De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 Nieuwe Medicaties Wilfried Scheers 10/11/2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 Nieuwe Medicaties Wilfried Scheers 10/11/2007."— Transcript van de presentatie:

1 5 Nieuwe Medicaties Wilfried Scheers 10/11/2007

2 Targeted Agents Groeifactoren Groeifactorreceptoren
EGF – VEGF - PDGF Groeifactorreceptoren Eiwit op celmembraan Extra- en intracellulair domein Activatie: kinasefunctie Signaaloverdracht: GF-receptor  celkern

3 Targeted Agents Signaaloverdracht Verschillende routes Naar de celkern
Aanpassingen gedrag van de cel Celgroei Celdeling Remming van de apoptose

4 Kankercellen Veranderingen in dit mechanisme
Toename aantal GF-receptoren celmembraan (overexpressie) Mutaties in de GF-receptoren in de signaaltransductie Mechanisme staat voortdurend ‘aan’ Ongeremde groei en deling

5 Benadering Chemotherapie
Targeted agents blokkeren van specifieke doelwitten minder toxisch 2 groepen Monoclonale antilichamen (mab’s) Small molecules (nib’s)

6 Monoclonale antilichamen
EGFR Cetuximab (Erbitux) Gemetastaseerd colorectaal carcinoom Gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom pharynx of larynx HER2 Trastuzimab (Herceptin) Gemetastaseerd mammacarcinoom Adjuvant behandeling VEGF Bevacizumab (Avastin) Gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom Gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom Exsudatieve maculadegeneratie - intravitreaal

7 Small molecules GLIVEC (Imatinib) Ph+ CML, Ph+ ALL, GIST tumoren
Misselijkheid, braken Hoofdpijn, spierpijn, spierkrampen Huiduitslag Vochtretentie, oedeem Anemie, thrombocytopenie, neutropenie 130 €/dag

8 Small molecules ERLOTINIB (Tarceva)
Lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom Na falen van minstens één chemotherapie EGFR positief >50% Huiduitslag, diarree, anorexie en vermoeidheid >10% Dyspneu, hoest Misselijkheid, braken, buikpijn, stomatitis 78 €/dag

9 Small molecules SUNITINIB (Sutent) GIST-tumor na falen met Imatinib
Gevorderd / gemetastaseerd niercelcarcinoom >10% Misselijkheid, braken, dyspepsie, anorexie, obsipatie, diarree, smaakstoornis Vermoeidheid, hoofdpijn, hypertensie Hand-foot syndroom, huiduitslag, slijmvliesontsteking, haarverkleuring, gele huidverkleuring 186 €/dag

10 Small molecules SORAFENIB (Nexavar)
Stadium IV niercelcarcinoom na ongeschikt zijnde of falen van interferon of IL-2 therapie >10% Misselijkheid, braken,diarree Hand-foot syndroom, erythemateuze huiduitslag, jeuk, alopecia Hypertensie, stijging van amylase en lipase Pijn: mond-, buik-, bot- en hoofdpijn 136 €/dag

11 Small molecules DASATINIB (Sprycel)
Ph+ CML: resistentie of intolerantie voor imatinib Ph+ ALL: intolerantie aan voorafgaandelijke behandeling >10% Vochtretentie (ascitis, pleuraal exsudaat), oedeem Diarree, hoofdpijn, bloedingen, anorexie, gewrichtspijn Huiduitslag Vermoeidheid, misselijkheid, dyspnoe 151 €/dag


Download ppt "5 Nieuwe Medicaties Wilfried Scheers 10/11/2007."

Verwante presentaties


Ads door Google