De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een project aanvragen Hoe begin je eraan?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een project aanvragen Hoe begin je eraan?."— Transcript van de presentatie:

1 Een project aanvragen Hoe begin je eraan?

2 Het begin… Ruw projectidee vs.
Concrete oproep of financieringsinstantie

3 Projecten i.f.v. oproepen
Projecttekst uitschrijven in functie van specifieke call Vb: FP7-calls Callfiche: kernwoorden en referentieteksten: ALLEMAAL verwerken in projecttekst

4 Overzicht Tijdslijn en stappenplan Aanvraagdossier
Inzicht evaluatieprocedure Uitrijpen idee Overtuigen commissie Als je het niet haalt… Waar hulp vinden?

5 1. Tijdslijn & stappenplan
Onderzoeksfinanciering aanvragen – Karen Vandevelde – 23/10/2007 Directie Onderzoeksaangelegenheden

6 Info over onderzoeksfinanciering
Website Onderzoek UHasselt Overzicht financieringskanalen https://cidintra.uhasselt.be/portamundi

7 1. Tijdslijn en stappenplan
Planningsfase Schrijffase Indienfase Planningsfase Schrijffase Indienfase 1 / 10 / 2006 - 1 / 01 / 2007 1 / 01 / 2007 - 7 / 06 / 2007 1 / 04 / 2007 - 30 / 07 / 2007 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aantal maanden voorafgaand aan 1 indiendatum Bepaal structuur en / 01 / 2007 - 5 / 04 / 2007 Interval Description doelstellingen Indiendatum 30 / 07 / 2007 Beoordeel jezelf , je Feedback vakgebied , je Edit onderzoeksomgeving Proofread Contacteer mogelijke partners Onderzoek alle mogelijke financieringskanalen

8 1. Tijdslijn en stappenplan: noodscenario
/ 10 2006 - 31 04 2007 30 07 3 01 7 06 9 8 6 5 4 2 Planningsfase Schrijffase Indienfase 3 maanden vooraf 2 1 Indiendatum Kleinere onderzoeksprojecten Feedback Edit Proofread Onderzoekscontext en doelstellingen zijn reeds bekend

9 2. Aanvraagdossier Onderzoeksfinanciering aanvragen – Karen Vandevelde – 23/10/2007 Directie Onderzoeksaangelegenheden

10 Missie Beperkt timeframe Commissie overtuigen
Jouw onderzoek is noodzaak Jij geknipt voor uitvoering onderzoek

11 Vuistregel 1: ken evaluatieprocedure
Onderzoeksfinanciering aanvragen – Karen Vandevelde – 23/10/2007 Directie Onderzoeksaangelegenheden

12 Vuistregel 1: Ken de evaluatieprocedure
Waarnaar is financier op zoek? Fundamenteel vs. toegepast onderzoek ? Individueel project – consortium – internationale samenwerking ? Specifieke thema’s ? Zoek de “call” waarin jouw project het beste past Vraag extra informatie, indien mogelijk

13 Vuistregel 1: Inzicht in de evaluatieprocedure
Waarnaar is financier op zoek? Samenstelling jury? Academici, overheid, zakenlui ? Experts vs. algemene commissie? Selectie op afstand of interview? Contacten met selectiejury, vorige kandidaten… Lobbyen?

14 Vuistregel 1: Inzicht in de evaluatieprocedure
Waarnaar is financier op zoek? Samenstelling jury? Selectiecriteria? Innovatie Valorisatie Haalbaarheid Internationale uitstraling

15 Vuistregel 1: Inzicht in de evaluatieprocedure
Waarnaar is financier op zoek? Samenstelling jury? Selectiecriteria? Slaagkansen en budget? Totaal beschikbare budget Slaagpercentages Verdeelsleutel / verdeelcriteria

16 Evaluatiecriteria FWO (Nieuwe Onderzoeksprojecten):
Internationaal wetenschappelijk niveau onderzoeksgroep Methodologie Originaliteit en vernieuwend karakter project Belang project Doelgerichtheid project Haalbaarheid project Samenwerking en coördinatie onderzoekseenheden Noodzaak begrote middelen

17 Evaluatiecriteria IWT (Strategisch BasisOnderzoek – SBO)
Wetenschappelijke kwaliteit Strategisch karakter project Bijdrage tot uitbouw ruim kennisplatform Kwaliteit onderzoeksaanpak Value for money Competentie consortium Valorisatiepotentieel: Dienst TechTransfer, ICL

18 Evaluatiecriteria Europese Commissie (FP7) S&T kwaliteit Implementatie
Concept, doelstellingen, werkplan Implementatie Individuele deelnemers en het consortium als geheel Kennis van het ‘werkveld’ (stakeholders) Toekenning van middelen Impact Bijdrage aan de verwachte impactfactoren opgelijst in het werkprogramma Disseminatie- en exploitatieplannen

19 Evaluatiecriteria PWO Haalbaarheid doelstellingen en resultaten
Projectdesign voldoende uitgewerkt / realistisch Planning Logistiek Budgettering Meerwaarde onderwijs, maatschappelijke/wetenschappelijke verankering PHL Originaliteit Benutting samenwerkingsmogelijkheden

20 Evaluatiecriteria BOF (UHasselt-promotor) Nieuwe Initiatieven
Gelinkt aan projectaanvragen FWO Doctoraatsaanvragen (DOC, associatie) Wetenschappelijke excellentie Fundamenteel onderzoek Grensverleggend Andere BOF-kanalen

