De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations Management Stakeholderanalyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations Management Stakeholderanalyse"— Transcript van de presentatie:

1 Operations Management Stakeholderanalyse
Titel presentatie Operations Management Stakeholderanalyse Buren, 2008 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Opbouw programma (Complexe) projecten managen Regievoering
Stakeholders Opdracht

3 Project-/programmamanagement
Projectontwikkeling Project- beheersing Uitvoering Initiatiefase Definitie Ontwikkeling Nazorg Agenderen Startnotitie Projectvoorstel Beheersing Uitvoering Oplevering Evaluatie

4 Algemene tips in projecten
Titel presentatie Algemene tips in projecten Goed is goed genoeg (80:20)! Kwaliteit is doen wat je belooft, niet meer en niet minder Kwaliteitsborging via Deming-cyclus: Doel /plan /opdracht /opvolging Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

5 Projecteffecten Drie soorten effecten in een project
Titel presentatie Projecteffecten Drie soorten effecten in een project Projectmatig effect: resultaat lost probleem op Maatschappelijk effect: project leidt tot verandering in organisatie of maatschappij Politiek effect: met project kan men scoren Het regisseren van projecten met participatie van meerdere actoren vraagt om een balans in het krachtenveld van maatschappij, politiek, en projectmatig resultaat. Ligt het zwaartepunt te veel op de as projectmatig resultaat-maatschappij (A), dan kan dit mogelijk leiden tot politiek onacceptabele oplossingen. Ligt het zwaartepunt te veel op de as maatschappij-politiek (B), dan kan dit leiden tot halfslachtige compromisoplossingen. Tenslotte, wanneer het zwaartepunt teveel op de as projectmatig resultaat-politiek ligt (C), dan kan dit leiden tot oplossingen zonder draagvlak. Een project wordt complexer als het gaat om het creëren van draagvlak. Een project managen wat betreft de inhoudelijke realisatie is daarentegen niet zo ingewikkeld. Afstemming en de interactie met actoren is bepalend in de sturing en beheersing van het project. De regie van de interactie met het krachtenveld zijn veelal belangrijker dan tijd en geld. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

6 Project = communicatie
Titel presentatie Project = communicatie Creëren van draagvlak net zo belangrijk als resultaat Regie van en interactie met het krachtenveld  effect Geïnformeerd zijn en geïnformeerd worden!!! Voor de regie en daarmee het effectief laten verlopen van het project kunnen vier componenten worden onderscheiden: Werkveld: waar gaat het over? Een belangrijke vraag is of het gesignaleerde probleem voldoende steun krijgt. Doelen: Wat wil men? Het ambitieniveau wordt hierbij beperkt door het krachtenveld en de beschikbare middelen. Rol: Welke rol wordt gespeeld? De rol die een project kan spelen in een bepaald werkveld, is afhankelijk van de status die het project bij aanvang krijgt Werkwijze: Hoe gaat men te werk? Door de projectvorm en –status kan een bijzondere werkvorm worden gehanteerd waarbij normale procedures kunnen worden omzeild of waardoor participatie van actoren wordt vergroot. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

7 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

8 Formele (organisatie)structuur
Titel presentatie Regie in projecten Regie Formeel (hard) Informeel (zacht) Formele (organisatie)structuur Informele structuur Externe omgeving Projectmanamement Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

9 Samenvattend Interactief Harde én zachte kant aanwezig
Titel presentatie Samenvattend Interactief Harde én zachte kant aanwezig Regie = voortdurende afstemming met omgeving /stakeholders Team met inhoudelijke en op het proces ingestelde leden Projecten kennen altijd een vorm van een netwerkorganisatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

10 Stakeholders Stakeholders: alle belanghebbenden
Titel presentatie Stakeholders Stakeholders: alle belanghebbenden Shareholders: aandeelhouders Soms: Politieke en niet-politieke stakeholders Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

11 Stakeholdermanagement in 3 M’s
Titel presentatie Stakeholdermanagement in 3 M’s Mapping: Inzichtelijk maken stakeholders Mobilising: Positioneren ten opzichte van onderneming /van elkaar; en contacten leggen Managing: Omgaan met de inbreng van stakeholders Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

12 Voordeel communicatie met stakeholders
Titel presentatie Voordeel communicatie met stakeholders Wederzijds vertrouwen en betrokkenheid Identificatie van stakeholders met beslissingen Tijdig risico’s, issues en trends identificeren Tegenstrijdige belangen in kaart Anticiperen op conflicten dan wel vermijden Kennis ontwikkelen en nieuwe ideeën genereren Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

13 Waarom: Stakeholder Analysis
Titel presentatie Waarom: Stakeholder Analysis Winning support for your projects "Stakeholder management is critical to the success of every project in every organization I have ever worked with. By engaging the right people in the right way in your project, you can make a big difference to its success... and to your career.“ Rachel Thompson, Experienced Project Manager Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

14 Verschillende modellen
Titel presentatie Verschillende modellen Gaan allemaal om het in kaart brengen van: Welke stakeholders zijn er Wat zijn hun belangen (wat is hun interesse) Wat is hun invloed (macht) Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

15 Belang en macht zijn kritische factoren
Titel presentatie Belang en macht zijn kritische factoren Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

16 Mapping stakeholders Risicoanalyse A. Politieke-/stakeholderanalyse
Titel presentatie Risicoanalyse A. Politieke-/stakeholderanalyse Wie Recente uitspraken Uitgangspunten Belangen B. Doelgroepanalyse Doelgroepen Rollen Vertegenwoordigers C. De eigen organisatie/team Sterkten/Zwakten Voor/tegen Relevante partijen Beïnvloeder Beslisser Gebruiker Toeleverancier Meebeslissen Meewerken Meedenken Meeweten Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

17 Stakeholderanalyse (1)
Titel presentatie Stakeholderanalyse (1) Probleemanalyse en probleemdefinitie Doelstelling, resultaat, output, vraag, criteria, kaders opdrachtgever(s) Identificatie stakeholdersanalyse Politieke stakeholders Niet-politieke stakeholders Doelgroepen Eigen team Positioneren in cirkels van invloed Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

18 Identificatie Stakeholders (1)
Bijv. Politieke stakeholders Bewindslieden Partijen Ambtelijke top Recente uitspraken Welke uitgangspunten worden gehanteerd? Welke belangen spelen een rol?

19 Identificatie Stakeholders (2)
Niet-politieke stakeholders Nr Doelgroep Rol Belangen Vertegenwoordiger 1a Bewoners 1b Bewonersgroepen 2 Milieugroepen 3 Kamers van Koophandel 4 Limburgse werkgevers 5 VVV (toerisme) 6 Stichting Limburgs Landschap 7 Hulpdiensten 8 Ondernemers 9 ANWB

20 Identificatie Stakeholders (3)
Titel presentatie Eigen team Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

21 Positioneren Stakeholders

22 Titel presentatie Vraag Maak in groepjes een stakeholders-analyse voor het schrijven van een ALP OM Verkorte probleemanalyse en –definitie Stakeholders in kaart brengen Positioneren in cirkels van invloed Korte plenaire toelichting Gemeente Amsterdam 1 januari 2003


Download ppt "Operations Management Stakeholderanalyse"

Verwante presentaties


Ads door Google