De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief"— Transcript van de presentatie:

1 HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief Geert.Peuskens@uza.be

2 B2 – Tropische geneeskunde & Pneumologie 10 bedden Tropische geneeskunde –6-tal mensen met HIV/AIDS –Tropische ziekten (oa. Malaria) 20 bedden Pneumologie

3 Reden hospitalisaties Laattijdige diagnose Therapiefalen: –Therapie-trouw – Resistentie Nevenwerkingen behandeling Psychosociale problemen Niet HIV-gerelateerde pathologie of gespecialiseerde pathologie (bv. Lymfoom): hospitalisatie op specifieke verpleegeenheid

4 Multidisciplinaire benadering Patiënt en mantelzorgers staan centraal Patiënt als deel van zorgproces Arts, verpleegteam, maatschappelijk werker, diëtiste, psycholoog, kinesist. –Wekelijks overleg Apotheek, levensbeschouwelijk begeleider en intercultureel bemiddelaar (Therapiecounseller)

5 Zet vooroordelen aan de kant!

6 Rol van de verpleegkundige (1/2) Holistische benadering –Somatisch –Psychologisch –Sociaal –Spiritueel

7 Rol van de verpleegkundige (2/2) ‘Eerste opvang’ Signaalfunctie –Somatische problemen: arts –Psychosociale problemen: maatschappelijk werker – psycholoog –Spirituele problemen: levensbeschouwelijk begeleider / intercultureel bemiddelaar

8 Activiteiten van het dagelijks leven Hygiëne Voeding Uitscheiding Mobiliteit

9 Hygiëne Zelfbeeld Infectiepreventie Observatie & preventie weefseldefect –Huiddefecten: dermatitis, rash, herpes, Kaposi sarcoom, decubitus,… –Mond: Schimmelinfecties + ontstekingen –Gastro-intestinaal

10 Voeding Gewichtsverlies belangrijk symptoom in functie van HIV en gerelateerde aandoeningen Voedings- & vochttekort –Slikstoornissen –Nausea/braken –Anorexie Gewichtscontrole minstens 1x/week

11 Uitscheiding Diarree –Oorzaak –Hulpmiddelen –Bestrijding –Hygiëne Controle stoelgangpatroon!

12 Mobiliteit Inactiviteit Vermoeidheid Neurologische klachten!

13 Neurologische problemen (1/4) Aantasting zenuwstelsel –Virussen, parasieten, schimmels, bacteriën en tumoren –Medicatie –Immobilisatie

14 Neurologische problemen (2/4) Observaties –Epilepsie –Uitvalsverschijnselen –Motorische, spraak- en gedragsstoornissen –Verwardheid –Gevoelsstoornissen –Polyneuropathie

15 Neurologische klachten (3/4) Begeleidende symptomen –Dubbel zien –Hoofdpijn –Tintelingen –Pijn –Slikstoornissen –Incontinentie

16 Neurologische klachten (4/4) Gevolgen –Immobilisatie –Aidsdementie –Invloed op somato-psycho-socio-spiritueel vlak –Invloed op activiteiten van het dagelijks leven

17 Koorts Omgevingstemperatuur Inspanning Infectie Medicatie (Drug-fever) Temperatuurcontrole!

18 Psychisch Desoriëntatie/Verwardheid Coping/aanpassing/ontkenning Negatief zelfbeeld

19 Sociaal Verstoorde verbale communicatie Sociaal isolement Wijziging in seksuele patronen en/of seksueel dysfunctioneren Overbelasting van mantelzorgverleners

20 Spiritueel Geestelijke nood

21 Therapietrouw in het ziekenhuis Kennis en kunde ‘Tijd’ Materiaal Medewerking - Samenwerking

22 HIV Acute of chronische aandoening?

23 Casus 1 (1/2) Homosexuele man – 35 jaar – wisselende sexuele contacten/geen relatie Reden hospitalisatie: Neurosyfilis HIV-test zonder pré-counselling

24 Casus 1 (2/2) HIV+ => transfer naar B2 Behandeling neurosyfilis Hertesting met pré-counselling Slecht nieuws gesprek –‘Positieve reactie’: verwacht, ‘ik hoor erbij’,… –Patiënt + arts brengen moeder op de hoogte Psychologe betrokken

25 Casus 2 (1/2) Marokaanse man – 45 jaar 14 dagen opname neurologie – geen diagnose – Tropische artsen betrokken HIV+ => overname B2 HIV door bezoek aan prostituee Maatschappelijk werker – intercultureel bemiddelaar betrokken

26 Casus 2 (2/2) Blind start tuberculostatica – patiënt gaat verder achteruit – herhaaldelijke opname op InZo Overleden op InZo

27 Casus 3: ‘Vaste klanten’ Profiel: –Langdurig HIV+ –Complex HAART-schema door langdurige therapie – therapieontrouw – veelvuldige besmetting –‘HIV staat centraal’ –‘Lastige patiënt’ –Opname reden: psycho-sociaal (+ somatisch) –Betrokkenheid volledig multidisciplinair team

28


Download ppt "HIV/AIDS Verpleegkundig perspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google