De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De strijd om jouw gedachten…

Verwante presentaties


Presentatie over: "De strijd om jouw gedachten…"— Transcript van de presentatie:

1 De strijd om jouw gedachten…

2 En de Here zei tot Kain: Waarom bent u toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt u het niet opheffen, indien u goed handelt? Doch indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie u moet heersen. Genesis 4:6-7

3 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (Jac. 1:12-15)

4 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Efeziërs 6:11-13

5 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees
Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij- gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft … (2 Kor. 5:16-18a)

6 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen
Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Johannes 8:44

7 De Wapenrusting Efeze 6:13-18 ‘Gij hebt te strijden
Niet tegen vlees & bloed maar Dus geen letterlijke wapenrusting maar Begrijpen waarvan ze een beeld zijn Het echte leren kennen En dan gebruiken Oefening baart kunst

8 Het model

9 Gordel der waarheid

10 Gordel Cingulum Eerst hemd aan, gordel houdt bijeen Gordel als eerste!
der waarheid (Joh.17:17) ‘… uw woord is waarheid’ Gods woord = de Bijbel Gods Woord = Jezus Heiligen = apart zetten = puur maken Toepassing Gods woord erkennen als dé Waarheid Gods woord kennen

11 Pantser der gerechtigheid

12 Pantser Het pantser Bescherming van de vitale organen
Rondom beschermd! der gerechtigheid (Gal.3:24 & 2:20) ‘Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden’ Ik was ‘onrechtvaardig’ Ik ben ‘gerechtvaardigd’ Nu leef ik ‘door het geloof in Jezus’ Toepassing Aanvallen zijn op mijn leven Vijand zegt: je bent dood (zondaar) Pantser toepassen: ik leef, door geloof in Jezus!

13 Schoenen van bereidvaardigheid

14 Schoenen Schoenen = beweging Stilstaan is gevaarlijk
Soldaat = man met een missie! Bereidvaardigheid van evangelie des vredes (Mat 28:19) Missie = alle volken tot mijn discipelen Het is een ‘Vredesmissie’ Bereidvaardig; vrijwillig in dienst Toepassing GAAN, niet stilstaan Getuigen van je geloof Mensen echt bij Jezus brengen Ze trainen als discipelen (soldaten)

15 Schild des geloofs

16 Schild Schild Brandende pijlen afweren Komt voor het pantser (dikker)
Des geloofs (Gal.2:20) Geloof = Jezus is mijn redder = ik ben vergeven Pijlen = aanklachten vd boze = leugens (halve waarheden) Toepassing De boze klaagt je aan om zonde Schild ertussen = zonde erkennen = belijden & vergeving = geen verwijdering

17 Helm des heils

18 Helm Helm Bescherming van je hoofd Toont je rang en waar je bent
Des heils (2 Cor.10:5) Gedachten aan & kennis van God Toepassing de boze fluistert vanuit Gods woord Wie ben ik & wat wil ik Wat is waarheid & goed Krijgsgevangen maken Weerstaan en hij zal vlieden

19 Zwaard van de Geest

20 Zwaard Zwaard Aanvalswapen Snijden / scheiden
vd Geest (Hebr. 4:12 & 2 Tim.3:16) Eigendom van / olv de H Geest Zwaard = ‘woord van God’ Toepassing Bijbel & openbaring op aanwijzing van H Geest Woorden van God spreken Mensen innerlijk raken In hen de leugen lossnijden Offensief (mensen bevrijden)

21 Bidden Fil.4:4-7 Geen beeldspraak? Toepassing Vrede van God
Verblijd u in de Heer (altijd) Wensen bekend maken Vrede van God Geen beeldspraak? De olie van het harnas Soepel leer & geen roest Toepassing Soldaat communiceert steeds Welke signalen van hogerhand Wij bidden voortdurend Informatie geven Marsorders ontvangen

22 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees want de wapens van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God voor het slechten van bolwerken. (2 Cor.10:3-4)


Download ppt "De strijd om jouw gedachten…"

Verwante presentaties


Ads door Google