding  Variatie in leerproducties  Studietempo bevorderend  E-learning is instrument van HRM  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

21 Virtual Action Learning

22 Wat doe je op de VAL?  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM  1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement  Alp HRM en FM vervallen

23 Oriëntatie op fase 3  Na Strategisch Management volgt een informatiebijeenkomst over de fase 3.  Datum wordt nog bekend gemaakt

24 MVO:6 – 7 oktober 2008 Zorg:17 – 18 november 2008 Leiderschap:2 – 3 maart 2009 Veranderkunde:16 – 17 maart 2009 Fin. Dienstverlening:6 – 7 april 2009 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP IM. Dissertation in dat onderdeel schrijven. Majors

25 Producties / bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie  Dissertation, bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd  In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set.  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

26 Producten fase 3

27 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

28 Rol set adviser 1  Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen  Bespreking voortgang studie

29 Rol set adviser 2  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar OV, OA, EML  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

30 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student  NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

31 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up site open Start up site open 1 e Sub- set A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggenwww.citowoz.nl/vlc4 Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset Advies HRM

32 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up Start up 1 e Sub- set A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M Gekozen LAC maken en plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen Advies HRM Visie Inte- gratie Instru- menten

33 Structuur VAL HRM: activiteiten Start up Start up 1 e Sub- set beste LAD aanpassen, naar RFC sturen + in je Portfolio plaatsen 3 weken A HRM-2 A HRM-2 M M A HRM-3 A HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-1 M M RFC beoordeelt 4/7e van je cijfer; 3/7e cijfer wordt door setleden bepaald

34 VAL  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  Geen Alpen HRM en FM maar Leerarrangementen  3 LA’s schrijven (LA Visie + Instrumenten + Integratie): voor elke lesdag maken, passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept )  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement

35 VAL  Per vak (HRM en FM) wordt uiteindelijk het LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld  Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (= LAD + implementatieplan ), en Reflectie  Deadline inleveren  Site wordt a afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM  Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of geen voldoende verbetersuggesties zijn gegeven

36 VAL Inloggen  www.citowoz.nl/vlc4 www.citowoz.nl/vlc4  Gebruikersnaam = meestal 1e 4 letters van je achternaam  Wachtwoord = HRM Als eerste onder Leden: e-mailadres en persoonlijke- en organisatiegegevens invullen PLUS wachtwoord veranderen. Snuffel overal. Je kunt niets “verprutsen” Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

37 VAL  Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen (inzicht in leerdoelen geven)  Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset

38 VAL opdrachten 1.Waar staat de handleiding en wat staat er in over LAD’s beoordelen? 2.Wat voor informatie vind je bij het Leerarrangement LA-02: Visie? 3.Welke info vind je bij “Programma”?

39 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek.  Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt.  Datum: ? november 2008  Noteer op het formulier wie in jouw organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug!)

40 Action Learning  Leren is onderdeel van het werk  Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s  Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces  Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen  Leren doe je van en met elkaar  Leren impliceert zelfreflectie en feedback

41 Action Learning betekent dus dat je  tijdens studie werkt aan echte problemen  risico’s durft te nemen  ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen  actief bijdraagt aan de lessen  van elkaar wilt en durft te leren  verantwoording neemt voor je eigen leerproces  telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

42 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen

43 Leerstadia

44 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen)  Wat wil je leren, leerdoelen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

45 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur.  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

46 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

47 In subsets: Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

48 In subsets:  Max 30 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen / discussie na presentatie

49 Kijk ook naar:  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, jij als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haal en breng je bij BSN

50 Gebruik je tijd ook om:  7 subsetdata af te spreken (je hebt min. 3 uur de tijd nodig per subsetbijeenkomst)  te snacken rond 5 uur!!! En, bedenk met je subset: Motto, visie, groepsspecialiteit, yell, gemeenschappelijke hobby, etc >> presentatie van 2 à 3 minuten voor hele set

51 Huiswerk voor 12 november  Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” artikel “AL, een moderne visie op Management Development”  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuïstiek op format subsetbijeenkomsten (zie studentensite). Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

52 Huiswerk voor VAL: begin februari 2009  VAL : > Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz >Leerdoelen HRM schrijven > Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst

53 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten  www.citowoz.nl/vlc4 www.citowoz.nl/vlc4  EBSCO via studentensite  www.devraagbaak.nl

54 Websites 2  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven)  www.managementboek.nl  scholargoogle.nl

55 Afronden  Wat neem je mee van deze dag?  Vandaag mondeling > Evaluatie dag: verwachting voldaan? Verschillen?

56 Bij vragen Mirjam Zuil, set adviser Business School Nederland Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579030 GSM: 06 – 51820689 E-mail: mzuil@bsn.eu


Download ppt "Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google