De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations Management Stakeholderanalyse Buren, 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations Management Stakeholderanalyse Buren, 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Operations Management Stakeholderanalyse Buren, 2008

2 Opbouw programma  (Complexe) projecten managen  Regievoering  Stakeholders  Opdracht

3 Projectontwikkeling Project - beheer sing Uitvoer ing InitiatiefaseDefinit ie OntwikkelingNazorg Project-/programmamanagement Agenderen Startn otitie Projectv oorstel Behee rsing Uitvoe ring Oplev ering Evalu atie

4 Algemene tips in projecten  Goed is goed genoeg (80:20)!  Kwaliteit is doen wat je belooft, niet meer en niet minder  Kwaliteitsborging via Deming-cyclus: Doel /plan /opdracht /opvolging

5 Projecteffecten Drie soorten effecten in een project  Projectmatig effect: resultaat lost probleem op  Maatschappelijk effect: project leidt tot verandering in organisatie of maatschappij  Politiek effect: met project kan men scoren Project Projectmatig resultaat MaatschappijPolitiek

6 Project = communicatie  Creëren van draagvlak net zo belangrijk als resultaat  Regie van en interactie met het krachtenveld  effect  Geïnformeerd zijn en geïnformeerd worden!!!

7

8 Regie in projecten Regie Formeel (hard) Informeel (zacht) Projectmana mement Externe omgeving Informele structuur Formele (organisatie) structuur

9 Samenvattend  Interactief  Harde én zachte kant aanwezig  Regie = voortdurende afstemming met omgeving /stakeholders  Team met inhoudelijke en op het proces ingestelde leden  Projecten kennen altijd een vorm van een netwerkorganisatie

10 Stakeholders Stakeholders: alle belanghebbenden Shareholders: aandeelhouders Soms: Politieke en niet-politieke stakeholders

11 Stakeholdermanagement in 3 M’s  Mapping: Inzichtelijk maken stakeholders  Mobilising: Positioneren ten opzichte van onderneming /van elkaar; en contacten leggen  Managing: Omgaan met de inbreng van stakeholders

12 Voordeel communicatie met stakeholders  Wederzijds vertrouwen en betrokkenheid  Identificatie van stakeholders met beslissingen  Tijdig risico’s, issues en trends identificeren  Tegenstrijdige belangen in kaart  Anticiperen op conflicten dan wel vermijden  Kennis ontwikkelen en nieuwe ideeën genereren

13 Waarom: Stakeholder Analysis Winning support for your projects "Stakeholder management is critical to the success of every project in every organization I have ever worked with. By engaging the right people in the right way in your project, you can make a big difference to its success... and to your career.“ Rachel Thompson, Experienced Project Manager

14 Verschillende modellen Gaan allemaal om het in kaart brengen van:  Welke stakeholders zijn er  Wat zijn hun belangen (wat is hun interesse)  Wat is hun invloed (macht)

15 Belang en macht zijn kritische factoren

16 Mapping stakeholders Risicoanalyse A. Politieke-/stakeholderanalyse Wie Recente uitspraken Uitgangspunten Belangen B. Doelgroepanalyse Doelgroepen Rollen Belangen Vertegenwoordigers C. De eigen organisatie/team Sterkten/Zwakten Voor/tegen Relevante partijen BeïnvloederBeslisser GebruikerToeleverancier Meebeslissen Meewerken Meedenken Meeweten

17 Stakeholderanalyse (1)  Probleemanalyse en probleemdefinitie Doelstelling, resultaat, output, vraag, criteria, kaders opdrachtgever(s)  Identificatie stakeholdersanalyse Politieke stakeholders Niet-politieke stakeholders Doelgroepen Eigen team  Positioneren in cirkels van invloed

18 Identificatie Stakeholders (1) Bijv. Politieke stakeholders BewindsliedenPartijenAmbtelijke top Recente uitspraken Welke uitgangspunten worden gehanteerd? Welke belangen spelen een rol?

19 Identificatie Stakeholders (2) Niet-politieke stakeholders Nr DoelgroepRolBelangen Vertegenwoordiger 1aBewoners 1bBewonersgroepen 2Milieugroepen 3Kamers van Koophandel 4Limburgse werkgevers 5VVV (toerisme) 6Stichting Limburgs Landschap 7Hulpdiensten 8Ondernemers 9ANWB

20 Identificatie Stakeholders (3) Eigen team

21 Positioneren Stakeholders

22 Vraag Maak in groepjes een stakeholders-analyse voor het schrijven van een ALP OM  Verkorte probleemanalyse en –definitie  Stakeholders in kaart brengen  Positioneren in cirkels van invloed  Korte plenaire toelichting


Download ppt "Operations Management Stakeholderanalyse Buren, 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google