21 Vuistregel 2: Laat je projectideeën uitrijpen
Onderzoeksfinanciering aanvragen – Karen Vandevelde – 23/10/2007 Directie Onderzoeksaangelegenheden

22 Vuistregel 2: Laat je projectideeën uitrijpen
Anderen van je “idee” overtuigen Vang je “idee” in een abstract met: Probleemstelling Doelstelling Methodologie

23 Basisconcepten Strategic Objectives (Why) Specific Objectives (What)
Algemene doelstelling: moet passen binnen algemene doel van de oproep Specific Objectives (What) Specifieke stappen om algemene doel te bereiken Werkplan (What & How) Definieer work packages (deliverables en milestones) Richt consortium op Plan staff effort en resources WP: duur – doelstellingen – gedetailleerde opgave werk – link met andere WPs

24 Vuistregel 3: Overtuig de commissie
Onderzoeksfinanciering aanvragen – Karen Vandevelde – 23/10/2007 Directie Onderzoeksaangelegenheden

25 Vuistregel 3: Overtuig de commissie
Aandacht trekken Innovatief onderwerp Verzorgde voorstelling Aandacht houden Evenwicht tussen gespecialiseerd taalgebruik en ‘leken’-taal Zo simpel mogelijk: vermijd herhalingen en details

26 Vuistregel 3: Overtuig de commissie
Zware evaluatiedruk referenten Tijdsdruk Referees zijn mensen… Heldere, compacte samenvatting Typfouten Duidelijke taal Goed gestructureerde inhoud Nuttige en begrijpelijke diagrammen Knippen en plakken Ontbrekende bladzijden Getallen die niet kloppen (percentages, opsommingen, …) Specifieer: waarom goed project? Gebruik de beschikbare ruimte: niet meer of minder…

27 Vuistregel 3: Overtuig de commissie
Reflectie literatuurstudie: relatie met voorgaand onderzoek Geschiktheid onderzoeksgroepen en onderzoekseenheden voor dit project Contacteer de Dienst Onderzoekscoördinatie

28 3. Als je het niet haalt…

29 Wat als je het niet haalt?
Projecten aanvragen is geen verloren tijd: vooruitblikken reflecteren vage onderzoeksvragen verfijnen feedback krijgen Vraag feedback Probeer opnieuw: andere instantie, volgend jaar Alle toponderzoekers voorstellen ingediend die het niet gehaald hebben…

30 4. Waar hulp vinden?

31 Wie helpt u en waarmee? Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC)
Algemeen: Mandaten: Projecten: Dienst TechTransfer (TTO) Valorisatie: Interreg, EFRO, IOF: Spin-offprojecten en valorisatie: InnovatieCentrum Limburg (ICL) Valorisatie:

32 Aanvraagdossier: Typische “zwaktes”
Algemene beschrijving: situering & innovatie Het vernieuwende karakter is weinig helder aangetoond Een scherpe onderzoeksvraag ontbreekt De doelstellingen zijn veeleer vaag omschreven De literatuurbasis is smal Meerwaarde voor het vakgebied is zeer onduidelijk Eerder beschrijvend en exploratief onderzoek De derde onderzoeksvraag wordt niet geoperationaliseerd Dit project lijkt eerder beleidsondersteunend van karakter, en dus minder fundamenteel en innovatief

33 Aanvraagdossier: Typische “zwaktes”
Doelstelling Er is nog een verdere uitwerking nodig om concrete doelstellingen te kunnen aflijnen. Het project beperkt zich tot een beschrijving van een aantal deelproblemen waarop gewerkt kan worden. Het is onduidelijk welke de onderzoeksresultaten zullen zijn. De projectambitites m.b.t. de output blijven onduidelijk.

34 Aanvraagdossier: Typische “zwaktes”
1. Doelstelling: Het doel van het project ‘Wel oud, niet out!’ is om de negatieve beeldvorming rond de seksualiteit en intimiteit van ouderen kritisch te belichten. Om op een realistische manier aan dat abstracte doel te werken werden twee concrete doelstellingen geformuleerd: 1) De ontsluiting van kennis over de seksualiteit en intimiteit van ouderen op een multidisciplinaire manier, teneinde recht te doen aan de vele facetten ervan 2) Jongeren, ouderen, zorgverleners, wetenschap-pers en beleidsmakers samenbrengen rond dat thema. Alg.: negatieve beeldvorming belichten Concr.: niet over negatieve beeldvorming, wel over topicalisatie ouderen en sexualiteit

35 Aanvraagdossier: Typische “zwaktes”
Methodologie De relatie tussen vraagstelling en methodologie is niet duidelijk. Het projectvoorstel is vaag uitgewerkt rond een theoretisch concept. De methodologie is onvoldoende uitgewerkt. Een aantal veronderstellingen lijken elkaar tegen te spreken. Weinig ingebed in huidige internationale literatuur op dit domein. Haalbaarheid De titel suggereert een zeer breed onderzoeksonderwerp, wat vragen oproept m.b.t. de haalbaarheid. De onderzoeksdoelen worden omschreven met een zeer grote lijst aan vragen. Is dit haalbaar? Zijn er prioriteiten?

36 Aanvraagdossier: Typische “sterktes”
Succesfactoren Originaliteit van het onderwerp Sterke argumentatie en opbouw Sterke focus, weinig “blabla” Degelijk onderbouwd met vakliteratuur, goed ingebed in “state of the art” Doelstellingen en methodologie zijn op elkaar afgestemd Beschikbare tijd en budget zijn afgestemd op project Ambitieus maar realistisch


Download ppt "Een project aanvragen Hoe begin je eraan?."

Verwante presentaties


Ads door Google